Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, september 2019

Letna rast cen v septembru 2019 1,7-odstotna, na mesečni ravni deflacija (−0,2 %)

Rast cen je bila v septembru 2019 na letni ravni 1,7-odstotna, na mesečni ravni pa −0,2-odstotna. Letno inflacijo so zvišali predvsem višji stroški vzdrževanja stanovanj (za 0,5 odstotne točke), mesečno deflacijo pa predvsem cenejši počitniški paketi (za 0,6 odstotne točke).  

  • 30. 9. 2019 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Letna stopnja rasti cen nekoliko nižja

Cene življenjskih potrebščin so se v septembru 2019 v primerjavi s septembrom 2018 v povprečju zvišale za 1,7 % (v avgustu 2019 je bila letna inflacija 2,3-odstotna). V prvih devetih mesecih letošnjega leta je bila rast cen 1,8-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta 1,6-odstotna). Povprečna 12-mesečna rast cen je bila 1,7-odstotna.

Storitve so bile glede na september 2018 v povprečju dražje za 3,9 %, blago pa za 0,6 %. Cene poltrajnega blaga in blaga dnevne porabe so se zvišale (za 1,3 % oz. 1,0 %), cene trajnega blaga pa so se znižale (za 1,7 %).

K skupnemu dvigu cen na letni ravni so največ, 0,5 odstotne točke, prispevale višje cene iz skupine stanovanje, voda, električna energija, plin in drugo gorivo; opazno so se zvišale cene zbiranja odpadkov (za 19,2 %), toplotne energije (za 9,3 %), oskrbe z vodo (za 3,8 %) ter električne energije (za 1,8 %). Po 0,3 odstotne točke so k inflaciji prispevali dražja hrana (meso se je podražilo za 3,9 %) in storitve iz skupine raznovrstno blago in storitve, med katerimi se je zasebno zdravstveno zavarovanje podražilo drugič v letu dni (za 13,0 %).

Inflacijo so blažile nižje cene pogonskih goriv (za 0,3 odstotne točke); bencin se je pocenil za 6,2 %, dizelsko gorivo za 4,5 %. 


Deflacija v septembru predvsem rezultat sezonskega vpliva

Cene življenjskih potrebščin so bile v septembru 2019 v povprečju za 0,2 % nižje kot v prejšnjem mesecu.
 
Tudi v letošnjem septembru so se (zaradi nižjih cen v posezoni) močno pocenili počitniški paketi iz skupine rekreacija in kultura (za 14,9 %) in k deflaciji prispevali 0,6 odstotne točke. Po 0,1 odstotne točke so k negativni rasti prispevali še: cenejše sveže sadje (za 4,7 %), pohištvo in stanovanjska oprema (za 1,5 %), bencin (za 3,7 %), avtomobili (za 1,0 %) in nižje cene nastanitvenih storitev (za 4,6 %).

Na drugi strani so se, pričakovano, najbolj zvišale cene v skupini obleka in obutev (zaradi prihoda novih jesensko-zimskih kolekcij v trgovine). Oblačila so se podražila za 9,5 %, obutev za 2,8 % (njihov prispevek k inflaciji je bil 0,5 odstotne točke). Po 0,1 odstotne točke so mesečno inflacijo višali še dražja električna energija, plin in druga goriva (za 0,7 %), mobilna telefonija (za 2,5 %), dražje zasebno zdravstveno zavarovanje (za 6,5 %) ter vse druge septembrske podražitve. 


Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v septembru 2019 1,7-odstotna (v septembru 2018 je bila 2,2-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa 1,8-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta prav tako 1,8-odstotna). Mesečna rast cen je bila −0,1-odstotna.

Storitve so se v letu dni podražile za 3,6 %, blago pa za 0,6 %. Cene poltrajnega blaga in blaga dnevne porabe so se zvišale za 1,2 % oz. 0,9 %, cene trajnega blaga pa znižale za 1,5 %.


Letna stopnja inflacije v državah članicah EMU, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v avgustu 2019 1,0-odstotna (v juliju 2019 prav tako 1,0-odstotna); v državah članicah EU je bila 1,4-odstotna (v juliju 2019 prav tako 1,4-odstotna). Najnižja je bila na Portugalskem (−0,1-odstotna), najvišja pa v Romuniji (4,1-odstotna); v Sloveniji je bila 2,4-odstotna.

Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
IX 19
IX 18
IX 19
VIII 19 
IX 19 
XII 18
I–IX 19
I–IX 18
IX 19–X 18
IX 18–X 17
IX 19
Ø 15 
Skupaj101,799,8101,8101,7101,7105,37
01 Hrana in brezalkoholne pijače101,799,1102,9101,3101,4107,70
02 Alkoholne pijače in tobak101,6100,1102,3100,8100,8106,19
03 Oblačila in obutev102,3107,397,6101,5101,1101,53
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo103,9100,5102,6104,7104,8110,91
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj100,799,299,7101,2101,1101,63
06 Zdravstvo101,4100,0101,0101,7101,5103,76
07 Prevoz98,098,799,799,299,597,81
08 Komunikacije101,1101,599,5101,0101,2105,01
09 Rekreacija in kultura102,294,9104,6101,9102,1105,30
10 Izobraževanje105,6102,2104,8103,3102,9111,04
11 Restavracije in hoteli102,899,0104,6103,0102,9110,57
12 Raznovrstno blago in storitve103,5101,8103,5101,9101,9108,61
  Blago100,6100,3100,7101,0101,1103,04
  Storitve103,998,8104,3103,1103,0110,36
Vir: SURS
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
IX 19
IX 18
IX 19
VIII 19 
IX 19 
XII 18
I–IX 19
I–IX 18
IX 19–X 18
IX 18–X 17
IX 191)
Ø 15 
Skupaj1,7-0,11,91,71,8105,64
01 Hrana in brezalkoholne pijače1,9-0,83,01,61,7107,61
02 Alkoholne pijače in tobak1,70,12,30,80,8106,13
03 Oblačila in obutev2,58,0-2,61,00,4100,48
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo3,90,52,45,05,3111,81
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj0,7-0,5-0,11,11,0100,30
06 Zdravstvo2,20,11,72,42,3105,18
07 Prevoz-1,9-1,3-0,2-0,8-0,399,14
08 Komunikacije0,21,2-1,40,30,8104,59
09 Rekreacija in kultura2,1-3,84,01,92,0105,80
10 Izobraževanje4,71,94,13,02,6109,87
11 Restavracije in hoteli3,3-0,74,53,33,2111,07
12 Raznovrstno blago in storitve2,91,02,91,71,6107,58
  Blago0,60,30,70,91,1102,83
  Storitve3,6-0,93,93,13,0110,56
1) Indeksi.
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.