Plače zaposlenih pri pravnih osebah, Slovenija, avgust 2019

Povprečna bruto plača za avgust 2019 za 0,7 % nižja od bruto plače za prejšnji mesec

Povprečna bruto plača za avgust 2019 je znašala 1.725,91 EUR. Od bruto plače za julij 2019 je bila nižja (nominalno za 0,7 %, realno pa za 1,1 %), od bruto plače za avgust 2018 pa višja (nominalno za 3,4 % oz. realno za 1,1 %).

  • 15.10.2019
  • |
  • začasni podatki

Povprečna plača za avgust 2019 nižja od plače za julij 2019
Povprečna bruto plača za avgust 2019 je znašala 1.725,91 EUR; od bruto plače za prejšnji mesec je bila nižja, nominalno za 0,7 %, realno pa za 1,1 %. Povprečna neto plača za avgust 2019 pa je znašala 1.114,16 EUR in je bila nominalno za 0,4 %, realno pa za 0,8 % nižja od neto plače za prejšnji mesec.

V primerjavi s plačo za avgust 2018 se je povprečna bruto plača za avgust 2019 zvišala (nominalno za 3,4 % oz. realno za 1,1 %).

Povprečna plača za avgust 2019 v obeh sektorjih (javnem in zasebnem) nižja od plače za julij 2019
Povprečna neto plača za avgust 2019 se je v primerjavi s plačo za julij 2019 v javnem sektorju znižala za 0,9 % (pri čemer se je v institucionalnem sektorju država znižala za 1,2 %), v zasebnem sektorju pa se je znižala za 0,2 %.

Povprečna plača za avgust 2019 najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro
Povprečna neto plača za avgust 2019 je bila najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (1.713,53 EUR); v tej dejavnosti se je povprečna neto plača (v primerjavi s plačo za julij 2019) tudi najbolj zvišala, in sicer za 10,3 % (predvsem zaradi višjih izrednih izplačil).

Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, avgust 2019
Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, avgust 2019
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
VIII 2019Ø I-VIII 2019Ø VI-VIII 2019VIII 2019
VII 2019
VIII 2019
VIII 2018
Ø I-VIII 2019
Ø I-VIII 2018
EURindeks
Bruto1.725,911.729,491.727,0499,3103,4104,3
Javni sektor2.018,642.030,642.037,1098,8104,5105,2
  od tega sektor država2.018,302.034,762.041,6398,6105,4106,1
Zasebni sektor1.592,731.591,281.585,5799,7102,9103,9
Neto1.114,161.115,281.113,7399,6102,9103,6
Javni sektor1.292,791.298,121.301,3499,1103,8104,4
  od tega sektor država1.293,921.302,601.306,2898,8104,6105,3
Zasebni sektor1.032,891.031,371.028,1399,8102,5103,3
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podrobneje razčlenjeni in obenem končni podatki o povprečni plači v Sloveniji za avgust 2019 bodo objavljeni 25. oktobra 2019 v podatkovni bazi SiStat na spletnih straneh Statističnega urada RS.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.