Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija, september 2019

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih septembra 2019 na mesečni ravni nespremenjene

Cene industrijskih proizvodov so v septembru 2019 v primerjavi z avgustom 2019 v povprečju ostale nespremenjene. Cene so se najbolj zvišale v proizvodnji papirja in izdelkov iz papirja (za 0,9 %), znižale pa so se v drugih raznovrstnih predelovalnih dejavnostih (za 3,2 %).

  • 21.10.2019
  • |
  • končni podatki

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v septembru 2019 nespremenjene

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih so bile v septembru 2019 v primerjavi s prejšnjim mesecem v povprečju nespremenjene.

Cene omenjenih proizvodov za prodajo na domačem trgu, kot tudi cene proizvodov za prodajo na tujem trgu, so bile v povprečju enake kot v prejšnjem mesecu.

Cene industrijskih proizvodov, prodanih na trgih držav v evrskem območju so bile v septembru 2019 v povprečju za 0,2 % višje; cene tistih, ki so bili prodani na trgih zunaj evrskega območja pa 0,3 % nižje.

Med skupinami dejavnosti po namenu porabe industrijskih proizvodov so se v septembru 2019 glede na avgust 2019 zvišale cene energentov (za 0,1 %), prav tako cene proizvodov za investicije (za 0,1 %), medtem ko se cene proizvodov za široko porabo in cene surovin niso spremenile.

Glede na prejšnji mesec so se cene zvišale v proizvodnji papirja in izdelkov iz papirja (za 0,9 %), znižale pa so se v drugih raznovrstnih predelovalnih dejavnostih (za 3,2 %).

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v septembru 2019 za 0,4 % višje kot pred enim letom

Cene industrijskih proizvodov so se na letni ravni (od septembra 2018 do septembra 2019) v povprečju zvišale za 0,4 %. Cene omenjenih proizvodov, prodanih na domačem trgu so se zvišale (za 2,1 %), medtem ko so se cene proizvodov, prodanih na tujih trgih znižale (za 1,3 %).

Cene proizvodov, prodanih na trgih držav v evrskem območju so se znižale (za 1,5 %); cene tistih proizvodov, ki so bili prodani na trgih držav zunaj tega območja, pa so se znižale za 0,8 %.

V enem letu so se najizraziteje zvišale cene v oskrbi z električno energijo (za 16,2 %), opazneje znižale pa cene v proizvodnji kovin (za 5,4 %).
Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
 IX 2019 
VIII 2019
IX 2019 
XII 2018
IX 2019
IX 2018
I–IX 2019
I–IX 2018
IX 2019
  Ø 2015  
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih - skupaj100,0100,6100,4100,8103,63
Dejavnosti po namenu porabe proizvodov
Surovine100,099,599,099,9103,90
Energenti100,1111,1112,5110,2109,23
Proizvodi za investicije100,1100,299,9100,9101,11
Proizvodi za široko porabo100,0100,7100,8100,3103,73
Dejavnosti po SKD 2008 (področja)
B Rudarstvo99,7100,3100,8101,3103,42
C Predelovalne dejavnosti100,0100,099,7100,2103,23
D Oskrba z električno energijo100,4114,7116,2113,4112,14
E Oskrba z vodo100,0109,0109,0106,7102,06
Vir: SURS
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
 IX 2019 
VIII 2019
IX 2019 
XII 2018
IX 2019
IX 2018
I–IX 2019
I–IX 2018
IX 2019
  Ø 2015  
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na domačem trgu100,0102,3102,1101,8104,34
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na tujem trgu100,098,898,799,7102,88
  evrsko območje100,298,998,599,8102,12
  zunaj evrsko območje99,798,799,299,7104,56
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.