Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, september 2019

Cene inputov v kmetijstvu v septembru 2019 nižje na mesečni in na četrtletni ravni

Cene proizvodov in storitev, potrebnih za kmetijsko proizvodnjo (inputov v kmetijstvu), so bile v septembru 2019 v povprečju za 0,1 % nižje kot v avgustu 2019, v 3. četrtletju 2019 pa  0,2 % nižje kot v 2. četrtletju.

  • 14.11.2019
  • |
  • začasni podatki

Cene inputov v kmetijstvu v septembru 2019 na mesečni ravni nižje 
  

Cene proizvodov in storitev, potrebnih za kmetijsko proizvodnjo, so se v septembru 2019 na mesečni ravni znižale, v povprečju za 0,1 %, medtem ko so bile na letni ravni za 2,0 % višje. Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se v septembru na mesečni ravni znižale v povprečju za 0,2 %, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa se niso spremenile.

Cene proizvodov v skupinah gnojila, energija in maziva ter vzdrževanje opreme nižje kot v prejšnjem mesecu
 
Cene v skupini gnojila in sredstva za izboljšavo tal so se v septembru 2019 v primerjavi z avgustom 2019 znižale v povprečju za 1,3 %, cene v skupini energija in maziva za 0,6 % in cene v skupini vzdrževanje opreme za 0,1 %. 

Cene opreme enake, cene zgradb višje kot v prejšnjem mesecu  

Cene v skupini oprema se v septembru 2019 glede na avgust 2019 v povprečju niso spremenile, cene v skupini zgradbe pa so se v povprečju zvišale za 0,1 %.

Cene inputov v kmetijstvu v 3. četrtletju 2019 nižje kot v 2. četrtletju 2019

Cene inputov v kmetijstvu so bile v 3. četrtletju 2019 v povprečju za 0,2 % nižje kot v 2. četrtletju 2019 in za 2,4 % višje kot v 3. četrtletju 2018.
  
Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu na četrtletni ravni nižje za 0,5 %

Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so bile v 3. četrtletju 2019 glede na 2. četrtletje nižje v povprečju za 0,5 %.
V 3. četrtletju so se najbolj znižale cene energije in maziv (v povprečju za 1,9 %); nižje so bile tudi povprečne cene gnojil (za 0,8 %) in krmil (za 0,3 %). Cene v skupinah vzdrževanje opreme in vzdrževanje zgradb so se nekoliko zvišale (v povprečju 0,2 % oz. za 0,3 %).

Cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu na četrtletni ravni višje za 0,4 % 

Cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu so bile v 3. četrtletju 2019 glede na 2. četrtletje 2019 višje v povprečju za 0,4 %. Cene opreme so se zvišale za 0,3 %, cene zgradb pa za 0,7 %.  

Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
1) Input 1 (proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu).
2) Input 2 (proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu).
Vir: SURS
Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, mesečno
IX 2019
Ø 2015 
IX 2019
VIII 2019
IX 2019
IX 2018 
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)103,5999,8101,6
Semena in sadike101,77100,1109,1
Energija; maziva106,2799,496,2
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal87,6798,7105,0
Sredstva za varstvo rastlin107,72100,0106,2
Veterinarske storitve110,71100,0103,4
Krmila104,24100,1100,6
Vzdrževanje opreme103,1699,9100,0
Vzdrževanje zgradb106,40101,9103,9
Drugi proizvodi in storitve110,68100,1105,6
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)110,95100,0102,7
Oprema111,00100,0103,1
Zgradbe110,82100,1101,7
Skupaj (input 1 + input 2)105,8699,9102,0
Vir: SURS
Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, četrtletno
VII-IX 2019
    Ø 2015    
VII-IX 2019
IV-VI 2019
VII-IX 2019
VII-IX 2018
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)103,6799,5102,0
Semena in sadike101,67100,0110,2
Energija; maziva106,2298,197,2
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal88,8499,2105,8
Sredstva za varstvo rastlin107,72100,0106,2
Veterinarske storitve110,71100,0103,4
Krmila104,1599,7100,7
Vzdrževanje opreme103,21100,2100,2
Vzdrževanje zgradb105,80100,3103,7
Drugi proizvodi in storitve110,56100,3106,0
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)110,94100,4103,1
Oprema110,90100,3103,5
Zgradbe111,04100,7101,9
Skupaj (input 1 + input 2)105,9199,8102,4
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni Prvi objavi se ti podatki  lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.