Indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija, september 2019

Vrednost opravljenih gradbenih del ponovno nižja tako na mesečni kot na letni ravni

Vrednost gradbenih del, opravljenih v septembru 2019, je bila za 0,7 % nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v prejšnjem mesecu, in za 8,1 % nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v septembru 2018.

  • 15. 11. 2019 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Vrednost v septembru 2019 opravljenih gradbenih del nižja od vrednosti del, opravljenih v prejšnjem mesecu  

Vrednost v septembru 2019 opravljenih gradbenih del je bila za 0,7 % nižja od vrednosti del, opravljenih v avgustu 2019. Vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah je bila za 5,9 % nižja, vrednost opravljenih gradbenih del na gradbenih inženirskih objektih pa je bila za 1,1 % višja. Vrednost v septembru 2019 opravljenih gradbenih del na stavbah je bila glede na avgust 2019 nižja zaradi nižje vrednosti del, opravljenih na stanovanjskih stavbah, in tudi zaradi nižje vrednosti del, opravljenih na nestanovanjskih stavbah (vrednost prvih je bila nižja za 6,3 %, vrednost drugih za 4,4 %). 

Vrednost v septembru 2019 opravljenih gradbenih del nižja od vrednosti del, opravljenih v septembru 2018


Vrednost v septembru 2019 opravljenih gradbenih del je bila na letni ravni nižja za 8,1 %. Vrednost gradbenih del, opravljenih na stavbah, je bila tokrat nižja za 12,9 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 5,8 %. Vrednost v septembru 2019 opravljenih gradbenih del na stavbah je bila glede na september 2018 nižja zaradi del, opravljenih na nestanovanjskih stavbah, katerih vrednost je bila za 19,5 % nižja kot v septembru 2018; vrednost opravljenih gradbenih del na stanovanjskih stavbah je bila namreč za 13,0 % višja. 

Vrednost v prvih devetih mesecih leta 2019 opravljenih gradbenih del
višja kot v istem obdobju leta 2018 

Vrednost gradbenih del, opravljenih od januarja do septembra 2019, je bila za 6,2 % višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v istem obdobju prejšnjega leta. Vrednost teh del na stavbah je bila višja za 3,7 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 7,2 %.

Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (Ø2015=100)
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (&Oslash2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
IX 2019
VIII 2019 
IX 2019
IX 2018
I–IX 2019
I–IX 2018
IX 2019
 Ø 2015 
Gradbeništvo99,391,9106,2112,1
  stavbe94,187,1103,7137,9
  gradbeni inženirski objekti101,194,2107,2102,0
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Podatki za zadnje 3 mesece so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnje 3 mesece lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.