Stroški dela, Slovenija, 2018

Stroški dela za leto 2018 so znašali 2.286,36 EUR, to je za 3,1 % več kot leta 2017

Povprečni mesečni stroški dela na zaposleno osebo za leto 2018 so v Sloveniji znašali 2.286,36 EUR.

  • 23. 10. 2019 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

3,1-odstotno letno zvišanje stroškov dela
Povprečni mesečni stroški dela na zaposleno osebo za leto 2018 so v Sloveniji znašali 2.286,36 EUR, to je za 3,1 % več kot leta 2017. Največji delež v stroških dela so zavzemali prejemki zaposlenih oseb, in sicer 85,6 %.

Stroški dela najvišji v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro
Povprečni mesečni stroški dela na zaposleno osebo za leto 2018 so bili najvišji v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (3.665,38 EUR) in v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (3.453,83 EUR), najnižji pa v dejavnosti gostinstvo (1.549,81 EUR) in v drugih dejavnostih (1.566,85 EUR).

Stroški dela v EU-28 za leto 2018 najvišji na Danskem, najnižji v Bolgariji
Po podatkih in metodologiji Eurostata za leto 2018 (vir: Eurostat z dne 14. 10. 2019) so bili povprečni stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro za vsa področja dejavnosti (razen za dejavnost kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo in dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti) in v poslovnih subjektih z več kot 9 zaposlenimi osebami, najvišji na Danskem (43,5 EUR), v Luksemburgu (40,6 EUR), v Belgiji (39,7 EUR) in na Švedskem (36,6 EUR), najnižji pa v Bolgariji (5,4 EUR) in v Romuniji (6,8 EUR); v EU-28 so ti stroški v opazovanem obdobju znašali 27,4 EUR. V Sloveniji so stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v omenjenih področjih dejavnosti in poslovnih subjektih znašali za navedeno leto 18,1 EUR; to nas uvršča med Španijo (21,4 EUR) in Ciper (16,3 EUR).

Povprečni stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro, izbrane države EU, 20181)
Povprečni stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro, izbrane države EU, 2018<sup>1)</sup>
1) Podatki za vsa področja dejavnosti (razen za dejavnost kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo in
dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti) in v poslovnih subjektih z več
kot 9 zaposlenimi osebami.
Vir: Eurostat (14. 10. 2019,
https://ec.europa.eu/eurostat/web/labour-market/labour-costs/database)
Povprečni mesečni stroški stroški dela na zaposleno osebo, Slovenija, 2018
EUR
Stroški dela – skupaj2.286,36
Prejemki zaposlenih oseb1.956,53
Delodajalčevi socialni prispevki317,18
Stroški izobraževanja5,85
Drugi stroški dela7,12
Davki3,24
Subvencije1)3,55M
M manj natančna ocena
1) Subvencije zmanjšujejo stroške dela.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki bodo objavljeni po končani načrtovani reviziji raziskovanja kot tudi izračunavanja dejansko opravljenih delovnih ur, predvidoma do konca leta 2020.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.