Indeksi cen stanovanjskih nepremičnin, Slovenija, 2. četrtletje 2019

Cene stanovanjskih nepremičnin v 2. četrtletju 2019 v povprečju za 1,3 % višje kot v 1. četrtletju 2019

Cene stanovanjskih nepremičnin so bile v 2. četrtletju 2019 povprečno za 1,3 % dražje kot v 1. četrtletju 2019. Število prodaj rabljenih nepremičnin je bilo v zadnjem letu in pol najvišje, medtem ko je bilo število prodaj novih nepremičnin najnižje, odkar statistično spremljamo prodajo novogradenj.

  • 23. 9. 2019 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Cene novih stanovanjskih nepremičnin nekoliko navzdol

Cene novih stanovanjskih nepremičnin (nova stanovanja in nove družinske hiše skupaj) so se v 2. četrtletju 2019 glede na prejšnje četrtletje v povprečju znižale za 3,1 %.

Cene novih stanovanj so se v 2. četrtletju 2019 po opaznem dvigu  v 1. četrtletju 2019 (za 9,0 %) znova zvišale, in sicer glede na prejšnje četrtletje tokrat za 0,3 %. Cene novih družinskih hiš pa so se v 2. četrtletju 2019 glede na prejšnje četrtletje znižale za 9,3 %.

Cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin v povprečju višje za 1,5 %

Cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin, tj. rabljenih stanovanj in hiš skupaj, so se na ravni celotne Slovenije v 2. četrtletju 2019 v primerjavi s prejšnjim četrtletjem v povprečju zvišale za 1,5 %; cene rabljenih stanovanj so se zvišale za 1,0 %, cene rabljenih družinskih hiš pa za 2,5 %.

Rabljena stanovanja v Ljubljani so se v 2. četrtletju 2019 glede na prejšnje četrtletje podražila za 1,0 %. Doslej so se cene rabljenih stanovanj v Ljubljani glede na povprečne cene v letu 2015 zvišale že za 36,5 %.

Tudi cene rabljenih stanovanj zunaj Ljubljane, v preostali Sloveniji, so se v 2. četrtletju 2019 glede na prejšnje četrtletje nekoliko zvišale, in sicer prav tako za 1,0 %. To je bilo že štirinajsto zaporedno četrtletno zvišanje cen rabljenih stanovanj v preostali Sloveniji, njihova povprečna cena pa je bila za 32,9 % višja od tiste iz leta 2015.

Cene stanovanjskih nepremičnin v 2. četrtletju 2019 v povprečju za 5,8 % višje kot v istem četrtletju prejšnjega leta

Cene stanovanjskih nepremičnin so bile v 2. četrtletju 2019 na letni ravni v povprečju višje za 5,8 %. Najbolj so se zvišale cene rabljenih stanovanj v preostali Sloveniji (za 11,6 %) in cene rabljenih družinskih hiš (za 11,3 %), opazno znižale pa so se cene novih stanovanj (za 12,3 %) ter cene novih družinskih hiš (za 8,3 %).

Število in vrednost prodaje stanovanjskih nepremičnin

V podatkovni bazi SiStat smo začeli objavljati četrtletne podatke o številu in vrednosti prodaje stanovanjskih nepremičnin za vse vrste stanovanjskih nepremičnin. (Tabela »Število in vrednost prodaje stanovanjskih nepremičnin po vrstah stanovanjskih nepremičnin«). Podatki prikazujejo vse izvedene transakcije v opazovanem četrtletju, kjer je kupec gospodinjstvo, izločene so le prodaje, ki so predmet dedovanja ali donacij.

V 2. četrtletju 2019 je znašala skupna vrednost vseh prodanih stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji 330 milijonov EUR, kar je največ po 2. četrtletju 2017, ko je bila skupna vrednost vseh prodaj 354 milijonov EUR.

Število prodaj rabljenih nepremičnin je bilo v zadnjem letu in pol najvišje, saj je bilo prodanih 3452 rabljenih stanovanjskih nepremičnin. Rekordna je bila tudi vrednost prodaje, ki je presegala 320 milijonov EUR.

Obseg trgovanja z rabljenimi družinskimi hišami je bil v 2. četrtletju 2019 po 2. četrtletju 2017 rekorden, prodanih je bilo 1365 družinskih hiš. Na drugi strani pa je bilo v 2. četrtletju 2019 prodanih izredno malo novih stanovanj, le 42, kar je najmanj, odkar statistično spremljamo prodajo novogradenj. V osrednjeslovenski statistični regiji je bilo prodanih 32,5 % vseh novih stanovanj, (od tega več kot 46 % v mestni občini Ljubljana), v pomurski statistični regiji 27,5 % ter v gorenjski statistični regiji 17,5 %. Število prodaj novih družinskih hiš je bilo tudi v tem četrtletju zelo nizko (18).

Letni indeksi cen stanovanjskih nepremičnin, Slovenija
Letni indeksi  cen stanovanjskih nepremičnin, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen po vrstah stanovanjskih nepremičnin, Slovenija, 2. četrtletje 2019
IV–VI 19
X–XII 18
IV–VI 19
I–III 19
IV–VI 19
IV–VI 18
IV–VI 19
  Ø 2015  
1 Indeksi cen stanovanjskih nepremičnin - SKUPAJ102,2101,3105,8129,43
1.1 Nove stanovanjske nepremičnine103,696,986,5121,94
1.1.1 Nova stanovanja109,3100,387,7130,55
1.1.2 Nove hiše93,790,791,7102,33
1.2 Rabljene stanovanjske nepremičnine102,1101,5108,3130,15
1.2.1 Rabljena stanovanja, Slovenija102,3101,0107,0134,73
1.2.1.1 Rabljena stanovanja, Ljubljana-občina100,4101,099,9136,47
1.2.1.2 Rabljena stanovanja, preostala Slovenija103,4101,0111,6132,87
1.2.2 Rabljene hiše101,7102,5111,3121,21
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.