Bruto investicije v osnovna sredstva po regijah, Slovenija, 2017

Bruto investicije v osnovna sredstva v 2017 v vzhodni Sloveniji za 14,4 %, v zahodni pa za 10,3 % višje kot v 2016

Bruto investicije v osnovna sredstva (BIOS) so bile v 2017 realno za 10,4 % višje kot v 2016. V kohezijski regiji zahodna Slovenija je bilo ustvarjenih 52,7 % vseh BIOS. To je vrednostno za 11,5 % več od BIOS, ustvarjenih v kohezijski regiji vzhodna Slovenija.

  • 10.10.2019
  • |
  • brez statusa

Investicijske aktivnosti so se v 2017 okrepile

Močna gospodarska rast v letu 2017 (4,8-odstotna realna rast BDP) se je odrazila tudi v rasti bruto investicij v osnovna sredstva (BIOS); te so namreč prvič po zadnji gospodarski krizi znova dosegle dvomestno rast. V letu 2017 so BIOS znašale 7.875 milijonov EUR; to je nominalno za 12,2 %, realno pa za 10,4 % več kot v letu 2016. V kohezijski regiji vzhodna Slovenija so bile BIOS nominalno višje za 14,4 %, v kohezijski regiji zahodna Slovenija pa za 10,3 %.
 
52,7 % vrednosti vseh BIOS ustvarjenih v zahodni Sloveniji
 
Več kot polovica vrednosti investicij (52,7 % vseh BIOS) je bilo ustvarjene v kohezijski regiji zahodna Slovenija, kar je za 11,5 % višja vrednost BIOS od vrednosti BIOS, ustvarjenih v kohezijski regiji vzhodna Slovenija. V obeh kohezijskih regijah je bilo vrednostno največ BIOS ustvarjenih v predelovalnih dejavnostih (32 % v vzhodni, 21 % v zahodni); sledili sta dejavnosti poslovanja z nepremičninami (15 % oz. 12 %) ter dejavnost javne uprave in obrambe ter obvezne socialne varnosti (9 % oz. 10 %).

Na zahodu pomembnejše storitvene dejavnosti, na vzhodu osnovne dejavnosti

Po vrednosti ustvarjenih investicij je zahodna Slovenija najopazneje presegla vzhodno v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (področje K; 89 % vrednosti vseh BIOS je bilo ustvarjenih v zahodni Sloveniji), v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih in drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (področji M, N; 79 %) ter v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih (področje R; 74 %).

Vzhodna Slovenija je po vrednosti ustvarjenih BIOS presegala zahodno v osnovnih dejavnostih (področja dejavnosti od A do F). Najizraziteje jo je presegla v dejavnostih kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo (področje A; 69 % vrednosti vseh BIOS) ter v skupini dejavnosti rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrba z elektriko in vodo, ravnanje z odplakami, saniranje okolja (področja B, C, D, E; 58 % vrednosti vseh BIOS).
 
Objavljamo tudi revidirane podatke od leta 2000 dalje
 
Tokratna objava podatkov o BIOS vsebuje podatke za leto 2017 in (skladno z revizijsko politiko nacionalnih računov) revidirane podatke od leta 2000 dalje.

Bruto investicije v osnovna sredstva, kohezijski regiji, Slovenija
Bruto investicije v osnovna sredstva, kohezijski regiji, Slovenija
Vir: SURS
Bruto investicije v osnovna sredstva po skupinah dejavnosti, kohezijski regiji, Slovenija, 2017
Bruto investicije v osnovna sredstva po skupinah dejavnosti, kohezijski regiji, Slovenija, 2017
Vir: SURS
Bruto investicije v osnovna sredstva, kohezijski regiji, Slovenija
20132014201520162017
mio. EUR
Slovenija7.1577.1917.2487.0197.875
Vzhodna Slovenija3.7333.6563.3803.2563.724
Zahodna Slovenija3.4243.5353.8673.7634.151
struktura (%)
Slovenija100,0100,0100,0100,0100,0
Vzhodna Slovenija52,250,846,646,447,3
Zahodna Slovenija47,849,253,453,652,7
na preb. (EUR)
Slovenija3.4753.4883.5133.4003.812
Vzhodna Slovenija3.4043.3423.0932.9823.415
Zahodna Slovenija3.5563.6523.9853.8684.256
Vir: SURS
Bruto investicije v osnovna sredstva po dejavnostih, kohezijski regiji, Slovenija
20132014201520162017
Struktura (%)
Vzhodna Slovenija100,0100,0100,0100,0100,0
A Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo4,45,05,96,76,5
BCDE Rudarstvo; predelovalne dejavnosti; oskrba z elektriko;
oskrba z vodo, ravnanje z odplakami, saniranje okolja
47,940,736,337,739,0
  ..od tega: C Predelovalne dejavnosti25,326,827,630,131,9
F Gradbeništvo2,32,33,22,73,0
GHI Trgovina in popravila vozil, promet in skladiščenje, gostinstvo9,310,112,015,815,9
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti1,92,52,13,13,7
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti0,91,00,80,70,4
L Poslovanje z nepremičninami12,212,313,814,914,8
MN Strokovne, znanstvene, tehnične dejavnosti in druge poslovne dejavnosti3,32,72,72,32,9
OPQ Uprava in obramba; izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo17,122,722,214,812,8
RST Druge storitvene dejavnosti0,80,80,91,11,1
Zahodna Slovenija100,0100,0100,0100,0100,0
A Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo2,21,92,22,42,6
BCDE Rudarstvo; predelovalne dejavnosti; oskrba z elektriko;
oskrba z vodo, ravnanje z odplakami, saniranje okolja
24,822,722,625,825,5
  ..od tega: C Predelovalne dejavnosti19,218,818,921,421,2
F Gradbeništvo1,01,51,52,43,5
GHI Trgovina in popravila vozil, promet in skladiščenje, gostinstvo14,615,116,318,818,7
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti6,26,46,96,96,4
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti4,14,24,74,73,0
L Poslovanje z nepremičninami12,210,99,711,311,7
MN Strokovne, znanstvene, tehnične dejavnosti in druge poslovne dejavnosti9,48,58,88,89,8
OPQ Uprava in obramba; izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo23,927,524,815,916,1
RST Druge storitvene dejavnosti1,71,42,63,12,7
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.