Poslovne tendence, Slovenija, oktober 2019

Zaupanje v gradbeništvu in trgovini na drobno nižje kot v septembru 2019

Vrednost kazalnika zaupanja je bila v oktobru 2019 v gradbeništvu in trgovini na drobno nižja, v predelovalnih in storitvenih dejavnostih pa enaka kot v septembru 2019.

  • 25. 10. 2019 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih enak kot v prejšnjem mesecu

Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila oktobra 2019 enaka kot v prejšnjem mesecu, od vrednosti v oktobru 2018 pa za 11 odstotnih točk nižja. Za 1 odstotno točko nižja je bila tudi od dolgoletnega povprečja.

Vrednost kazalnika pričakovana proizvodnja se je glede na september 2019 zvišala (za 5 odstotnih točk), medtem ko sta se kazalnika skupna naročila in zaloge končnih izdelkov poslabšala (vsak za 3 odstotne točke).

Pomanjkanje usposobljenih delavcev še naprej omejuje proizvodnjo v največ podjetjih
Izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti podjetij je bila v oktobru 2019 83,3-odstotna ali za 0,4 odstotne točke nižja kot v juliju 2019. Več kot 80-odstotna je bila v 57 % podjetij.

Med četrtletnimi kazalniki so se poslabšale ocene konkurenčnega položaja na domačem trgu in na trgih držav EU (vsaka za 2 odstotni točki) ter na trgih zunaj EU (za 1 odstotno točko) in obseg novih naročil (za 1 odstotno točko). Izboljšal se je kazalnik ustreznosti proizvodnih zmogljivosti (za 11 odstotnih točk).

Tudi v tem četrtletju je bilo pomanjkanje usposobljenih delavcev glavni omejitveni dejavnik proizvodnje za največji delež podjetij (za 34 % podjetij). Sledila sta tudi v tem četrtletju nezadostno tuje in domače povpraševanje (30 oz. 28 % podjetij). Odstotek podjetij, ki so poslovala brez omejitev, pa je bil enak kot v prejšnjem četrtletju (25 % podjetij).

Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno nekoliko nižji kot v prejšnjem mesecu

Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila oktobra 2019 za 1 odstotno točko nižja kot septembra 2019 in enaka kot oktobra 2018 ter za 7 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.

Od kazalnikov stanj in pričakovanj so se izboljšali kazalniki pričakovane prodajne cene, poslovni položaj in obseg zalog, medtem ko so se ostali kazalniki poslabšali. Kazalnik pričakovano zaposlovanje ostaja nespremenjen.

Največ podjetij v trgovini na drobno je kot glavni omejitveni dejavnik svoje dejavnosti navedlo konkurenco v sektorju (56 % podjetij), sledili so visoki stroški dela (te je navedlo 35 % podjetij) in nizko povpraševanje (24 % podjetij). 12 % podjetij v trgovini na drobno se pri svoji dejavnosti ni srečevalo z omejitvami.

Kazalnik zaupanja v gradbeništvu nižji na mesečni in letni ravni

Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila v oktobru 2019 nižja kot v septembru 2019 (za 4 odstotne točke) in kot v oktobru 2018 (za 14 odstotnih točk nižja), vendar pa višja od dolgoletnega povprečja (za 18 odstotnih točk).

Na vrednost kazalnika zaupanja na mesečni ravni je vplivalo poslabšanje kazalnika skupna naročila (za 7 odstotnih točk). Vrednost kazalnika pričakovano zaposlovanje je ostala enaka kot v prejšnjem mesecu.

Največ gradbenih podjetij je kot omejitveni dejavnik pri poslovanju navedlo pomanjkanje usposobljenih delavcev (45 % podjetij). Sledili so velika konkurenca v dejavnosti in visoki stroški dela (34 % oz. 31 % podjetij). Težav (omejitev) pri poslovanju ni imelo 16 % gradbenih podjetij ali za 2 odstotni točki več kot v prejšnjem četrtletju.

Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih enak kot v prejšnjem mesecu

Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila oktobra 2019 enaka vrednosti v septembru 2019 in za 9 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja, glede na oktober 2018 pa je bila za 5 odstotnih točk nižja.

Kazalniki pričakovano zaposlovanje, poslovni položaj in pričakovano povpraševanje so se izboljšali, medtem ko sta se kazalnika zaposlovanje in povpraševanje poslabšala. Kazalnika pričakovane prodajne cene in izkoriščenost zmogljivosti sta ohranila vrednost iz prejšnjega meseca.

Največ podjetjem v storitvenih dejavnostih je njihovo dejavnost oteževalo nezadostno povpraševanje (32 % podjetij); druga najpogostejša omejitev je bilo pomanjkanje delovne sile (20 % podjetij); sledile so finančne ovire (19 % podjetij) in druge ovire (9 % podjetij). 31 % storitvenih podjetij se pri svoji dejavnosti ni srečevalo z omejitvami.

Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, oktober 2019
Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, oktober 2019
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.