Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, avgust 2019

V avgustu 2019 skoraj 3 milijone turističnih prenočitev

Turistični nastanitveni obrati so v avgustu 2019 zabeležili več kot milijon prihodov turistov in več kot 2,9 milijona njihovih prenočitev. Prihodov je bilo za 8 % več, prenočitev pa približno toliko kot v avgustu 2018. 78 % vseh turističnih prenočitev so tudi v tem mesecu ustvarili tuji turisti.

  • 25.10.2019
  • |
  • končni podatki

Prihodov turistov, domačih in tujih, več kot v avgustu 2018

V turističnih nastanitvenih obratih v Sloveniji je bilo v avgustu 2019 zabeleženih 1.067.416 prihodov turistov in več kot 2,9 milijona turističnih prenočitev. Prihodov domačih turistov je bilo približno 188.000 (kar je 2 % več kot v avgustu 2018), njihovih prenočitev pa približno 641.000 (kar je 3 % manj kot v avgustu 2018). Prihodov tujih turistov je bilo približno 879.000 (kar je 9 % več kot v avgustu 2018), njihovih prenočitev pa skoraj 2,3 milijona (kar je 2 % več kot v avgustu 2018). Tuji turisti so v avgustu 2019 ustvarili 78 % vseh turističnih prenočitev, ustvarjenih v Sloveniji v tem mesecu.

Med tujimi turisti največ turistov iz Nemčije

Ključni turistični trgi, od koder so bili tuji turisti, ki so v avgustu 2019 ustvarili v Sloveniji največ turističnih prenočitev, so bili: Nemčija (16 % ali skoraj 365.000 prenočitev), Italija (13 %), Nizozemska (9 %), Francija (6 %) in Češka (skoraj 6 %).

Glede na avgust 2018 se je najizraziteje povečalo število prenočitev turistov iz Češke (za 30 %), sledili so turisti iz Francije in Nemčije (število prenočitev obojih je bilo višje za 14 %). Število prenočitev turistov iz Nizozemske in Italije pa se je glede na avgust 2018 zmanjšalo.

Največ prenočitev v gorskih občinah

Na ravni skupin turističnih občin je bilo v avgustu 2019 ustvarjenih največ prenočitev turistov v gorskih občinah (37 % ali 1.074.552); sledile so obmorske občine (21 %), zdraviliške občine (16 %) in občina Ljubljana (11 %).

Več prenočitev kot v avgustu 2018 so v avgustu 2019 našteli v gorskih občinah (za 5 %). V občini Ljubljana in v obmorskih občinah je bilo število prenočitev približno enako kot avgustu 2018, v zdraviliških občinah pa nižje kot v avgustu 2018 (za 4 %).

Več kot 956.000 prenočitev v hotelih

Največ prenočitev so turisti ustvarili v hotelih (33 % ali več kot 956.000), vendar pa za 3 % manj kot v avgustu 2018. Po deležu prenočitev so sledili zasebne sobe, apartmaji in hiše (25 %) ter kampi (22 %); v obojih je bilo število prenočitev višje kot v avgustu 2018: v kampih za 5 %, v zasebnih sobah, apartmajih in hišah pa za 3 %.

Sicer se je število prenočitev glede na avgust 2018 najbolj povečalo v prenočiščih (za 31 %). Ti so v avgustu 2019 zabeležili skoraj 82.000 turističnih prenočitev.

Do konca avgusta že več kot 11 milijonov turističnih prenočitev

Od začetka leta do konca avgusta 2019 je bilo v Sloveniji zabeleženih več kot 4,5 milijona prihodov turistov in skoraj 11,8 milijona njihovih prenočitev, kar je 6 % več prihodov in 3 % več prenočitev kot v istem obdobju prejšnjega leta.

Več podatkov v podatkovni bazi SiStat
Podrobnejši mesečni podatki o prihodih in prenočitvah turistov so na voljo v podatkovni bazi SiStat. 
Turistični promet, Slovenija
Turistični promet, Slovenija
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov po ključnih trgih, od koder turisti prihajajo, avgust 2019 – končni podatki
Prihodi turistovPrenočitve turistov
VIII 2019I–VIII 2019VIII 2019
VIII 2018
I–VIII 2019
I–VIII 2018
VIII 2019I–VIII 2019VIII 2019
VIII 2018
I–VIII 2019
I–VIII 2018
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj1.067.4164.525.359107,8106,02.927.46111.761.415101,2102,5
Domači188.1251.065.497101,9101,3641.2243.199.67997,398,2
Tuji879.2913.459.862109,1107,62.286.2378.561.736102,3104,3
  od tega
  iz Nemčije139.991433.048118,8115,6364.8801.141.175114,0112,5
  iz Italije119.477412.853101,1101,5291.205909.50294,599,1
  iz Nizozemske57.491163.21599,9101,3213.504525.26091,396,5
  iz Francije60.967138.262114,9114,0136.116310.851114,1113,8
  iz Češke48.176156.361130,0119,9131.290425.335129,9120,9
  iz Avstrije49.667268.340108,1104,6130.856692.998102,3102,0
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov po vrstah občin in nastanitvenih obratih, avgust 2019 – končni podatki
Prihodi turistovPrenočitve turistov
VIII 2019I–VIII 2019VIII 2019
VIII 2018
I–VIII 2019
I–VIII 2018
VIII 2019I–VIII 2019VIII 2019
VIII 2018
I–VIII 2019
I–VIII 2018
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj1.067.4164.525.359107,8106,02.927.46111.761.415101,2102,5
Vrste turističnih občin
  Zdraviliške občine121.178692.12797,4100,2471.7202.422.80796,398,6
  Gorske občine395.9891.440.602109,3107,31.074.5523.707.428104,7105,7
  Obmorske občine159.942702.033106,0103,6615.7702.300.699101,1101,1
  Ljubljana171.080779.309112,2112,1335.1321.542.456100,9107,3
  Mestne občine75.712365.486110,0103,4138.029734.82999,298,1
  Druge občine143.515545.802109,1107,5292.2581.053.19698,0100,9
Nastanitveni obrati
  Hoteli362.9962.081.112105,3104,3956.4195.107.45397,099,7
  Zasebne sobe, apartmaji, hiše236.287892.893109,0117,6729.6442.562.708102,6114,9
  Kampi  213.931595.942111,5111,2651.4861.738.480105,3106,5
  Prenočišča37.498127.311132,3121,881.949280.552130,6108,4
  Mladinski hoteli43.467175.40498,597,580.940347.86097,297,0
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.