Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Prosta in zasedena delovna mesta, Slovenija, 3. četrtletje 2019

Število zasedenih delovnih mest tudi v 3. četrtletju 2019 višje, vendar je bila medčetrtletna rast nekoliko manjša

Število zasedenih delovnih mest je bilo tudi v 3. četrtletju 2019 višje kot v prejšnjem četrtletju, vendar je bila rast manjša kot v prejšnjih četrtletjih. Število prostih delovnih mest se ni spremenilo, stopnja prostih delovnih mest pa je bila za 0,1 odstotne točke nižja; bila je 2,2-odstotna.

  • 14.11.2019
  • |
  • končni podatki

Ponudba prostih delovnih mest je bila v tretjem četrtletju 2019  številčno enaka kot v drugem četrtletju

V Sloveniji je bilo v tretjem četrtletju 2019 razpisanih nekaj več kot 17.700 prostih delovnih mest, kar je enako, kot jih je bilo v prejšnjem četrtletju. Povpraševanje po novi delovni sili se je najbolj zmanjšalo v drugih raznovrstnih dejavnostih; v teh dejavnostih je bilo razpisanih okoli 200 prostih delovnih mest manj, kot jih je bilo v prejšnjem četrtletju. Več kot polovico vseh prostih delovnih mest so razpisali delodajalci s področja predelovalnih dejavnosti, gradbeništva in trgovine: skoraj 56 %.
Delodajalci z 10 ali več zaposlenimi osebami so v tem četrtletju razpisali nekaj več kot 11.100 prostih delovnih mest ali 62,8 % vseh prostih delovnih mest v Sloveniji. Na drugi strani pa je bilo pri teh delodajalcih 81,4 % vseh zasedenih delovnih mest,  kar kaže na to, da  so potrebe po novi delovni sili pri večjih delodajalcih manjše kot pri manjših delodajalcih.

Število zasedenih delovnih mest tudi tokrat višje kot v prejšnjem četrtletju
 
Podatki, iz katerih so odstranjeni vplivi sezone in koledarja, kažejo, da se število zasedenih delovnih mest povečuje že od drugega četrtletja 2014, vendar je bila medčetrtletna rast tokrat nekoliko manjša kot v prejšnjih četrtletjih. V 3. četrtletju 2019 je bilo v Sloveniji zasedenih okoli 773.700 delovnih mest ali 2.200 več kot v prejšnjem četrtletju. Število zasedenih delovnih mest se je v opazovanem četrtletju glede na prejšnje četrtletje najbolj povečalo pri delodajalcih v dejavnostih gradbeništvo (za okoli 1.000) ter promet in skladiščenje (približno za  700).

Stopnja prostih delovnih mest za desetinko odstotne točke nižja kot v prejšnjem četrtletju
 

Stopnja prostih delovnih mest je bila  v 3. četrtletju 2019 2,2-odstotna, kar je za desetinko odstotne točke manj kot v prejšnjem četrtletju, v primerjavi z enakim obdobjem lani pa se je zmanjšala za tri desetinke odstotne točke. Najvišja je bila tokrat v gradbeništvu (6-odstotna), najnižja pa v dejavnosti javne uprave in obrambe ter dejavnosti oskrbe z električno energijo (v vsaki 0,5-odstotna).

Kako se uvršča Slovenija v primerjavi s preostalimi državami članicami EU? 

Eurostat je objavil zadnje razpoložljive podatke za drugo četrtletje 2019. Primerljivi podatki, ki vključujejo vsa področja dejavnosti B do S in vse poslovne subjekte z vsaj eno zaposleno osebo, so dostopni za 17 držav članic EU.  Med temi državami sta dosegli najvišjo stopnjo prostih delovnih mest Češka (6,4-odstotno) in Nizozemska (3,3-odstotno). Slovenija se je izmed sedemnajstih držav uvrstila na sedmo mesto z 2,3-odstotno stopnjo prostih delovnih mest. Na dnu lestvice 17 držav je bila Bolgarija z najnižjo stopnjo prostih delovnih mest (0,9-odstotno). Iz podatkov, ki jih objavlja Eurostat niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Stopnja prostih delovnih mest, Slovenija
Stopnja prostih delovnih mest, Slovenija
1) Prelom v časovni vrsti podatkov.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Modele časovnih vrst smo podrobno pregledali in po potrebi spremenili. Upoštevali smo celotno časovno obdobje. Zaradi teh sprememb lahko pri rezultatih desezoniranja nastanejo večje revizije (popravki).

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.