Mleko in mlečni izdelki, Slovenija, avgust 2019

V avgustu 2019 odkupljenega za 1,3 % več mleka kot v avgustu 2018

S kmetijskih gospodarstev je bilo v avgustu 2019 odkupljenih okrog 47.000 ton kravjega mleka. Mlekarne so v avgustu 2019 proizvedle skoraj vseh mlečnih izdelkov manj kot v prejšnjem mesecu. 

  • 30.9.2019
  • |
  • začasni podatki
V avgustu 2019 odkupljenega več mleka kot pred letom dni
V avgustu 2019 je bilo s kmetijskih gospodarstev odkupljenih približno 47.000 ton kravjega mleka, kar je 1,5 % manj kot v predhodnem mesecu. Ker je bil upad prireje mleka v avgustu 2019 manjši kot običajno v tem mesecu, je bila zato na voljo za odkup večja količina mleka kot pred 12 meseci; odkupljenega je bilo za 1,3 % več mleka kot avgusta 2018. Od januarja do avgusta 2019 je bilo odkupljenega za 2,4 % manj kravjega mleka kot v istem obdobju 2018.

Delež maščob enak, delež beljakovin večji kot v mleku, odkupljenem v avgustu 2018
Delež beljakovin v mleku, odkupljenem v avgustu 2019, je bil večji, delež maščob pa manjši kot v mleku, odkupljenem v juliju 2019. Enako velja tudi za mleko, odkupljeno v prvih osmih mesecih leta 2019: vsebovalo je več beljakovin in manj maščob kot mleko, odkupljeno v istem obdobju prejšnjega leta.

Proizvodnja vseh mlečnih izdelkov,  razen masla,  v avgustu 2019 manjša kot v juliju 2019
Mlekarne so v primerjavi s predhodnim mesecem proizvedle okrog 26 % manj mleka v prahu, 12 % manj fermentiranih mlečnih izdelkov, več kot 5 % manj sira ter skoraj 4 % manj konzumnega mleka. Povečala se je le proizvodnja masla, in sicer za več kot 22 %.

Proizvodnja mlečnih izdelkov manjša tudi glede na avgust 2018
Mlekarne so v avgustu 2019 proizvedle manj skoraj vseh mlečnih izdelkov tudi v primerjavi z avgustom 2018: masla skoraj 11 % manj, smetane več kot 8 % manj, fermentiranih mlečnih izdelkov skoraj 7 % manj in sira skoraj 5 % manj. Le proizvodnja konzumnega mleka je bila v avgustu 2019 (približno 13.000 ton) skoraj enaka kot v avgustu 2018.

Do konca avgusta 2019 proizvedli več kot v istem obdobju lani le mleka v prahu in fermentiranih mlečnih izdelkov
Mlekarne so do konca avgusta 2019 proizvedle skoraj 46 % več mleka v prahu in skoraj 3 % več fermentiranih mlečnih izdelkov kot v istem obdobju prejšnjega leta. Proizvodnja preostalih skupin mlečnih izdelkov je bila manjša: masla za skoraj 7 %, sira za 4 %, konzumnega mleka za več kot 3 % in smetane za več kot 2 %.

Mleko na mednarodnem trgu
Vabimo vas, da si ogledate tudi podatke na strani »EU Milk Market Observatory«; tam boste našli statistične podatke o cenah in proizvodnji mleka in mlečnih izdelkov v drugih državah. Mlekarne v EU so v prvih sedmih mesecih leta 2019 odkupile za 0,2 % več kravjega mleka kot v istem obdobju 2018. Proizvedle pa so v tem obdobju skoraj 3 % več masla in več kot 1 % več smetane kot v istem obdobju prejšnjega leta, medtem ko so drugih izdelkov proizvedli manj: konzumnega mleka za več kot 2 %, sira in fermentiranih mlečnih izdelkov pa za skoraj 1 %. Odkupna cena mleka v EU je bila tudi v juliju 2019 nekoliko višja kot v prejšnjem mesecu;  znašala je 0,335 EUR/kg. Približno enaka naj bi bila tudi v avgustu 2019.
Kravje mleko, odkupljeno s kmetijskih gospodarstev, Slovenija
Kravje mleko, odkupljeno s kmetijskih gospodarstev, Slovenija
Vir: SURS
Kravje mleko, odkupljeno s kmetijskih gospodarstev, Slovenija
VIII 18VII 19VIII 19I–VIII 18I–VIII 19VIII 19
VII 19 
VIII 19
VIII 18
I–VIII 19
I–VIII 18
toneindeks
Skupaj46.38047.70247.005391.835382.29598,5101,397,6
  slovenske mlekarne32.62735.06334.259270.763275.14397,7105,0101,6
Viri: SURS, GZS – ZKŽP, ARSKTRP
Povprečna vsebnost maščob in beljakovin v odkupljenem mleku slovenskih mlekarn, Slovenija
VIII 18VII 19VIII 19I–VIII 18I–VIII 19VIII 19
VII 19 
VIII 19
VIII 18
I–VIII 19
I–VIII 18
%indeks
Maščoba3,973,983,974,134,1299,7100,099,8
Beljakovine3,253,283,303,343,36100,6101,5100,5
Viri: SURS, GZS – ZKŽP, ARSKTRP
Neto proizvodnja mlečnih izdelkov v slovenskih mlekarnah, Slovenija
VIII 18VII 19VIII 19I–VIII 18I–VIII 19VIII 19
VII 19 
VIII 19
VIII 18
I–VIII 19
I–VIII 18
toneindeks
Konzumno mleko12.98913.51512.999114.824111.12996,2100,196,8
Smetana1.1011.0161.0088.0477.86699,291,697,8
Fermentirani mlečni izdelki4.1144.3713.83329.96330.82287,793,2102,9
Mleko v prahu--zzz73,8-145,7
Maslo – skupaj (v ekvivalentu masla)2201601961.6271.515122,489,393,1
Sir, izdelan samo iz kravjega mleka1.4481.4571.38211.29210.83694,895,496,0
z statistično zaupno
- ni pojava
Vira: SURS, GZS – ZKŽP
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za leto 2019 so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Končni podatki za leto 2019 bodo objavljeni do 14. 2. 2020.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.