Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Zakol živine v klavnicah, Slovenija, september 2019

V slovenskih klavnicah so v septembru 2019 pridobili okoli 5 % več mesa kot v prejšnjem mesecu

V slovenskih klavnicah so v septembru 2019 zaklali okoli 3.350.000 kljunov perutnine, okoli 21.000 prašičev in okoli 10.000 glav goved.

  • 28.11.2019
  • |
  • začasni podatki

V slovenskih klavnicah pridobili v septembru 2019 več mesa kot v avgustu 2019
V slovenskih klavnicah so v septembru 2019 zaklali vseh vrst živali razen perutnine več kot v avgustu 2019. Goved so zaklali za okoli 29 % več (ali približno 2.000 živali več), konj za okoli 22 % več (ali točno 14 živali več), prašičev za okoli 8 % več (ali približno 2.000 živali več) in ovc točno za 8 % več (ali približno 100 živali več). Perutnine so zaklali točno 4 % manj (ali približno 141.000 živali manj).

Mase trupov v septembru 2019 zaklanih živali so glede na avgust 2019 bolj ali manj sledile spremembam v številu posameznih vrst teh živali. Masa trupov zaklanih goved je bila večja kot v prejšnjem mesecu za okoli 25 % (to je okoli 601.000 kg govejega mesa več), konj za okoli 19 % (to je približno 3.000 kg konjskega mesa več), ovc za okoli 11 % več (to je približno 1.000 kg ovčjega mesa več) in prašičev za okoli 7 % več (to je okoli 121.000 kg prašičjega mesa več). Masa trupov zaklane perutnine pa je bila za okoli 3 % manjša (to je okoli 179.000 kg perutninskega mesa manj).


V slovenskih klavnicah zaklali v septembru 2019 skoraj vseh vrst živali več kot v septembru 2018
Prašičev je bilo v septembru 2019 zaklanih za okoli 15 % več kot v septembru 2018, ovc za točno 10 % več, goved za okoli 10 % in perutnine za okoli 6 % več. Konj pa je bilo zaklanih manj, in sicer za okoli 1%.

Spremembe v masi trupov v septembru 2019 zaklanih živali v primerjavi s septembrom 2018 so bolj ali manj sledile spremembam v številu zaklanih živali. Večje kot v istem mesecu prejšnjega leta so bile mase trupov zaklanih prašičev (za okoli 18 %), ovc (za okoli 15 %), goved (za okoli 12 %) in perutnine (za okoli 5 %). Masa trupov zaklanih konj je bila manjša za okoli 8 %.


V septembru 2019 so v slovenskih klavnicah zaklali tudi 10 glav uvoženih goved; skupaj so tehtala približno 2 toni (uvožena so bila iz Hrvaške in Italije). Zakola uvoženih prašičev in perutnine v septembru 2019 nismo zaznali.

Masa trupov v klavnicah zaklane živine, Slovenija
Masa trupov v klavnicah zaklane živine, Slovenija
Viri: SURS, MKGP, UVHVVR
Zakol živine v klavnicah, Slovenija, september 2019
Zaklane živaliMasa očiščenih trupov
številoskupaj (t)povprečna (kg)
Konji7717227,05
Govedo9.7012.998309,04
Prašiči20.9191.79485,77
Ovce1.0081313,21
Koze61111,75
Kunci19501,30
Perutnina3.350.2626.0091,79
Viri: SURS, MKGP, UVHVVR
Indeksi števila in mase trupov zaklane živine, Slovenija
 IX 2019 
VIII 2019
IX 2019
IX 2018
številomasaštevilomasa
Konji122,2118,698,792,1
Govedo128,5125,1109,8111,9
Prašiči108,4107,2114,6118,2
Ovce108,0110,5110,0115,1
Perutnina96,097,1105,9104,9
Viri: SURS, MKGP, UVHVVR
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.