Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Železniški potniški prevoz, Slovenija, 2018

V 2018 je bilo po železnici prepeljanih več kot 13,5 mio. potnikov in opravljenih 655 mio. potniških kilometrov

V letu 2018 je bilo po železnici prepeljanih več kot 13,5 mio. potnikov in opravljenih 655 mio. potniških kilometrov.

  • 18.10.2019
  • |
  • končni podatki

V notranjem železniškem prevozu prepeljanih več potnikov
V letu 2018 je bilo v notranjem železniškem prevozu prepeljanih nekaj manj kot 12,7 milijona potnikov ali za 0,7 % več kot v letu 2017. V mednarodnem prevozu skupaj s tranzitom pa  je bilo prepeljanih nekaj manj kot 880.000 potnikov ali za 5,7 % več kot v prejšnjem letu. V notranjem železniškem prevozu je bilo prepeljanih 93,5 % potnikov od vseh, ki so bili v 2018 prepeljani po slovenskih tirih.
V letu 2018 je bilo v notranjem in mednarodnem prevozu opravljenih skupaj 655 mio. potniških kilometrov, to je za 0,9 % več kot v letu 2017. Od tega je bilo v notranjem prevozu opravljenih približno 524 mio. potniških kilometrov ali 0,2 % manj kot v prejšnjem letu. V notranjem prevozu je bilo opravljenih 80 % vseh potniških kilometrov.

Največ potnikov v mednarodnem železniškem prevozu s Hrvaško, Avstrijo in Nemčijo
Največ potnikov, ki so se z vlakom pripeljali v Slovenijo ali se odpeljali iz nje, je bilo iz naslednjih držav: Hrvaške, Avstrije, Nemčije, Madžarske, Srbije ter Švice.
V letu 2018 je iz Slovenije na Hrvaško ali v nasprotni smeri potovalo 123.500 potnikov, iz Slovenije v Avstrijo ali v nasprotni smeri skoraj 118.500, iz Slovenije v Nemčijo ali v nasprotni smeri 33.900, iz Slovenije na Madžarsko ali obratno 21.300 ter iz Slovenije v Srbijo ali obratno okrog 18.500 potnikov. Na šestem mestu je Švica: tja je iz Slovenije ali od tam v Slovenijo potovalo skoraj 12.800 potnikov.
Z naštetimi šestimi državami je Slovenija opravila  77 % mednarodnega potniškega prevoza v letu 2018.
S članicami Evropske unije je Slovenija opravila 75 % mednarodnega potniškega prevoza v letu 2018, preostalih 25 % pa z drugimi državami.

Železniški potniški prevoz, Slovenija, 2009–2018
Železniški potniški prevoz, Slovenija, 2009–2018
Vir: SURS
Potniki v železniškem mednarodnem potniškem prevozu (brez tranzita), 2018
Potniki v železniškem mednarodnem potniškem prevozu (brez tranzita), 2018
Vir: SURS
Železniški potniški prevoz, Slovenija, 2018
20182018
2017
število%indeks
Potniki (1.000)
Skupaj13.554,4100,0101,0
Notranji prevoz12.677,493,5100,7
Mednarodni prevoz877,06,5104,2
  vstopili v Sloveniji164,31,2103,6
  izstopili v Sloveniji263,41,9104,6
Tranzit449,23,3107,1
Potniški kilometri (mio.)
Skupaj655,9100,0100,9
Notranji prevoz523,779,999,8
Mednarodni prevoz132,220,1105,6
  vstopili v Sloveniji15,82,4105,6
  izstopili v Sloveniji28,94,496,2
Tranzit87,513,3109,1
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.