Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija, september 2019

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih septembra 2019 na mesečni ravni nespremenjene

Cene industrijskih proizvodov so v septembru 2019 v primerjavi z avgustom 2019 v povprečju ostale nespremenjene. Cene so se najbolj zvišale v proizvodnji papirja in izdelkov iz papirja (za 0,9 %), znižale pa so se v drugih raznovrstnih predelovalnih dejavnostih (za 3,2 %).

  • 21.10.2019
  • |
  • končni podatki

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v septembru 2019 nespremenjene

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih so bile v septembru 2019 v primerjavi s prejšnjim mesecem v povprečju nespremenjene.

Cene omenjenih proizvodov za prodajo na domačem trgu, kot tudi cene proizvodov za prodajo na tujem trgu, so bile v povprečju enake kot v prejšnjem mesecu.

Cene industrijskih proizvodov, prodanih na trgih držav v evrskem območju so bile v septembru 2019 v povprečju za 0,2 % višje; cene tistih, ki so bili prodani na trgih zunaj evrskega območja pa 0,3 % nižje.

Med skupinami dejavnosti po namenu porabe industrijskih proizvodov so se v septembru 2019 glede na avgust 2019 zvišale cene energentov (za 0,1 %), prav tako cene proizvodov za investicije (za 0,1 %), medtem ko se cene proizvodov za široko porabo in cene surovin niso spremenile.

Glede na prejšnji mesec so se cene zvišale v proizvodnji papirja in izdelkov iz papirja (za 0,9 %), znižale pa so se v drugih raznovrstnih predelovalnih dejavnostih (za 3,2 %).

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v septembru 2019 za 0,4 % višje kot pred enim letom

Cene industrijskih proizvodov so se na letni ravni (od septembra 2018 do septembra 2019) v povprečju zvišale za 0,4 %. Cene omenjenih proizvodov, prodanih na domačem trgu so se zvišale (za 2,1 %), medtem ko so se cene proizvodov, prodanih na tujih trgih znižale (za 1,3 %).

Cene proizvodov, prodanih na trgih držav v evrskem območju so se znižale (za 1,5 %); cene tistih proizvodov, ki so bili prodani na trgih držav zunaj tega območja, pa so se znižale za 0,8 %.

V enem letu so se najizraziteje zvišale cene v oskrbi z električno energijo (za 16,2 %), opazneje znižale pa cene v proizvodnji kovin (za 5,4 %).
Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
 IX 2019 
VIII 2019
IX 2019 
XII 2018
IX 2019
IX 2018
I–IX 2019
I–IX 2018
IX 2019
  Ø 2015  
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih - skupaj100,0100,6100,4100,8103,63
Dejavnosti po namenu porabe proizvodov
Surovine100,099,599,099,9103,90
Energenti100,1111,1112,5110,2109,23
Proizvodi za investicije100,1100,299,9100,9101,11
Proizvodi za široko porabo100,0100,7100,8100,3103,73
Dejavnosti po SKD 2008 (področja)
B Rudarstvo99,7100,3100,8101,3103,42
C Predelovalne dejavnosti100,0100,099,7100,2103,23
D Oskrba z električno energijo100,4114,7116,2113,4112,14
E Oskrba z vodo100,0109,0109,0106,7102,06
Vir: SURS
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
 IX 2019 
VIII 2019
IX 2019 
XII 2018
IX 2019
IX 2018
I–IX 2019
I–IX 2018
IX 2019
  Ø 2015  
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na domačem trgu100,0102,3102,1101,8104,34
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na tujem trgu100,098,898,799,7102,88
  evrsko območje100,298,998,599,8102,12
  zunaj evrsko območje99,798,799,299,7104,56
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.