Na Statističnem uradu RS se bomo še naprej trudili, da objavimo čim več že napovedanih objav in da statistične podatke ohranimo na najvišji možni ravni. Vse dajalce podatkov prosimo, da še naprej sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, avgust 2019

V avgustu 2019 cene inputov v kmetijstvu malenkostno višje

Cene inputov v kmetijstvu so bile v avgustu 2019 v povprečju za 0,1 % višje kot v juliju 2019. Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se zvišale za 0,1 %, medtem ko so cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu v povprečju ostale na ravni prejšnjega meseca.

  • 14.10.2019
  • |
  • začasni podatki
V avgustu 2019 višje cene inputov v kmetijstvu
Cene inputov v kmetijstvu so bile v avgustu 2019 v povprečju za 0,1 % višje kot v juliju 2019 in za 2,6 % višje kot pred letom dni.

Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu malenkostno višje
Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se v avgustu 2019 glede na julij 2019 zvišale v povprečju za 0,1 %, glede na avgust 2018 pa so bile višje za 2,3 %.

Cene v skupini energija in maziva višje v povprečju za 1,3 %
V skupini energija in maziva so se cene v avgustu 2019 glede na julij 2019 zvišale v povprečju za 1,3 %. Zvišale so se le cene goriv (cene goriv za gretje za 2,2 %, cene motornih goriv pa za 1,4 %), medtem ko se cene električne energije in maziv niso spremenile.

Cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu v povprečju nespremenjene
Cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu so v avgustu 2019 v povprečju ostale na ravni prejšnjega meseca, na letni ravni pa so bile višje za 3,2 %.

V avgustu 2019 so se na mesečni ravni cene opreme zvišale v povprečju za 0,3 % (višje cene mehanizacije in druge opreme), medtem ko so se cene zgradb znižale v povprečju za 0,8 %.

Obvestilo o revidiranih mesečnih podatkih za leto 2019
Za obdobje marec 2019-julij 2019 so bili v podatkovni bazi SiStat revidirani mesečni bazni indeksi cen za naslednje kategorije: Input 1, Veterinarske storitve, Skupaj (input 1 + input 2).
Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
1) Input 1 (proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu).
2) Input 2 (proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu).
Vir: SURS
Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
VIII 2019
Ø 2015 
VIII 2019
VII 2019
VIII 2019
VIII 2018 
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)103,76100,1102,3
Semena in sadike101,62100,0110,7
Energija; maziva106,90101,398,1
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal88,8098,6106,2
Sredstva za varstvo rastlin107,72100,0106,2
Veterinarske storitve110,71100,0103,4
Krmila104,11100,0100,7
Vzdrževanje opreme103,31100,1100,3
Vzdrževanje zgradb104,3997,9102,6
Drugi proizvodi in storitve110,57100,1106,1
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)110,92100,0103,2
Oprema111,00100,3103,9
Zgradbe110,7199,2101,5
Skupaj (input 1 + input 2)105,97100,1102,6
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni Prvi objavi se ti podatki  lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.