Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija, september 2019

Vrednost industrijske proizvodnje v septembru 2019 na mesečni ravni višja za 0,4 %

Vrednost industrijske proizvodnje in vrednost zalog sta se v septembru 2019 na mesečni ravni zvišali.

  • 8.11.2019
  • |
  • začasni podatki
Industrijska proizvodnja nekoliko višja kot v prejšnjem mesecu

Vrednost industrijske proizvodnje je bila v septembru 2019 za 0,4 % višja kot v avgustu 2019 in za 1,9 % višja kot v septembru 2018.

Višja kot v prejšnjem mesecu je bila v predelovalnih dejavnostih (za 0,3 %), nižja pa v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro ter v rudarstvu (za 0,1 % oz. za 2,7 %).

Vrednost industrijske proizvodnje se je v primerjavi s prejšnjim mesecem povečala tudi v proizvodnji izdelkov za vmesno porabo in za investicije (za 2,3 % oz. za 2,0 %), zmanjšala pa v proizvodnji izdelkov za široko porabo (za 3,1 %).

Prihodek od prodaje v industriji nekoliko nižji, vrednost zalog višja kot v prejšnjem mesecu

Prihodek od prodaje se je v septembru 2019 na mesečni ravni znižal v celotni industriji (za 0,2 %), od posameznih dejavnosti pa v predelovalnih dejavnostih in v rudarstvu (za 0,6 % oz. za 1,4 %). To znižanje je bilo predvsem posledica upada prihodka v predelovalnih dejavnostih na tujem trgu. Ta je bil namreč za 1,5 % nižji kot v prejšnjem mesecu, medtem ko je bil na domačem trgu za 3,1 % višji, kar je bila najvišja mesečna rast v 2019.

Na letni ravni se je prihodek od prodaje v industriji zvišal (za 1,3 %).

Vrednost zalog v industrijski proizvodnji se je v septembru 2019 zvišala na obeh ravneh, na mesečni za 1,1 %, na letni pa za 2,8 %. V rudarstvu je bila za 9,9 % višja kot v prejšnjem mesecu, v predelovalnih dejavnostih pa za 1,1 %.
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija (Ø 2015=100)
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija (Ø 2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija
IX 19
VIII 19 
IX 19
IX 18
I-IX 19
I-IX 18
IX 19
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)100,4101,9103,2124,1
B Rudarstvo97,387,197,497,7
C Predelovalne dejavnosti100,3102,4103,6127,2
D Oskrba z el. energijo, plinom in paro99,996,899,997,0
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo102,3101,3100,8115,7
  AE Energenti98,995,399,895,3
  AI Surovine102,5102,0100,9120,1
B Proizvodi za investicije102,0102,9106,2152,0
C Proizvodi za široko porabo96,9102,3105,2117,2
  CD Trajni proizvodi za široko porabo103,9102,199,2132,3
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo95,0102,0106,3112,8
Tehnološka zahtevnost (Predelovalne dejavnosti)
VTZ Visoko tehnološko zahtevni proizvodi85,1103,8109,9133,4
SVTZ Srednje visoko tehnološko zahtevni proizvodi101,899,6100,9126,3
SNTZ Srednje nizko tehnološko zahtevni proizvodi102,2105,1103,8134,5
NTZ Nizko tehnološko zahtevni proizvodi101,3100,5102,8113,3
Vir: SURS
Realni indeksi prihodka od prodaje v industriji, Slovenija
IX 19
VIII 19 
IX 19
IX 18
I-IX 19
I-IX 18
IX 19
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)99,8101,3102,2122,4
B Rudarstvo98,681,995,294,6
C Predelovalne dejavnosti99,4100,7102,7122,0
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo101,7101,8101,3118,8
  AE Energentizzzz
  AI Surovine101,7102,2101,3119,5
B Proizvodi za investicije104,2101,1102,0140,9
C Proizvodi za široko porabo96,0101,0104,3113,8
  CD Trajni proizvodi za široko porabo102,0102,6100,6116,6
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo94,4101,0105,5112,4
z statistično zaupno
Vir: SURS
Indeksi zalog industrijskih proizvodov, Slovenija
IX 19
VIII 19 
IX 19
IX 18
I-IX 19
I-IX 18
IX 19
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)101,1102,8104,4129,6
B Rudarstvo109,9113,9123,6190,0
C Predelovalne dejavnosti101,1102,7104,3129,3
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo101,2101,5102,8123,9
  AE Energentizzzz
  AI Surovine101,2101,4102,8123,3
B Proizvodi za investicije99,9104,3108,1141,6
C Proizvodi za široko porabo101,2104,2103,9131,1
  CD Trajni proizvodi za široko porabo103,796,095,9109,0
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo101,6105,1105,0134,7
z statistično zaupno
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki za leto 2019 so začasni. Končni podatki za leto 2019 bodo objavljeni najkasneje 10. avgusta 2020.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.