Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Računi izdatkov za varstvo okolja, Slovenija, 2017

Skupna proizvodnja okoljevarstvenih storitev v 2017 za 1,1 % višja kot v 2016

Skupna proizvodnja okoljevarstvenih storitev je bila v letu 2017 na letni ravni višja za 1,1 %, skupni izdatki za varstvo okolja pa za 10,7 %. 

  • 17.10.2019
  • |
  • brez statusa

Skupna vrednost proizvodnje okoljevarstvenih storitev se je v letu 2017 glede na leto 2016 zvišala
Celotna proizvodnja (tržna in netržna proizvodnja) okoljevarstvenih storitev je v letu 2017 znašala 472,2 milijona EUR, to je za 1,1 % več kot v letu 2016.
 
Proizvodnja okoljevarstvenih storitev pri specializiranih proizvajalcih je v letu 2017 znašala 198,3 milijona EUR ali 4,2 % več kot v letu 2016, vrednost proizvodnje teh storitev pri pomožnih proizvajalcih pa je bila v letu 2017 glede na leto 2016 nižja za 2,5 %; znašala je 191,8 milijona EUR. Vrednost proizvodnje okoljevarstvenih storitev države se je v letu 2017 glede na prejšnje leto zvišala za 2,5 % in je znašala 82,1 milijona EUR.

Skupni izdatki za varstvo okolja v letu 2017 za 10,7 % višji kot v letu 2016
Skupni izdatki za varstvo okolja (izdatki države ter specializiranih in pomožnih proizvajalcev okoljevarstvenih storitev) so v letu 2017 znašali 482,1 milijona EUR ali za 10,7 % več kot v letu 2016.
 
Specializirani proizvajalci okoljevarstvenih storitev so v letu 2017 porabili za varstvo okolja 78 milijonov EUR ali za 15,3 % manj kot v letu 2016, pomožni proizvajalci teh storitev pa 252,8 milijona EUR ali za 66,1 % več kot v prejšnjem letu. Izdatki države za varstvo okolja so v letu 2017 znašali 151,3 milijona EUR ali za 20,9 % manj kot v letu 2016.  

Skupni izdatki za varstvo okolja so v letu 2017, kot tudi v letu 2016, predstavljali 1,1 % bruto domačega proizvoda (BDP).

Proizvodnja okoljevarstvenih storitev, Slovenija
Proizvodnja okoljevarstvenih storitev, Slovenija
Vir: SURS
Izdatki za varstvo okolja, Slovenija
201620172017
2016
EUR (mio.)indeks
Skupaj435,5482,1110,7
  specializirani proizvajalci92,078,084,7
  pomožni proizvajalci152,2252,8166,1
  država191,2151,379,1
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.