Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija, september 2019

Število delovno aktivnih oseb v gradbeništvu v septembru 2019 za 17 % višje kot pred petimi leti

V septembru 2019 je bilo v Sloveniji okoli 896.800 delovno aktivnih oseb ali za 0,4 % več kot v prejšnjem mesecu in za 2,1 % več kot v septembru 2018. Okoli 65.100 teh oseb je delalo v dejavnosti gradbeništva.

  • 18.11.2019
  • |
  • končni podatki
Število delovno aktivnih oseb v septembru 2019 za 0,4 % višje kot v avgustu 2019 

Konec septembra 2019 je bilo v Sloveniji okoli 896.800 delovno aktivnih oseb ali za 0,4 % več kot v prejšnjem mesecu in za 2,1 % (ali okoli 18.900 oseb) več kot konec septembra prejšnjega leta. Število zaposlenih oseb se je zvišalo za 0,4 % (na nekaj več kot 805.300), število samozaposlenih oseb pa za 0,2 % (na okoli 91.400). 

Število delovno aktivnih moških se je glede na prejšnji mesec zvišalo za 0,2 % (na nekaj več kot 493.500), število delovno aktivnih žensk pa za 0,6 % (na nekaj več kot 403.200). 

Z vidika statističnih regij, v katerih imajo delovno aktivne osebe delo, je bilo število delovno aktivnih oseb v septembru 2019 višje kot v prejšnjem mesecu  v vseh  statističnih regijah. Najizraziteje se je zvišalo v zasavski in posavski statistični regiji (v vsaki za 0,6 %). Glede na enako obdobje lani se je število delovno aktivnih oseb v septembru 2019 zvišalo v vseh statističnih regijah, najizraziteje v goriški statistični regiji (za 3,6 % ali za nekaj več kot 1.600). 

Z vidika dejavnosti, v katerih so imele delovno aktivne osebe zaposlitev, se je število delovno aktivnih oseb v septembru 2019 glede na prejšnji mesec v osemnajstih dejavnostih zvišalo, v dveh pa znižalo. Glede na september 2018 se je to število znižalo v petih, zvišalo pa v petnajstih dejavnostih; najbolj se je zvišalo v  dejavnosti gradbeništvo (za nekaj več kot 4.700 ali za 7,9 %).   


V dejavnosti gradbeništvo je konec septembra 2019  delalo okoli 65.100 delovno aktivnih oseb; 84 % teh oseb je bilo zaposlenih, 16 % pa samozaposlenih. 42 % je bilo tujcev, največ državljanov Bosne in Hercegovine, sledili so državljani Kosova, Severne Makedonije in Srbije.  

V dejavnosti gradnja stavb je delalo nekaj manj kot 14.000 delovno aktivnih oseb ali 21,4 % vseh v gradbeništvu, nekaj manj kot 8.800 (ali 13,5 %) v dejavnosti gradnja inženirskih objektov in skoraj 42.400 (ali 65,1 %) v dejavnosti specializirana gradbena dela. 

18 % delovno aktivnih oseb v gradbeništvu je imelo doseženo osnovnošolsko izobrazbo ali manj, 72 % srednješolsko izobrazbo in 10 % višješolsko ali visokošolsko izobrazbo. Delež delovno aktivnih oseb z doseženo osnovnošolsko izobrazbo ali manj je bil največji v dejavnosti gradnja stavb, z doseženo srednješolsko izobrazbo v dejavnosti specializirana gradbena dela, delež delovno aktivnih oseb z doseženo višješolsko ali visokošolsko izobrazbo pa v dejavnosti gradnja inženirskih objektov.

Število delovno aktivnih oseb v dejavnosti gradbeništvo se je v septembru 2019 glede na prejšnji mesec zvišalo za 0,2 %, glede na september 2018 pa za  nekaj več kot 4.700 ali za 7,9 %. V zadnjih petih letih se je število delovno aktivnih oseb v gradbeništvu povečalo za nekaj manj kot 9.500 ali za 17 %; najbolj se je povečalo v dejavnosti specializirana gradbena dela, in sicer za nekaj več kot 7.300 ali za 20,9 %.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.