Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija, avgust 2019

Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih v avgustu 2019 povprečno za 4,8 % višje kot v avgustu 2018

Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v avgustu 2019 povprečno za 4,8 % višje kot v avgustu 2018. Cene rastlinskih pridelkov so bile višje v povprečju za 4,8 %, cene živali in živalskih proizvodov pa za 4,7 %.

  • 14.10.2019
  • |
  • začasni podatki

Cene zelenjadnic in krompirja v povprečju višje kot v avgustu 2018
 
Cene rastlinskih pridelkov so bile v avgustu 2019 v povprečju za 4,8 % višje kot v avgustu 2018. Na zvišanje so najbolj vplivale višje cene zelenjadnic (v povprečju za 9,7 %) in krompirja (v povprečju za 30,1 %). Cene sadja so se znižale v povprečju za 6,4 % (cena namiznih jabolk je bila nižja povprečno za 3,1 %), cene vina za 6,6 % in cene žit za 5,5 %.
 
Cene živalskih proizvodov v povprečju višje kot v avgustu 2018
 
Cene živali in živalskih proizvodov so bile v avgustu 2019 v povprečju za 4,7 % višje kot v avgustu 2018. Cene živalskih proizvodov so bile višje v povprečju za 7,2 %. Povprečna cena mleka se je zvišala za 6,6 %, povprečna cena jajc pa za 10,6 %. Cene živali za zakol so bile višje v povprečju za 2,2 %. Cene prašičev so bile višje v povprečju za 19,0 %, cene perutnine pa za 1,3 %, medtem ko so bile cene goved v povprečju za 1,7 % nižje.
Letne stopnje rasti cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Letne stopnje rasti cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Vir: SURS
Mesečno gibanje cen posameznih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Mesečno gibanje cen posameznih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
VIII 2019
Ø 2015
VIII 2019
VIII 2018
KMETIJSTVO SKUPAJ108,22104,8
Kmetijstvo skupaj, brez sadja in zelenjadnic107,38105,3
RASTLINSKI PRIDELKI116,07104,8
Rastlinski pridelki, brez sadja in zelenjadnic121,04107,8
Žita 89,2394,5
Industrijske rastline72,01130,4
Zelenjadnice, sadike in cvetje117,94109,7
  zelenjadnice117,94109,7
  sadike in cvetje--
Krompir (vključno seme)184,10130,1
Sadjarstvo105,1793,6
Vino99,0293,4
ŽIVALI IN ŽIVALSKI PROIZVODI104,91104,7
Živali za zakol100,46102,2
Živalski proizvodi109,25107,2
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za vse mesece tekočega leta lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.