Indeksi uvoznih cen, Slovenija, avgust 2019

Cene uvoženih proizvodov v avgustu 2019 na mesečni ravni nižje za 0,2 %, na letni ravni za 2,2 %

Cene uvoženih proizvodov so bile v avgustu 2019 v povprečju za 0,2 % nižje kot v juliju 2019. Nižje so bile tudi v primerjavi z avgustom 2018, in sicer v povprečju za 2,2 %.

  • 30.9.2019
  • |
  • končni podatki

Cene uvoženih proizvodov v avgustu 2019 za 0,2 % nižje kot v prejšnjem mesecu

Cene uvoženih proizvodov so bile v avgustu 2019 za 0,2 % nižje kot v juliju 2019. Pri tem so bile cene proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem območju, nižje za 0,2 %, prav tako so bile cene proizvodov, uvoženih iz držav zunaj evrskega območja nižje za 0,2 %.

Od proizvodov v skupinah po namenu porabe so se v avgustu 2019 najbolj pocenili energenti (za 2,7 %). Surovine so se pocenile za 0,6 %, medtem ko se cene proizvodov za široko porabo niso spremenile. Cene proizvodov za investicije so se v povprečju povišale za 0,9 %.

Od uvoženih proizvodov so se v avgustu 2019 najbolj pocenili proizvodi iz skupine surova nafta in zemeljski plin (za 6,1 %); usnje, usnjeni in sorodni izdelki (za 2,8 %) in koks in naftni derivati (za 2,8 %). Najbolj so se podražili proizvodi iz skupine motorna vozila, prikolice in polprikolice (za 1,5 %).

Cene uvoženih proizvodov za 2,2 % nižje kot pred enim letom

Cene uvoženih proizvodov so se v avgustu 2019 na letni ravni znižale za 2,2 %. Pri tem so bile cene proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem območju, nižje za 2,1 %; cene proizvodov, uvoženih iz držav zunaj evrskega območja pa so bile nižje za 2,3 %.

Od uvoženih proizvodov so se v enem letu izraziteje pocenili proizvodi iz skupine surova nafta in zemeljski plin (za 39,9 %), usnje, usnjeni in sorodni izdelki (za 16,3 %) ter oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 12,8 %). Najbolj so se podražili proizvodi iz skupine premog in lignit (za 8,3 %).

Letne stopnje rasti uvoznih cen, Slovenija
Letne stopnje rasti uvoznih cen, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi uvoznih cen, Slovenija
VIII 2019
VII 2019
VIII 2019
XII 2018
VIII 2019
VIII 2018
I–VIII 2019
I–VIII 2018
VIII 2019
 Ø 2015 
Skupaj99,898,797,8100,2103,35
Evrsko območje99,899,297,999,8105,88
Zunaj evrsko območje99,898,097,7100,6100,19
Proizvodi po namenu porabe
Surovine99,497,796,999,8103,49
Energenti97,393,688,199,7114,26
Proizvodi za investicije100,9101,3101,4101,4102,15
Proizvodi za široko porabo100,099,098,899,299,73
Proizvodi po Klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA 2008)
B Rude in kamnine96,466,371,593,988,35
C Proizvodi predelovalnih dejavnosti99,999,798,5100,3103,45
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro99,881,587,298,4114,07
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.