Na Statističnem uradu RS se bomo še naprej trudili, da objavimo čim več že napovedanih objav in da statistične podatke ohranimo na najvišji možni ravni. Vse dajalce podatkov prosimo, da še naprej sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, september 2019

Od januarja do septembra 2019 izdanih manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot v istem obdobju 2018

Od januarja do septembra 2019 je bilo izdanih za 9 % manj gradbenih dovoljenj za stavbe in v njih načrtovanih za 2 % manj stanovanj kot v istem obdobju 2018.

  • 18.10.2019
  • |
  • začasni podatki

V septembru izdanih več gradbenih dovoljenj kot v avgustu

V septembru 2019 je bilo izdanih 599 gradbenih dovoljenj za stavbe, kar je za 30 % več kot v prejšnjem mesecu. Za stanovanjske stavbe jih je bilo izdanih 251 ali 51 % več kot v prejšnjem mesecu, za  nestanovanjske stavbe pa 348 ali 18 % več kot v prejšnjem mesecu. Celotna površina vseh v septembru načrtovanih stavb bo merila 133.174 m2, kar je za 6 % več od površine vseh stavb, načrtovanih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v avgustu 2019. Površina s tokrat izdanimi gradbenimi dovoljenji načrtovanih stanovanjskih stavb bo manjša za 2 %, površina načrtovanih nestanovanjskih stavb pa za 14 % večja kot z dovoljenji, izdanimi v prejšnjem mesecu.

Število od januarja do septembra 2019 izdanih gradbenih dovoljenj za stavbe je bilo za 9 % nižje kot v istem obdobju 2018 (za gradnjo stanovanjskih stavb jih je bilo izdanih za 10 %, za gradnjo nestanovanjskih stavb pa za 8 % manj). Površina stavb, načrtovana z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v prvih šestih mesecih 2019, je bila manjša za 8 % (površina stanovanjskih stavb je bila manjša za 4 %, nestanovanjskih stavb pa za 12 %) kot v istem obdobju lanskega leta. 

Načrtovanih več stanovanj kot v avgustu

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, izdanimi v septembru 2019, je predvidena gradnja 299 stanovanj, to je za 13 % več stanovanj, kot jih je bilo predvidenih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v avgustu 2019. Večina stanovanj je načrtovana v enostanovanjskih stavbah, 51 naj bi jih bilo v večstanovanjskih stavbah, 9 stanovanj pa v nestanovanjskih stavbah. Stanovanja v enostanovanjskih stavbah bodo merila povprečno 148 m2, stanovanja v večstanovanjskih stavbah pa povprečno 80 m2.

V obdobju od začetka leta do konca septembra 2019 je bilo z izdanimi gradbenimi dovoljenji načrtovanih za 2 % manj stanovanj kot v istem obdobju prejšnjega leta, površina teh stanovanj pa naj bi bila manjša za 8 %.

Največ stanovanj se bo gradilo v podravski statistični regiji

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v septembru 2019, se bo gradilo največ stanovanj v podravski statistični regiji: 66 stanovanj ali 22 % vseh. Sledita osrednjeslovenska statistična regija in jugovzhodna Slovenija; v prvi se bo gradilo 49, v drugi pa 47 stanovanj. V drugih statističnih regijah je z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v septembru 2019, načrtovanih manj stanovanj, med temi najmanj v zasavski statistični regiji (2 stanovanji), medtem ko v koroški statistični regiji ni bilo načrtovanih stanovanj.

Površina stavb, Slovenija, januar 2016 - september 20191)
Površina stavb, Slovenija, januar 2016 - september 2019<sup>1)</sup>
1) Podatki za 2019 so začasni.
Vir: SURS
Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, september 2019
Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, september 2019
1) Vključuje goriško, gorenjsko, koroško, obalno-kraško, pomursko, primorsko-notranjsko in zasavsko statistično regijo.
Vir: SURS
Gradbena dovoljenja za stavbe in načrtovana stanovanja, Slovenija, september 2019
Stavbe Načrtovana stanovanja
številom2številom2
Skupaj599133.17429940.205
  stanovanjske stavbe25159.33829039.578
  nestanovanjske stavbe34873.8369627
Vir: SURS
Indeksi gradbenih dovoljenj, Slovenija
NovogradnjaNačrtovana nova stanovanja
IX 2019
VIII 2019
IX 2019
IX 2018
IX 2019
VIII 2019
IX 2019
IX 2018
Število130,4113,8111,1107,8
Površina107,282,3118,390,8
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki za leto 2019 bodo objavljeni 20. aprila 2020.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.