Bruto domači proizvod, četrtletni podatki, Slovenija, 1995 - 2010

Novo na portalu SI-STAT: Bruto domači proizvod, četrtletni podatki,1995 - 2010

  • 30.9.2019
  • |
  • brez statusa
Na podatkovnem portalu SI-STAT objavljamo četrtletne podatke o Bruto domačem proizvodu, za obdobje 1995-2010.

Zaradi različno dolge časovne serije se lahko desezonirani podatki razlikujejo od tistih, ki so bili objavljeni 30. 8. 2019.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.