Indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija, avgust 2019

Vrednost opravljenih gradbenih del nižja tako na mesečni kot na letni ravni

Vrednost gradbenih del, opravljenih v avgustu 2019, je bila za 3,6 % nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v prejšnjem mesecu, in za 7,5 % nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v avgustu 2018.

  • 15. 10. 2019 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Vrednost v avgustu 2019 opravljenih gradbenih del nižja kot v prejšnjem mesecu  

Vrednost v avgustu 2019 opravljenih gradbenih del je bila po nespremenjeni vrednosti v prejšnjem mesecu tokrat ponovno nižja, in sicer za 3,6 %. Vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah je bila višja za 7,2 %, na gradbenih inženirskih objektih pa je bila nižja za 8,6 %. Vrednost v avgustu 2019 opravljenih gradbenih del na stavbah je bila glede na julij 2019 višja zaradi višje vrednosti del, opravljenih na stanovanjskih stavbah, in tudi zaradi višje vrednosti del, opravljenih na nestanovanjskih stavbah (vrednost prvih je bila višja za 6,8 %, vrednost drugih za 6,2 %). 

Vrednost v avgustu 2019 opravljenih gradbenih del nižja kot v avgustu 2018


Vrednost v avgustu 2019 opravljenih gradbenih del je bila na letni ravni nižja za 7,5 %. Vrednost teh del na stavbah je bila tokrat višja za 2,2 %, na gradbenih inženirskih objektih pa nižja za 11,4 %. Vrednost v avgustu 2019 opravljenih gradbenih del na stavbah je bila glede na avgust 2018 višja zaradi del, opravljenih na stanovanjskih stavbah, katerih vrednost je bila za 14,8 % višja kot v avgustu 2018; vrednost opravljenih gradbenih del na nestanovanjskih stavbah je bila namreč za 1,3 % nižja. 

Vrednost v prvih osmih mesecih leta 2019 opravljenih gradbenih del
višja kot v istem obdobju leta 2018 

Vrednost gradbenih del, opravljenih v prvih osmih mesecih leta 2019, je bila za 8,7 % višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v istem obdobju prejšnjega leta. Vrednost teh del na stavbah je bila višja za 6,4 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 9,5 %.

Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (Ø2015=100)
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (&Oslash2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
VIII 2019
VII 2019 
VIII 2019
VIII 2018
I–VIII 2019
I–VIII 2018
VIII 2019
 Ø 2015 
Gradbeništvo96,492,5108,7113,5
  stavbe107,2102,2106,4148,0
  gradbeni inženirski objekti91,488,6109,5101,2
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Podatki za zadnje 3 mesece so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnje 3 mesece lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.