Tuji turisti in njihova potrošnja, Slovenija, april–maj 2019

Tuji turisti, ki so aprila ali maja 2019 bivali v slovenskih hotelih, so porabili povprečno 178 EUR na dan

Spomladi (april–maj) 2019 so štirje tuji turisti od petih, ki so obiskali Slovenijo in so bivali v hotelih, k nam prišli iz zasebnih razlogov. Za prenočevanje, hrano in pijačo, prevoze po Sloveniji, prostočasne dejavnosti in druge nakupe ter storitve so porabili povprečno 178 EUR na dan.

  • 16.10.2019
  • |
  • začasni podatki
Spomladi letos glavni razlog za prihod tujih turistov v Slovenijo počitnice
80 % tujih turistov od vseh, ki so aprila ali maja 2019 prišli v Slovenijo in so bivali v hotelih, je prišlo v Slovenijo iz zasebnih razlogov, 18 % iz poslovnih razlogov, 2 % pa sta na poti drugam v Sloveniji le prenočila. Tri četrtine tistih, ki so prišli v Slovenijo iz zasebnih razlogov, jih je prišla k nam na počitnice. Delež tistih tujih turistov, ki so prišli k nam iz poslovnih razlogov, je bil najvišji v Ljubljani (30 %).
Med tujimi turisti, ki so bili gostje v gorskih ali obmorskih občinah in so bivali v hotelih, jih je devet od desetih obiskalo Slovenijo iz zasebnih razlogov.

Tri četrtine tujih turistov si je nastanitev v Sloveniji uredilo brez posredovanja potovalne agencije
Med tujimi turisti, ki so obiskali Slovenijo v spomladanski turistični sezoni (april–maj), je bilo 31 % takih, ki so si nastanitev rezervirali neposredno v hotelu, 26 % si jih je nastanitev uredilo prek spletnih rezervacijskih sistemov, 25 % s pomočjo potovalne agencije, za 16 % tujih turistov je nastanitev v Sloveniji organiziral drug organizator, npr. organizator dogodka, delodajalec, šola. 
Posamezne vrste turističnih občin so se po organizaciji nastanitve turistov v njihovih občinah precej razlikovale od celotne Slovenije. Delež tujih turistov, ki so si prenočevanje rezervirali neposredno v hotelu, je bil največji med tujimi turisti v zdraviliških občinah: 49 %; prek spletnih rezervacijskih sistemov si je uredilo nastanitev 37 % tujih turistov v gorskih in obmorskih občinah ter 22 % tujih turistov v občini Ljubljana. 

Eden od petih tujih turistov pripotoval v Slovenijo sam
Največ tujih turistov med tistimi, ki so Slovenijo obiskali spomladi 2019 in so bivali v hotelih, je k nam pripotovalo z zakoncem ali partnerjem, 45 %; 22 % jih je pripotovalo samih, 11 % v okviru družine z otroki, prav tako 11 % v družbi prijateljev, 8 % v družbi sodelavcev, 3 % pa v družbi sorodnikov.

Spomladi med tujimi turisti največ italijanskih, avstrijskih in nemških turistov
Med vsemi turisti, ki so v obdobju april–maj 2019 potovali po Sloveniji in v tem času bivali v hotelih, je bilo 81 % tujih turistov. Med temi je bilo največ italijanskih (15 %), avstrijskih (12 %) in nemških turistov (8 %). Velika večina italijanskih turistov je prišla v Slovenijo iz zasebnih razlogov, 93 % (štiri petine od teh na počitnice ali zaradi sprostitve); 6 % jih je prišlo v Slovenijo iz poslovnih razlogov. Prav tako iz zasebnih razlogov so prišli v Slovenijo tudi štirje od petih avstrijskih in nemških turistov (večinoma zaradi počitnic ali sprostitve); tistih, ki so prišli v Slovenijo iz poslovnih razlogov, pa je bilo med nemškimi in avstrijskimi turisti več kot med italijanskimi (med nemškimi jih je bilo 19 %, med avstrijskimi pa 16 %).

Ocenjeni povprečni dnevni izdatki tujih turistov najvišji v Ljubljani
Tuji turisti v Sloveniji so v obdobju april–maj 2019 porabili na dan za svojo nastanitev, hrano in pijačo, prevoze po Sloveniji, prostočasne dejavnosti in druge nakupe ter storitve povprečno dnevno 178 EUR na osebo; v Ljubljani je bil ta znesek najvišji (okoli 249 EUR), v gorskih občinah pa najnižji (129 EUR). 

Povprečno najvišji so bili dnevni izdatki turistov iz neevropskih držav (okoli 264 EUR). Povprečni dnevni izdatki turistov iz evropskih držav so bili precej nižji: turisti iz Avstrije so porabili na dan povprečno 135 EUR, turisti iz Italije 126 EUR in turisti iz Nemčije 124 EUR, turisti iz drugih evropskih držav pa 151 EUR. 
Povprečno koliko EUR na dan so porabili v hotelih nastanjeni tuji turisti, prikazani po državi njihovega prebivališča, Slovenija, april–maj 2019 – začasni podatki
Država prebivališča
– SKUPAJ
AvstrijaItalijaNemčijaDruge evropske
države
Neevropske
države
Tuji turisti – SKUPAJ178135126124151264 M
M manj natančna ocena – previdna uporaba
Vir: SURS
Povprečno koliko EUR na dan so porabili v hotelih nastanjeni tuji turisti, prikazani po vrstah turističnih občin, Slovenija, april–maj 2019 – začasni podatki
Vrste turističnih
občin – SKUPAJ
Zdraviliške
občine
Gorske
občine
Obmorske
občine
LjubljanaMestne
in druge občine
Tuji turisti – SKUPAJ178137 M129134249 M196 M
M manj natančna ocena – previdna uporaba
Vir: SURS
Tuji turisti, nastanjeni v hotelih, po značilnostih prihoda v Slovenijo in po državi prebivališča, Slovenija, april–maj 2019 – začasni podatki1)
Država prebivališča
– SKUPAJ
AvstrijaItalijaNemčijaDruge evropske
države
Neevropske
države
Tuji turisti – SKUPAJ436.65952.08366.07935.103160.511122.883
Glavni razlog za prihod
Zasebni razlogi348.38341.64661.59827.942118.42098.777
… počitnice, sprostitev262.32833.31348.88025.83985.61868.680
… rekreacija7.798NN-NN
… ogled naravnih in kulturnih znamenitosti31.138NNN12.10316.032
… drugi zasebni razlogi47.1185.4709.739N16.355N
Poslovni razlogi80.3368.2834.2496.61839.86621.321
Tranzit in drugi razlogi7.940NNNNN
Potovalna družba
Potoval sam97.23011.5296.9548.14134.04036.566
Z zakoncem oz. partnerjem194.49924.46034.36517.16366.36852.144
Z družino z otroki47.5756.43013.223N21.345N
Z drugimi sorodniki11.165NNNNN
S prijatelji49.8686.4269.394N15.63515.149
S sodelavci oz. posl. partnerji36.321NNN20.487N
Organizacija potovanja
Neposredna rezervacija v nastanitvenem obratu136.08321.56832.3897.44752.04722.631
S pomočjo spletnega rezervacijskega sistema113.57216.98424.6069.68247.74514.555
Brez vnaprejšnje rezervacije5.628NNNNN
Potovalna agencija110.8256.0095.22110.63326.79062.171
Drugi organizatorji (delodajalec, šola, klub, sindikat …)70.5527.3762.9225.54731.85622.850
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno.
N za objavo premalo natančna ocena
- ni pojava
Vir: SURS
Tuji turisti, nastanjeni v hotelih, po značilnostih prihoda v Slovenijo in po vrstah turističnih občin, Slovenija, april–maj 2019 – začasni podatki1)
Vrste turističnih
občin – SKUPAJ
Zdraviliške
občine
Gorske
občine
Obmorske
občine
LjubljanaMestne
in druge občine
Tuji turisti – SKUPAJ436.65954.69793.11573.794114.554100.499
Glavni razlog za prihod
Zasebni razlogi348.38348.47588.43768.47077.03865.963
… počitnice, sprostitev262.32837.61868.86354.67259.45941.717
… rekreacija7.798NN4.521NN
… ogled naravnih in kulturnih znamenitosti31.138N13.584N9.069N
… drugi zasebni razlogi47.1188.3604.4886.4887.50920.273
Poslovni razlogi80.3364.7333.043N34.00433.548
Tranzit in drugi razlogi7.940NNNNN
Potovalna družba
Potoval sam97.2308.46311.3777.57931.89737.915
Z zakoncem oz. partnerjem194.49929.91255.26341.70844.28123.335
Z družino z otroki47.57510.28512.97610.7216.980N
Z drugimi sorodniki11.165NNN6.010N
S prijatelji49.868N11.17110.42811.11612.563
S sodelavci oz. posl. partnerji36.321NNN14.26817.480
Organizacija potovanja
Neposredna rezervacija v nastanitvenem obratu136.08327.02723.49128.55335.23721.776
S pomočjo spletnega rezervacijskega sistema113.57215.84634.61127.16625.24510.703
Brez vnaprejšnje rezervacije5.628NNNNN
Potovalna agencija110.8257.59533.09612.62028.84128.673
Drugi organizatorji (delodajalec, šola, klub, sindikat …)70.5523.952NN24.54236.724
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno.
N za objavo premalo natančna ocena
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Začasni podatki za julij–avgust 2019 bodo objavljeni 17. 12. 2019.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.