Spletna prodaja, Slovenija, 2018

V letu 2018 ustvarilo prihodek s spletno prodajo 21 % podjetij z vsaj 10 zaposlenimi

V letu 2018 je ustvarilo prihodek s spletno prodajo 21 % podjetij z vsaj 10 zaposlenimi. Podjetja v dejavnosti trgovina na drobno, razen z motornimi vozili so s spletno prodajo ustvarila za okoli 222 milijonov EUR prihodka, od tega 84 % s spletno prodajo fizičnim  osebam. 

  • 7. 11. 2019 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Spletno stran na internetu ima 83 % podjetij z vsaj 10 zaposlenimi. 81 % teh podjetij na spletnih straneh predstavlja svoje izdelke in storitve, kataloge, informacije o cenah. 18 % teh podjetij pa omogoča tudi spletno prodajo, oddajanje naročil ali rezervacij in se tako prilagaja novim nakupovalnim navadam svojih strank. V letu 2019 (v zadnjih 12 mesecih pred anketiranjem v tem letu) je vsaj en spletni nakup opravilo 56 % oseb, starih 16–74 let (v 2018: 51 %). Podjetja lahko svoje izdelke ali storitve prodajajo ali prejemajo naročila ali rezervacije prek svoje ali spletne strani matičnega podjetja, prek ekstraneta in prek e-tržnic, tj. spletnih strani, ki jih za prodajanje izdelkov ali nudenje storitev uporablja več podjetij (npr. platforma za spletne rezervacije). 


Delež podjetij s spletno prodajo enak kot v prejšnjem letu

Med podjetji z vsaj 10 zaposlenimi, ki so poslovala v letu 2018, je bilo takih, ki so ustvarila prihodek s prodajanjem izdelkov ali storitev, s prejemanjem naročil ali rezervacij prek spletnih strani, 21 %, kar je enak odstotek kot v letu 2017. 15 % teh podjetij je ustvarilo prihodek s prodajo prek svoje ali spletne strani matičnega podjetja, prek ekstraneta, 9 % pa prek e-tržnic. 

Z vidika velikosti podjetij (po številu zaposlenih oseb) je imelo spletno prodajo in je s tako obliko prodaje ustvarilo prihodek 20 % malih podjetij, 21 % srednje velikih in 31 % velikih podjetij. 

S prodajo izdelkov in storitev prek svoje ali spletne strani matičnega podjetja, prek ekstraneta je ustvarilo prihodek 14 % malih, 16 % srednje velikih in 29 % velikih podjetij, prek e-tržnic pa 9 % malih in srednje velikih ter 7 % velikih podjetij.  


Več kot desetina podjetij ustvarila prihodek s spletno prodajo strankam v drugih državah članicah EU 

14 % podjetij z vsaj 10 zaposlenimi je v 2018 ustvarilo prihodek s spletno prodajo izdelkov ali storitev fizičnim osebam oz. s prejemanjem naročil ali rezervacij od fizičnih oseb prek spletnih strani (lastne ali e-tržnice), prav tako 14 % podjetij pa s spletno prodajo drugim podjetjem ali državnim ustanovam. 

19 % podjetij je ustvarilo prihodek s spletno prodajo izdelkov ali storitev strankam v Sloveniji, 11 % pa s spletno prodajo strankam v drugih državah članicah EU ali drugih državah. S spletno prodajo strankam v drugih državah članicah EU je ustvarilo prihodek 11 % podjetij, s spletno prodajo strankam v drugih državah pa 5 % podjetij.    


Najpogostejša težava pri spletni prodaji strankam v drugih članicah EU visoki stroški dostave ali vračila izdelkov 

V letu 2018 je ustvarilo prihodek s spletno prodajo strankam v drugih državah članicah EU, kot je bilo že omenjeno, 11 % vseh podjetij z vsaj 10 zaposlenimi (glede na velikost podjetij pa 11 % malih in srednje velikih ter 13 % velikih podjetij). Pri tem je na različne težave naletelo 14 % podjetij izmed teh (14 % malih in srednje velikih in 16 % velikih podjetij).

Za 11 % teh podjetij so bili težava visoki stroški dostave ali vračila izdelkov v druge države članice EU; v 4 % teh podjetij so imeli težave zaradi reševanja pritožb in sporov, ali ker so morali označevanje proizvodov pri prodaji v druge države članice EU prilagajati tem državam ali ker so jim poslovni partnerji omejevali prodajo v določene države članice EU. V 1 % podjetij so imeli težave zaradi nepoznavanja tujih jezikov, ki so potrebni za komunikacijo s strankami v drugih državah članicah EU.


Prihodek, ustvarjen s spletno prodajo fizičnim osebam, v 2018 višji kot v 2017

Podjetja z vsaj 10 zaposlenimi so v letu 2018 ustvarila s spletno prodajo 2,4 % vrednosti celotnega ustvarjenega prihodka (brez DDV), kar je enako kot v letu 2017. Mala podjetja so s spletno prodajo ustvarila za 3,4 %, srednje velika za 1,7 % in velika podjetja za 2,2 % vrednosti celotnega ustvarjenega prihodka (brez DDV).

V letu 2018 so podjetja ustvarila s spletno prodajo za okoli 1.900 milijonov EUR prihodka (v letu 2017: za okoli 1.800 milijonov EUR). 38 % tega prihodka so ustvarila mala podjetja, 21 % srednje velika in 41 % velika podjetja.  

65,5 % prihodka (brez DDV), ustvarjenega v letu 2018 s spletno prodajo, so podjetja ustvarila s spletno prodajo drugim podjetjem ali javnim ustanovam (v letu 2017: 72 %), 34,5 % pa s spletno prodajo fizičnim osebam (v letu 2017: 28 %). 

Večji del s spletno prodajo ustvarjenega prihodka (brez DDV), 81 %, je bil tudi v letu 2018 ustvarjen s spletno prodajo prek lastne ali spletne strani matičnega podjetja, prek ekstraneta (v 2017: 78 %), manjši del, 19 %, pa prek e-tržnic (v 2017: 22 %).   

49 % s spletno prodajo ustvarjenega prihodka (brez DDV) so ta podjetja ustvarila s spletno prodajo strankam v drugih državah članicah EU (v 2017: 48 %), 42 % s spletno prodajo strankam v Sloveniji (v 2017: 44 %), 8 % pa s spletno prodajo strankam v drugih državah (enako kot v 2017). 


Spletna prodaja podjetij v dejavnosti trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil

Med podjetji z vsaj 10 zaposlenimi v dejavnostih trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil (po SKD 2008: G 45–47) je bilo v letu 2018 35 % takih, ki so naročila, rezervacije prejemala prek spletnih strani. Ta podjetja so s spletno prodajo ustvarila 1,8 % vrednosti celotnega prihodka (brez DDV) ali okoli 497 milijonov EUR. Več kot polovico tega prihodka, 56 %, so ustvarila s spletno prodajo drugim podjetjem ali državnim ustanovam, 44 % pa s prodajo fizičnim osebam. 
 
Med podjetji z vsaj 10 zaposlenimi v dejavnosti trgovina na drobno, razen z motornimi vozili (po SKD 2008: G 47) je ustvarilo prihodek s spletno prodajo 36 % teh podjetij. Ta podjetja so s spletno prodajo ustvarila 1,8 % vrednosti celotnega prihodka (brez DDV), kar znaša okoli 222 milijonov EUR. 84 % tega prihodka so ustvarila s spletno prodajo fizičnim osebam, 16 % pa s spletno prodajo drugim podjetjem ali državnim ustanovam. 81 % s spletno prodajo ustvarjenega prihodka je bilo ustvarjenega s prodajo strankam v Sloveniji, 19 % pa s prodajo strankam v drugih državah članicah EU.

28 % podjetij izmed teh je svoje izdelke prodajalo strankam v drugih državah članicah EU. Pri tem jih je 42 % imelo različne težave: 40 % težave zaradi visokih stroškov dostave ali vračila izdelkov, 12 % pa z reševanjem pritožb in sporov ter zaradi prilagajanja označevanja proizvodov drugim državam članicam EU. V 58 % teh podjetij je spletna prodaja strankam v drugih državah članicah EU potekala v letu 2018 brez omenjenih težav.
Podjetja z vsaj 10 zaposlenimi s spletno prodajo, Slovenija, 2008–2018
Podjetja z vsaj 10 zaposlenimi s spletno prodajo, Slovenija, 2008–2018
Vir: SURS
Podjetja, ki so ustvarila del svojega prihodka s spletno prodajo, Slovenija, 2018
10 ali več
zaposlenih
10–49
zaposlenih
50–249
zaposlenih
250 ali več
zaposlenih
%
Spletna prodaja21202131
Spletna prodaja prek lastne spletne strani15141629
Spletna prodaja prek e-tržnic9997
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Objavljeni podatki so ocene, pridobljene z raziskovanjem na vzorcu, ki predstavlja podjetja z vsaj 10 zaposlenimi.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.