Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, avgust 2019

V avgustu 2019 cene inputov v kmetijstvu malenkostno višje

Cene inputov v kmetijstvu so bile v avgustu 2019 v povprečju za 0,1 % višje kot v juliju 2019. Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se zvišale za 0,1 %, medtem ko so cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu v povprečju ostale na ravni prejšnjega meseca.

  • 14.10.2019
  • |
  • začasni podatki
V avgustu 2019 višje cene inputov v kmetijstvu
Cene inputov v kmetijstvu so bile v avgustu 2019 v povprečju za 0,1 % višje kot v juliju 2019 in za 2,6 % višje kot pred letom dni.

Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu malenkostno višje
Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se v avgustu 2019 glede na julij 2019 zvišale v povprečju za 0,1 %, glede na avgust 2018 pa so bile višje za 2,3 %.

Cene v skupini energija in maziva višje v povprečju za 1,3 %
V skupini energija in maziva so se cene v avgustu 2019 glede na julij 2019 zvišale v povprečju za 1,3 %. Zvišale so se le cene goriv (cene goriv za gretje za 2,2 %, cene motornih goriv pa za 1,4 %), medtem ko se cene električne energije in maziv niso spremenile.

Cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu v povprečju nespremenjene
Cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu so v avgustu 2019 v povprečju ostale na ravni prejšnjega meseca, na letni ravni pa so bile višje za 3,2 %.

V avgustu 2019 so se na mesečni ravni cene opreme zvišale v povprečju za 0,3 % (višje cene mehanizacije in druge opreme), medtem ko so se cene zgradb znižale v povprečju za 0,8 %.

Obvestilo o revidiranih mesečnih podatkih za leto 2019
Za obdobje marec 2019-julij 2019 so bili v podatkovni bazi SiStat revidirani mesečni bazni indeksi cen za naslednje kategorije: Input 1, Veterinarske storitve, Skupaj (input 1 + input 2).
Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
1) Input 1 (proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu).
2) Input 2 (proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu).
Vir: SURS
Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
VIII 2019
Ø 2015 
VIII 2019
VII 2019
VIII 2019
VIII 2018 
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)103,76100,1102,3
Semena in sadike101,62100,0110,7
Energija; maziva106,90101,398,1
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal88,8098,6106,2
Sredstva za varstvo rastlin107,72100,0106,2
Veterinarske storitve110,71100,0103,4
Krmila104,11100,0100,7
Vzdrževanje opreme103,31100,1100,3
Vzdrževanje zgradb104,3997,9102,6
Drugi proizvodi in storitve110,57100,1106,1
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)110,92100,0103,2
Oprema111,00100,3103,9
Zgradbe110,7199,2101,5
Skupaj (input 1 + input 2)105,97100,1102,6
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni Prvi objavi se ti podatki  lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.