Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija, september 2019

Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih v septembru 2019 povprečno za 7,6 % višje kot v septembru 2018

Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v septembru 2019 povprečno za 7,6 % višje kot v septembru 2018. Cene rastlinskih pridelkov so bile višje v povprečju za 10,9 %, cene živali in živalskih proizvodov pa za 3,9 %.

  • 14.11.2019
  • |
  • začasni podatki

Cene rastlinskih pridelkov v povprečju višje kot v septembru 2018
 
Cene rastlinskih pridelkov so bile v septembru 2019 v povprečju za 10,9 % višje kot v pred enim letom. Višje kot v septembru 2018 so bile cene sadja (v povprečju za 21,1 %), krompirja (v povprečju za 27,7 %) in industrijskih rastlin (v povprečju za 28,3 %); od cen sadja se je najizraziteje zvišala povprečna cena jabolk. Nižje kot v septembru 2018 so bile cene žit (v povprečju za 22,0 %), cene vina (v povprečju za 11,2 %) in cene zelenjadnic (v povprečju za 3,6 %).
 
Tudi cene živali in živalskih proizvodov v povprečju višje kot v septembru 2018
 
Cene živali in živalskih proizvodov so bile v septembru 2019 v povprečju za 3,9 % višje kot v septembru 2018. Cene živali za zakol so bile višje v povprečju za 3,4 %. Najbolj so se zvišale cene prašičev, v povprečju za 21,4 %. Cene perutnine so bile višje v povprečju za 1,4 %, cene goved pa za 0,1 %. Cene živalskih proizvodov so bile višje za 4,3 %. Povprečna cena mleka je bila višja za 5,2 % in je znašala 0,33 EUR za liter. Povprečna cena jajc je bila višja za 3,2 %.
 
Cene kmetijskih pridelkov v tretjem četrtletju 2019 v povprečju za 6,1 % višje kot v tretjem četrtletju 2018
 
Cene živali in živalskih proizvodov so bile v povprečju za 4,6 % višje kot v tretjem četrtletju 2018. Cene živali za zakol so bile višje v povprečju za 2,7 %, cene živalskih proizvodov pa za 6,5 %. Cene rastlinskih pridelkov so bile višje v povprečju za 8,1 %. Cene sadja in zelenjadnic so bile višje (v povprečju za 9,7 % oz. za 7,2 %), cene žit pa nižje (v povprečju za 1,1 %).
Letne stopnje rasti cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Letne stopnje rasti cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Vir: SURS
Mesečno gibanje cen posameznih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Mesečno gibanje cen posameznih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija, mesečno
IX 2019
Ø 2015
IX 2019
IX 2018
KMETIJSTVO SKUPAJ112,12107,6
Kmetijstvo skupaj, brez sadja in zelenjadnic111,31104,4
RASTLINSKI PRIDELKI117,39110,9
Rastlinski pridelki, brez sadja in zelenjadnic128,94106,0
Žita 83,7278,0
Industrijske rastline121,23128,3
Zelenjadnice, sadike in cvetje112,2897,1
  zelenjadnice114,1796,4
  sadike in cvetje94,00106,1
Krompir (vključno seme)197,10127,7
Sadjarstvo113,91121,0
Vino101,7588,8
ŽIVALI IN ŽIVALSKI PROIZVODI106,59103,9
Živali za zakol102,72103,4
Živalski proizvodi110,38104,3
Vir: SURS
Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija, četrtletno
VII-IX 2019
Ø 2015
VII-IX 2019
VII-IX 2018
KMETIJSTVO SKUPAJ109,33106,1
Kmetijstvo skupaj, brez sadja in zelenjadnic107,41105,3
RASTLINSKI PRIDELKI114,19108,1
Rastlinski pridelki, brez sadja in zelenjadnic112,74107,3
Žita 92,4098,9
Industrijske rastline109,30121,3
Zelenjadnice, sadike in cvetje119,78107,1
  zelenjadnice120,90107,2
  sadike in cvetje94,57106,2
Krompir (vključno seme)183,18133,6
Sadjarstvo112,19109,7
Vino100,6492,0
ŽIVALI IN ŽIVALSKI PROIZVODI105,82104,6
Živali za zakol101,44102,7
Živalski proizvodi110,10106,5
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za vse mesece tekočega leta lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.