Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Odkup kmetijskih pridelkov, Slovenija, avgust 2019

Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov v avgustu 2019 za skoraj 2 % nižja kot v avgustu 2018

Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov je bila v avgustu 2019 za skoraj 2 % nižja kot v avgustu 2018 in za skoraj 20 % nižja kot v juliju 2019.

  • 18.10.2019
  • |
  • začasni podatki

Vrednost odkupa v skupini poljedelstvo višja kot pred enim letom

Vrednost v avgustu 2019 odkupljenih pridelkov iz skupine poljedelstvo je bila za skoraj 26 % višja kot v avgustu 2018. Vrednost odkupljenega krompirja in zelenjadnic je bila precej višja kot pred enim letom (večja je bila količina odkupljenih pridelkov, pa tudi cene so bile v povprečju višje). Vrednost odkupljenih žit je bila višja za približno 10 %. Količinsko večja kot pred enim letom sta bila odkup pšenice in odkup koruze v zrnju, cene pa so bile v povprečju nižje. Vrednost odkupljenih industrijskih rastlin je bila za skoraj 24 % nižja.
 
Vrednost odkupljenega grozdja za predelavo občutno nižja kot v avgustu 2018
 
Vrednost v avgustu 2019 odkupljenih pridelkov iz skupine sadjarstvo in vinogradništvo je bila za približno 38 % nižja kot pred enim letom. Vrednost odkupljenega grozdja za predelavo je bila občutno nižja kot v avgustu 2018. Trgatev se je v letu 2019 začela kasneje kot pred enim letom, pa tudi letina grozdja je bila slabša od prejšnje. Tudi vrednost odkupljenega sadja in sadik je bila nižja kot v prejšnjem letu (manjša je bila količina odkupljenega sadja, pa tudi povprečne cene tega pridelka so bile nižje). Vrednost odkupljenih alkoholnih pijač je bila približno enaka kot v avgustu 2018.
 
Vrednost odkupljenega mleka in jajc višja kot v avgustu 2018

Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine živinoreja je bila v avgustu 2019 za približno 1 % višja kot v avgustu 2018. Vrednost odkupljenih jajc in vrednost odkupljenega mleka sta bili višji kot v avgustu 2018, in sicer vrednost jajc za več kot 15 %, vrednost mleka pa za 8 % (višja je bila povprečna cena, nekoliko višja pa je bila tudi količina odkupljenega mleka). Vrednost odkupljene živine in vrednost odkupljene perutnine sta bili nižji za približno 1 % oz. za nekaj več kot 8 %. 
 

Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Vir: SURS
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov v skupini živinoreja, Slovenija
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov v skupini živinoreja, Slovenija
Vir: SURS
Odkup kmetijskih pridelkov, Slovenija
VIII 2019VIII 2019
VII 2019 
VIII 2019
VIII 2018
1000 EUR1)indeks
Skupaj42.05380,598,3
Poljedelstvo4.67035,9125,7
  žita1.76921,2109,9
  industrijske in krmne rastline22213,876,4
  krompir32767,7161,3
  zelenjadnice2)2.35191,2146,1
Sadjarstvo in vinogradništvo3.168108,462,0
  sadje779110,479,1
  sadike3)00,129,1
  grozdje1-0,1
  alkoholne pijače2.388110,5100,0
Živinoreja34.09994,4100,9
  živina9.85188,799,1
  perutnina7.10790,491,6
  jajca4)2.016115,6115,2
  mleko14.85198,4108,0
  mlečni izdelki798,553,0
  kože in volna24786,360,6
  med in izdelki iz medu19128,511,4
Drugi pridelki5) 11749,175,1
- ni pojava
0 vrednost je večja od 0 in manjša od 0,5
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
2) Vključen tudi fižol v zrnju.
3) Sadike sadnega drevja ter sadike in cepljenke vinske trte.
4) Jedilna in valilna jajca.
5) Cvetje, gojene gobe in oljčno olje.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za vse mesece tekočega leta lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.