Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija, avgust 2019

Število delovno aktivnih oseb v dejavnosti trgovine v avgustu 2019 za več kot 10 % višje kot pred petimi leti

V  avgustu 2019 je bilo v Sloveniji okoli 893.200 delovno aktivnih oseb ali za 0,1 % manj kot v prejšnjem mesecu in za 2,4 %  več kot v avgustu 2018. Okoli 114.400 teh oseb je delalo v dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil.

  • 16.10.2019
  • |
  • končni podatki
Število delovno aktivnih oseb v avgustu 2019 za 0,1 % nižje kot v juliju 2019 

Konec avgusta 2019 je bilo v Sloveniji okoli 893.200 delovno aktivnih oseb (za 0,1 % manj kot v prejšnjem mesecu) in za 2,4 % (ali okoli 20.700 oseb) več kot konec avgusta 2018. Število zaposlenih oseb se je znižalo za 0,1 % (na okoli 802.000), število samozaposlenih oseb pa se je zvišalo za 0,2 % (na okoli 91.200). 

Število delovno aktivnih moških se je glede na julij 2019 znižalo za 0,1 % (na nekaj manj kot 492.400 moških); za prav toliko (za 0,1 %) se je znižalo tudi število delovno aktivnih žensk (na nekaj manj kot 400.800 žensk). 

Z vidika statističnih regij, v katerih imajo delovno aktivne osebe delo, se je število delovno aktivnih oseb v avgustu 2019 glede na julij 2019 znižalo v vseh  statističnih regijah, razen v savinjski in pomurski statistični regiji, kjer se je število povečalo za okoli 100. Najizraziteje se je število znižalo v podravski statistični regiji, in sicer  za 0,2 % ali za manj kot 300. Glede na avgust 2018 se je število delovno aktivnih oseb v avgustu 2019 zvišalo v vseh statističnih regijah. Najizraziteje se je zvišalo v osrednjeslovenski (za 2,4 % ali za nekaj manj kot 7.200), v podravski statistični regiji (za 2,5 % ali za nekaj manj kot 3.000) in v savinjski statistični regiji (za 2,3 % ali za nekaj manj kot 2.400). 

Z vidika dejavnosti, v katerih so imele delovno aktivne osebe zaposlitev, se je število delovno aktivnih oseb v avgustu 2019 glede na julij 2019 v dvanajstih dejavnostih zvišalo, v osmih pa znižalo. Glede na avgust 2018 se je to število znižalo v šestih, zvišalo pa v štirinajstih dejavnostih; najbolj se je zvišalo v dejavnosti gradbeništvo (za približno 5.300 ali za 8,9 %) in v predelovalnih dejavnostih (za približno 4.300 ali za 2,1 %).  

Število delovno aktivnih oseb v dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil se je v zadnjih petih letih povečalo za 10,3 % 

V dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil je konec avgusta 2019  delalo okoli 114.400 delovno aktivnih oseb. Od tega jih je bilo zaposlenih 93 %, samozaposlenih pa 7 %. 48 % je bilo moških, 52 % pa žensk. 

V dejavnosti trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil je delalo nekaj več kot 15.900 delovno aktivnih oseb ali 14 % vseh v dejavnosti trgovine. Nekaj manj kot 40.600 ali 35 % delovno aktivnih oseb je delalo v dejavnosti posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili, in skoraj 57.900 ali 51 % v dejavnosti trgovina na drobno, razen z motornimi vozili. 4 % delovno aktivnih oseb v dejavnosti trgovine je imelo doseženo osnovnošolsko izobrazbo ali manj, 69 % jih je imelo doseženo srednješolsko izobrazbo in 27 % višješolsko ali visokošolsko izobrazbo. Najvišji delež delovno aktivnih oseb z doseženo osnovnošolsko izobrazbo ali manj in z doseženo srednješolsko izobrazbo je bil v dejavnosti trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil, najvišji delež oseb z doseženo višješolsko ali visokošolsko izobrazbo pa v dejavnosti posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili.

Število delovno aktivnih oseb v dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil je v avgustu 2019 glede na julij 2019 ostalo na enaki ravni. Glede na avgust 2018  se je število povečalo za  nekaj več kot 2.400 ali za 2 %. V zadnjih petih letih se je število delovno aktivnih oseb v dejavnosti trgovine povečalo za nekaj manj kot 10.700 ali za 10,3 %, najbolj se je povečalo v trgovini na drobno, razen z motornimi vozili, in sicer za nekaj več kot 5.000.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.