Plače zaposlenih pri pravnih osebah, Slovenija, september 2019

Povprečna plača za september 2019 za 0,8 % nižja od plače za prejšnji mesec

Povprečna plača za september 2019 je znašala bruto 1.712,11 EUR, neto pa 1.105,26 EUR. V primerjavi s plačo za avgust 2019 je bila nižja, nominalno za 0,8 %, realno pa za 0,6 %.

  • 15.11.2019
  • |
  • začasni podatki

Povprečna plača za september 2019 nižja od plače za avgust 2019
Povprečna plača za september 2019 je znašala 1.712,11 EUR bruto oz. 1.105,26 EUR neto; od plače za avgust 2019 je bila nižja, nominalno za 0,8 %, realno pa za 0,6 %.

Glavni razlog, da je bila povprečna plača za september 2019 nižja od povprečne plače za avgust 2019, so bila nižja izredna izplačila, izplačana s plačo za september 2019.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje od januarja do septembra 2019 se je v primerjavi s povprečno mesečno bruto plačo za isto obdobje 2018 zvišala, in sicer nominalno za 4,3 % oz. realno za 2,6 %.

Povprečna plača za september 2019 nižja od plače za avgust 2019 le v zasebnem sektorju
Povprečna neto plača za september 2019 se je v primerjavi s plačo za avgust 2019 v zasebnem sektorju znižala za 1,3 %, v javnem sektorju pa je bila približno enaka plači za avgust 2019.

Povprečna neto plača za september 2019 najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro
Povprečna neto plača za september 2019 je bila najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (1.518,24 EUR), sledila ji je povprečna plača v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (1.512,66 EUR).

Povprečna plača za september 2019 višja od slovenskega povprečja le v osrednjeslovenski statistični regiji
Najvišjo povprečno neto plačo za september 2019 so imeli zaposleni v osrednjeslovenski statistični regiji (znašala je 1.199,86 EUR in je bila za 8,6 % višja od slovenskega povprečja), najnižjo pa zaposleni v primorsko-notranjski statistični regiji (znašala je 1.000,72 EUR in je bila za 9,5 % nižja od slovenskega povprečja).

Povprečna plača pri pravnih osebah po statističnih regijah, Slovenija, september 2019
Povprečna plača pri pravnih osebah po statističnih regijah, Slovenija, september 2019
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
IX 2019Ø I-IX 2019Ø VII-IX 2019IX 2019
VIII 2019
IX 2019
IX 2018
Ø I-IX 2019
Ø I-IX 2018
EURindeks
Bruto1.712,111.727,551.725,1499,2104,9104,3
Javni sektor2.021,582.029,632.028,11100,1105,9105,3
  od tega sektor država2.046,682.036,102.037,68101,4106,2106,1
Zasebni sektor1.570,191.588,921.586,8398,6104,4104,0
Neto1.105,261.114,161.112,8399,2104,1103,7
Javni sektor1.292,341.297,481.296,50100,0105,0104,5
  od tega sektor država1.308,891.303,301.304,03101,2105,3105,3
Zasebni sektor1.019,471.030,041.028,9898,7103,7103,4
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podrobneje razčlenjeni in obenem končni podatki o povprečni plači v Sloveniji za september 2019 bodo objavljeni 25. novembra 2019 v podatkovni bazi SiStat na spletnih straneh Statističnega urada RS.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.