Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Transport, Slovenija, avgust 2019

Avgusta 2019 v pristaniškem prometu za 13 % več pretovora blaga kot pred enim letom

 V pristanišču Koper je bilo v avgustu 2019 pretovorjenega 1,8 milijona ton blaga, kar je za 13 % več kot v avgustu 2018.

  • 15.10.2019
  • |
  • končni podatki

V javnem linijskem prevozu (medkrajevnem in mednarodnem) za 8 % več potniških kilometrov kot pred enim letom
Avtobusi v javnem linijskem prevozu (medkrajevnem in mednarodnem) so v avgustu 2019 prepeljali okoli 928.700 potnikov (4 % več kot kot v avgustu 2018). Pri tem so opravili 17 milijonov potniških kilometrov, kar je za 8 % več kot v avgustu 2018. 
Avtobusi v mestnem javnem linijskem prevozu so v avgustu 2019 prepeljali 2,8 milijona potnikov kar je enako kot v istem mesecu prejšnjega leta.

V letališkem prometu za 5 % več potnikov kot pred enim letom
V avgustu 2019 je odpotovalo z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana ali pripotovalo na to letališče okoli 211.600 potnikov, kar je za 5 % več kot v avgustu 2018.
Letala največjega slovenskega letalskega prevoznika so v avgustu 2019 prepeljala okoli 131.500 potnikov in opravila 126,1 milijona potniških kilometrov. Število prepeljanih potnikov je bilo za 6 % nižje kot v avgustu 2018, število opravljenih potniških kilometrov pa za 16 % nižje kot pred enim letom.

V pristaniškem prometu za 13 % več potnikov kot pred enim letom
V slovenskih pristaniščih so v avgustu 2019 našteli okoli 28.300 potnikov, kar je za 13 % več kot v avgustu 2018.
V pristanišču Koper je bilo v avgustu 2019 pretovorjenega 1,8 milijona ton blaga, kar je za 13 % več kot v avgustu 2018.

V Sloveniji skoraj 10.200 prvič registriranih cestnih motornih vozil

V avgustu 2019 je bilo v Sloveniji prvič registriranih skoraj 10.200 cestnih motornih vozil, od tega je bilo več kot 7.700 osebnih avtomobilov, kar je za 10 % manj, kot jih je bilo v avgustu 2018. Med v Sloveniji prvič registriranimi osebnimi avtomobili je bilo okoli 5.000 novih.  

V 2. četrtletju 2019 po železnici prepeljanih za 3 % več potnikov in opravljenih za 6 % več potniških kilometrov kot v istem obdobju 2018
Vlaki so po slovenskih tirih v 2. četrtletju 2019 prepeljali 3,4 milijona potnikov ali za 3 % več kot v 2. četrtletju 2018. Opravili so 180,6 milijona potniških kilometrov ali za 6 % več kot v 2. četrtletju 2018. 
V železniškem blagovnem prevozu je bilo v 2. četrtletju 2019 prepeljanega 5,4 milijona ton blaga in opravljenih 1,3 milijarde tonskih kilometrov, to je glede na 2. četrtletje 2018 približno 3 % manj prepeljanega blaga in za 2 % manj opravljenih tonskih kilometrov.

V 2. četrtletju 2019 po cestah opravljenih za 8 % več tonskih kilometrov kot v istem obdobju 2018
Tovorna motorna vozila, registrirana v Sloveniji, so od aprila do junija 2019 prepeljala 24,3 milijona ton blaga in pri tem opravila 6,2 milijarde tonskih kilometrov. Glede na 2. četrtletje 2018 je bila količina prepeljanega blaga večja za 12 %, število opravljenih tonskih kilometrov pa višje za 8 %.

Opravljeni tonski kilometri v cestnem prevozu, Slovenija
Opravljeni tonski kilometri v cestnem prevozu, Slovenija
Vir: SURS
Izbrani podatki transporta, Slovenija
VIII 2019I–VIII 2019VIII 2019
VIII 2018 
I–VIII 2019
I–VIII 2018
številoindeks
Cestni transport
Potniki v javnem linijskem prevozu (1.000)1)2)3)92917.170104,195,7
Potniški km v javnem linijskem prevozu (mio.)1)2)3)17324,5108,199,3
Potniki v mestnem javnem linijskem prevozu (1.000)3)2.81536.643100,397,3
Prihodi potnikov čez cestne mejne prehode s Hrvaško (1.000)4.54020.721103,8102,3
Prihodi potniških vozil čez cestne mejne prehode s Hrvaško (1.000)2.0979.310104,7103,5
Prvič registrirana cestna motorna vozila10.19899.86789,098,9
Prvič registrirani osebni avtomobili7.71075.13790,197,4
Pomorski transport
Promet potnikov v pristaniščih2)28.334101.959113,1113,1
Promet blaga v pristaniščih (1.000 t)2)1.84415.446113,0103,1
Zračni transport
Potniki v zračnem prevozu (1.000)131,580093,793,5
Potniški km v zračnem prevozu (mio.)126,1702,283,883,0
Promet potnikov na letališčih (1.000)211,61.276,5104,6103,6
Promet blaga na letališčih (1.000 t)0,87,692,694,8
1) Brez mestnega javnega linijskega prevoza.
2) Podatki so začasni.
3) Podatki o potnikih in potniških kilometrih v javnem linijskem prevozu ter podatki o potnikih v mestnem javnem linijskem prevozu so od septembra 2016 zaradi uvedbe integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) in enotnih subvencioniranih vozovnic delno ocenjeni (ocene je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo).
Vir: SURS
Prevoz in promet potnikov po transportnih panogah, Slovenija
IV–VI 2019I–VI 2019IV–VI 2019
IV–VI 2018 
številoindeks
Potniki (1.000)
Cestni javni linijski prevoz1)2)3)7.30615.23593,9
Železniški prevoz3.4016.774102,5
Zračni prevoz32553893,2
Letališki promet516858103,1
Potniški km (mio.)
Cestni javni linijski prevoz1)2)3)138,4290100,0
Železniški prevoz180,6339,9106,3
Zračni prevoz277,345282,2
1) Brez mestnega javnega linijskega prevoza.
2) Podatki so začasni.
3) Podatki o potnikih in potniških kilometrih v javnem linijskem prevozu ter podatki o potnikih v mestnem javnem linijskem prevozu so od septembra 2016 zaradi uvedbe integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) in enotnih subvencioniranih vozovnic delno ocenjeni (ocene je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo).
Vir: SURS
Prevoz in promet blaga po transportnih panogah, Slovenija
IV–VI 2019I–VI 2019IV–VI 2019
IV–VI 2018 
številoindeks
Blago (1.000 t)
Cestni prevoz24.28944.011112,3
Železniški prevoz5.41711.18597,5
Pristaniški promet1)5.80211.622107,0
Tonski km (mio.)
Cestni prevoz6.209,911.766,3107,9
Železniški prevoz1.303,52.711,798,1
1) Podatki so začasni.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki o pristaniškem prometu za tekoče leto so začasni. Končni podatki bodo postali konec julija, z letno objavo.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.