Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, september 2019

Od januarja do septembra 2019 izdanih manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot v istem obdobju 2018

Od januarja do septembra 2019 je bilo izdanih za 9 % manj gradbenih dovoljenj za stavbe in v njih načrtovanih za 2 % manj stanovanj kot v istem obdobju 2018.

  • 18. 10. 2019 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

V septembru izdanih več gradbenih dovoljenj kot v avgustu

V septembru 2019 je bilo izdanih 599 gradbenih dovoljenj za stavbe, kar je za 30 % več kot v prejšnjem mesecu. Za stanovanjske stavbe jih je bilo izdanih 251 ali 51 % več kot v prejšnjem mesecu, za  nestanovanjske stavbe pa 348 ali 18 % več kot v prejšnjem mesecu. Celotna površina vseh v septembru načrtovanih stavb bo merila 133.174 m2, kar je za 6 % več od površine vseh stavb, načrtovanih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v avgustu 2019. Površina s tokrat izdanimi gradbenimi dovoljenji načrtovanih stanovanjskih stavb bo manjša za 2 %, površina načrtovanih nestanovanjskih stavb pa za 14 % večja kot z dovoljenji, izdanimi v prejšnjem mesecu.

Število od januarja do septembra 2019 izdanih gradbenih dovoljenj za stavbe je bilo za 9 % nižje kot v istem obdobju 2018 (za gradnjo stanovanjskih stavb jih je bilo izdanih za 10 %, za gradnjo nestanovanjskih stavb pa za 8 % manj). Površina stavb, načrtovana z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v prvih šestih mesecih 2019, je bila manjša za 8 % (površina stanovanjskih stavb je bila manjša za 4 %, nestanovanjskih stavb pa za 12 %) kot v istem obdobju lanskega leta. 

Načrtovanih več stanovanj kot v avgustu

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, izdanimi v septembru 2019, je predvidena gradnja 299 stanovanj, to je za 13 % več stanovanj, kot jih je bilo predvidenih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v avgustu 2019. Večina stanovanj je načrtovana v enostanovanjskih stavbah, 51 naj bi jih bilo v večstanovanjskih stavbah, 9 stanovanj pa v nestanovanjskih stavbah. Stanovanja v enostanovanjskih stavbah bodo merila povprečno 148 m2, stanovanja v večstanovanjskih stavbah pa povprečno 80 m2.

V obdobju od začetka leta do konca septembra 2019 je bilo z izdanimi gradbenimi dovoljenji načrtovanih za 2 % manj stanovanj kot v istem obdobju prejšnjega leta, površina teh stanovanj pa naj bi bila manjša za 8 %.

Največ stanovanj se bo gradilo v podravski statistični regiji

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v septembru 2019, se bo gradilo največ stanovanj v podravski statistični regiji: 66 stanovanj ali 22 % vseh. Sledita osrednjeslovenska statistična regija in jugovzhodna Slovenija; v prvi se bo gradilo 49, v drugi pa 47 stanovanj. V drugih statističnih regijah je z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v septembru 2019, načrtovanih manj stanovanj, med temi najmanj v zasavski statistični regiji (2 stanovanji), medtem ko v koroški statistični regiji ni bilo načrtovanih stanovanj.

Površina stavb, Slovenija, januar 2016 - september 20191)
Površina stavb, Slovenija, januar 2016 - september 2019<sup>1)</sup>
1) Podatki za 2019 so začasni.
Vir: SURS
Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, september 2019
Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, september 2019
1) Vključuje goriško, gorenjsko, koroško, obalno-kraško, pomursko, primorsko-notranjsko in zasavsko statistično regijo.
Vir: SURS
Gradbena dovoljenja za stavbe in načrtovana stanovanja, Slovenija, september 2019
Stavbe Načrtovana stanovanja
številom2številom2
Skupaj599133.17429940.205
  stanovanjske stavbe25159.33829039.578
  nestanovanjske stavbe34873.8369627
Vir: SURS
Indeksi gradbenih dovoljenj, Slovenija
NovogradnjaNačrtovana nova stanovanja
IX 2019
VIII 2019
IX 2019
IX 2018
IX 2019
VIII 2019
IX 2019
IX 2018
Število130,4113,8111,1107,8
Površina107,282,3118,390,8
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki za leto 2019 bodo objavljeni 20. aprila 2020.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.