Izvoz in uvoz blaga, Slovenija, september 2019

Septembrska izvoz in uvoz Slovenije v 2019 višja kot v 2018

V septembru 2019 je Slovenija izvozila za 2.963,1 milijona EUR blaga in uvozila za 2.934,1 milijona EUR. V primerjavi s septembrom 2018 je bila dosežena rast blagovne menjave z obema skupinama držav. V prvih devetih mesecih 2019 skupaj je bila pokritost uvoza z izvozom 99,9-odstotna.

  • 8.11.2019
  • |
  • začasni podatki
Septembrska izvoz in uvoz Slovenije v 2019 višja kot v 2018

V septembru 2019 je Slovenija izvozila za 2.963,1 milijona EUR blaga, uvozila pa za 2.934,1 milijona EUR. Glede na september 2018 je bil izvoz višji za 15,2 %, uvoz pa za 13,6 %.

Pri blagovni menjavi s tujino je Slovenija v septembru 2019 ustvarila presežek v vrednosti 29,0 milijona EUR. Pokritost uvoza z izvozom je bila 101,0-odstotna.

Rast vrednosti blagovne menjave z obema skupinama držav


V države članice EU je Slovenija v septembru 2019 izvozila za 2.110,1 milijona EUR in iz njih uvozila za 2.143,7 milijona EUR blaga. Glede na isti mesec preteklega leta se je vrednost izvoza v države članice EU povečala za 5,5 %, vrednost uvoza iz njih pa za 8,6 %. Obseg trgovanja z Nemčijo, našo najpomembnejšo trgovinsko partnerico, je bil približno enak kot v septembru 2018. Na rast izvoza v to skupino držav je najbolj vplivalo povečanje vrednosti izvoza na Hrvaško in v Francijo, na rast uvoza pa povečanje vrednosti uvoza iz Italije in Avstrije.

Rast blagovne menjave je bila dosežena tudi pri trgovanju z državami nečlanicami EU. Slovenija je v septembru 2019 tja izvozila za 853,0 milijona EUR in od tam uvozila za 790,4 milijona EUR blaga. V primerjavi s septembrom 2018 je bila rast izvoza v to skupino držav 49,0-odstotna in rast uvoza iz njih 29,6-odstotna. K visoki rasti blagovne menjave s to skupino držav je največ prispevala rast blagovne menjave s Švico, ki je bila med temi državami v septembru 2019 najpomembnejša trgovinska partnerica Slovenije. Pomembneje so k rasti prispevale še višje vrednosti izvoza v Srbijo in Rusijo ter uvoza iz Turčije in Kitajske glede na september 2018.

Vrednosti izvoza in uvoza v prvih devetih mesecih 2019 skupaj skoraj popolnoma uravnoteženi


V obdobju od januarja do septembra 2019 je Slovenija izvozila za 25.108,2 milijona EUR in uvozila za 25.143,5 milijona EUR blaga. Glede na isto obdobje 2018 se je izvoz povečal za 9,6 %, uvoz pa za 11,8 %.

V prvih devetih mesecih 2019 skupaj je bil v blagovni menjavi s tujino ustvarjen primanjkljaj v vrednosti 35,2 milijona EUR. Pokritost uvoza z izvozom je bila 99,9-odstotna.
Izvoz in uvoz blaga po mesecih, Slovenija
Izvoz in uvoz blaga po mesecih, Slovenija
Vir: SURS
Izvoz in uvoz blaga, Slovenija
IX 2019I–IX 2019IX 2019
IX 2018
I–IX 2019
I–IX 2018
1.000 EURindeks
Izvoz2.963.09325.108.229115,2109,6
EU-282.110.07118.696.215105,5105,3
države nečlanice EU853.0226.412.015149,0124,6
Uvoz2.934.09225.143.468113,6111,8
EU-282.143.70118.601.778108,6104,8
države nečlanice EU790.3916.541.690129,6138,4
Trgovinska bilanca29.001-35.239-1)-1)
Pokritost uvoza z izvozom v %101,099,9-1)-1)
1) Izračun ni smiseln.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za leto 2019 so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Končni podatki za leto 2019 bodo objavljeni junija 2020.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.