Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Oktobrsko poročilo o presežnem primanjkljaju in dolgu, Slovenija, 2015–2018, napoved 2019

Eurostat potrdil: presežek države v 2018 enak kot v objavi konec septembra (0,8 % BDP)

Eurostat je po zaključenem oktobrskem poročanju EDP potrdil zadnje podatke SURS o temeljnih agregatih sektorja država za obdobje 2015–2018. Podatki SURS, objavljeni 25. 9. 2019, ostajajo nespremenjeni. Skupaj z oktobrskim poročilom EDP objavljamo tudi napoved Ministrstva za finance za leto 2019.

  • 18.10.2019
  • |
  • brez statusa

Ocena presežka sektorja država za leto 2018 ostaja tudi po končanem rednem postopku pojasnjevanja podatkov Eurostatu v okviru poročanja o presežnem primanjkljaju in dolgu sektorja država (oktobrsko poročanje EDP 2019) enaka oceni v naši septembrski objavi: 353 milijonov evrov ali 0,8 % BDP. Tudi ocena dolga države na koncu leta 2018 ostaja enaka naši septembrski oceni: 32.223 milijonov evrov ali 70,4 % BDP. Enako velja tudi za podatke za predhodna leta (2015–2017).  

V oktobrskem poročilu EDP je objavljena tudi napoved Ministrstva za finance za leto 2019: presežek sektorja država naj bi znašal 391 milijonov evrov ali 0,8 % BDP. Dolg države naj bi konec letošnjega leta znašal 31.962 milijonov evrov ali 66,3 % BDP.

Še obvestilo: Mednarodno primerjavo podatkov o primanjkljaju in dolgu sektorja država bo Eurostat objavil 21. oktobra 2019.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.