Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Indeksi cen storitev pri proizvajalcih, Slovenija, 3. četrtletje 2019

Cene storitev pri proizvajalcih v 3. četrtletju 2019 na četrtletni ravni višje za 0,9 %, na letni ravni za 3,6 %

Cene storitev pri proizvajalcih so bile v tretjem četrtletju 2019 v povprečju za 0,9 % višje kot v drugem četrtletju 2019. Višje so bile tudi v primerjavi s tretjim četrtletjem 2018, in sicer v povprečju za 3,6 %.

  • 19.11.2019
  • |
  • končni podatki

Cene storitev pri proizvajalcih v 3. četrtletju 2019 za 0,9 % višje kot v četrtletju pred tem

Cene storitev pri proizvajalcih so bile v 3. četrtletju 2019 povprečno za 0,9 % višje kot v 2. četrtletju 2019. Najbolj so se zvišale cene storitev v zaposlovalnih dejavnostih (za 15,1 %), v gostinskih nastanitvenih dejavnostih (za 12,6 %) in v dejavnosti pomorski promet (za 12,5 %). Najbolj znižale pa so se v dejavnosti potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanimi dejavnostmi (za 0,9 %).


Cene storitev pri proizvajalcih v 3. četrtletju 2019 za 3,6 % višje kot v 3. četrtletju 2018
 

Cene storitev pri proizvajalcih so bile v 3. četrtletju 2019 na letni ravni v povprečju višje za 3,6 %. Na povprečni dvig cen storitev je v precejšnji meri vplival dvig cen storitev v zaposlovalnih dejavnostih (za 30,1 %); to je bilo četrto zaporedno zvišanje cen storitev v teh dejavnostih. Izraziteje so se zvišale tudi cene storitev v telekomunikacijskih dejavnostih (za 10,0 %) in v dejavnosti oskrbe stavb in okolice (za 8,1 %). Najbolj znižale pa so se cene storitev v drugih informacijskih dejavnostih (za 2,7 %).
Letne stopnje rasti, Slovenija
Letne stopnje rasti, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen storitev pri proizvajalcih po dejavnostih, Slovenija
VII–IX 19
IV–VI 19
VII–IX 19
X–XII 18
VII–IX 19
VII–IX 18
I–IX 19
I–IX 18
VII–IX 19
Ø 15  
Skupaj100,9103,7103,6103,0107,42
H49 Kopenski promet; cevovodni transport99,8101,3101,4101,7102,52
H49.4–N81.2 Storitve zahtevane z Uredbo STS (za indeks cen storitev pri proizvajalcih)1)100,8103,7103,9103,3107,67
H50.1_H50.2 Pomorski promet112,5107,4107,5100,0120,43
H51 Zračni promet100,6100,9101,0102,8102,47
H52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti100,4100,3100,2100,0100,99
H53 Poštna in kurirska dejavnost100,0102,6102,6104,7116,79
I55 Gostinske nastanitvene dejavnosti112,6112,2105,9103,5129,48
I56 Dejavnost strežbe jedi in pijač101,9102,4102,3101,0104,43
J61 Telekomunikacijske dejavnosti99,7109,9110,0109,4121,53
J62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti100,8102,4102,6101,3101,80
J63 Druge informacijske dejavnosti100,099,697,397,289,16
L68 Poslovanje z nepremičninami99,2106,1104,5103,8102,29
M69_M70.2 Pravne in računovodske dejavnosti; podjetniško in poslovno svetovanje99,8103,1102,9102,3106,24
M71 Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje100,4102,7102,7102,8111,11
M73 Oglaševanje in raziskovanje trga100,0100,3101,1101,1102,87
N77 Dajanje v najem in zakup100,398,397,897,298,41
N78 Zaposlovalne dejavnosti115,1126,8130,1116,9127,64
N79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti99,1111,3104,3107,4106,23
N80 Varovanje in poizvedovalne dejavnost100,7106,1106,3105,6111,72
N81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice100,1106,5108,1108,1110,76
1) Indeks vključuje dejavnosti H49.4, H50.1, H50.2, H51, H52.1, H52.24, H53, J61, J62, J63, M69, M70.2, M71, M73, N78, N80 in N81.2.
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.