Na Statističnem uradu RS se bomo še naprej trudili, da objavimo čim več že napovedanih objav in da statistične podatke ohranimo na najvišji možni ravni. Vse dajalce podatkov prosimo, da še naprej sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Indeksi cen stanovanjskih nepremičnin, Slovenija, 2. četrtletje 2019

Cene stanovanjskih nepremičnin v 2. četrtletju 2019 v povprečju za 1,3 % višje kot v 1. četrtletju 2019

Cene stanovanjskih nepremičnin so bile v 2. četrtletju 2019 povprečno za 1,3 % dražje kot v 1. četrtletju 2019. Število prodaj rabljenih nepremičnin je bilo v zadnjem letu in pol najvišje, medtem ko je bilo število prodaj novih nepremičnin najnižje, odkar statistično spremljamo prodajo novogradenj.

  • 23.9.2019
  • |
  • končni podatki

Cene novih stanovanjskih nepremičnin nekoliko navzdol

Cene novih stanovanjskih nepremičnin (nova stanovanja in nove družinske hiše skupaj) so se v 2. četrtletju 2019 glede na prejšnje četrtletje v povprečju znižale za 3,1 %.

Cene novih stanovanj so se v 2. četrtletju 2019 po opaznem dvigu  v 1. četrtletju 2019 (za 9,0 %) znova zvišale, in sicer glede na prejšnje četrtletje tokrat za 0,3 %. Cene novih družinskih hiš pa so se v 2. četrtletju 2019 glede na prejšnje četrtletje znižale za 9,3 %.

Cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin v povprečju višje za 1,5 %

Cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin, tj. rabljenih stanovanj in hiš skupaj, so se na ravni celotne Slovenije v 2. četrtletju 2019 v primerjavi s prejšnjim četrtletjem v povprečju zvišale za 1,5 %; cene rabljenih stanovanj so se zvišale za 1,0 %, cene rabljenih družinskih hiš pa za 2,5 %.

Rabljena stanovanja v Ljubljani so se v 2. četrtletju 2019 glede na prejšnje četrtletje podražila za 1,0 %. Doslej so se cene rabljenih stanovanj v Ljubljani glede na povprečne cene v letu 2015 zvišale že za 36,5 %.

Tudi cene rabljenih stanovanj zunaj Ljubljane, v preostali Sloveniji, so se v 2. četrtletju 2019 glede na prejšnje četrtletje nekoliko zvišale, in sicer prav tako za 1,0 %. To je bilo že štirinajsto zaporedno četrtletno zvišanje cen rabljenih stanovanj v preostali Sloveniji, njihova povprečna cena pa je bila za 32,9 % višja od tiste iz leta 2015.

Cene stanovanjskih nepremičnin v 2. četrtletju 2019 v povprečju za 5,8 % višje kot v istem četrtletju prejšnjega leta

Cene stanovanjskih nepremičnin so bile v 2. četrtletju 2019 na letni ravni v povprečju višje za 5,8 %. Najbolj so se zvišale cene rabljenih stanovanj v preostali Sloveniji (za 11,6 %) in cene rabljenih družinskih hiš (za 11,3 %), opazno znižale pa so se cene novih stanovanj (za 12,3 %) ter cene novih družinskih hiš (za 8,3 %).

Število in vrednost prodaje stanovanjskih nepremičnin

V podatkovni bazi SiStat smo začeli objavljati četrtletne podatke o številu in vrednosti prodaje stanovanjskih nepremičnin za vse vrste stanovanjskih nepremičnin. (Tabela »Število in vrednost prodaje stanovanjskih nepremičnin po vrstah stanovanjskih nepremičnin«). Podatki prikazujejo vse izvedene transakcije v opazovanem četrtletju, kjer je kupec gospodinjstvo, izločene so le prodaje, ki so predmet dedovanja ali donacij.

V 2. četrtletju 2019 je znašala skupna vrednost vseh prodanih stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji 330 milijonov EUR, kar je največ po 2. četrtletju 2017, ko je bila skupna vrednost vseh prodaj 354 milijonov EUR.

Število prodaj rabljenih nepremičnin je bilo v zadnjem letu in pol najvišje, saj je bilo prodanih 3452 rabljenih stanovanjskih nepremičnin. Rekordna je bila tudi vrednost prodaje, ki je presegala 320 milijonov EUR.

Obseg trgovanja z rabljenimi družinskimi hišami je bil v 2. četrtletju 2019 po 2. četrtletju 2017 rekorden, prodanih je bilo 1365 družinskih hiš. Na drugi strani pa je bilo v 2. četrtletju 2019 prodanih izredno malo novih stanovanj, le 42, kar je najmanj, odkar statistično spremljamo prodajo novogradenj. V osrednjeslovenski statistični regiji je bilo prodanih 32,5 % vseh novih stanovanj, (od tega več kot 46 % v mestni občini Ljubljana), v pomurski statistični regiji 27,5 % ter v gorenjski statistični regiji 17,5 %. Število prodaj novih družinskih hiš je bilo tudi v tem četrtletju zelo nizko (18).

Letni indeksi cen stanovanjskih nepremičnin, Slovenija
Letni indeksi  cen stanovanjskih nepremičnin, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen po vrstah stanovanjskih nepremičnin, Slovenija, 2. četrtletje 2019
IV–VI 19
X–XII 18
IV–VI 19
I–III 19
IV–VI 19
IV–VI 18
IV–VI 19
  Ø 2015  
1 Indeksi cen stanovanjskih nepremičnin - SKUPAJ102,2101,3105,8129,43
1.1 Nove stanovanjske nepremičnine103,696,986,5121,94
1.1.1 Nova stanovanja109,3100,387,7130,55
1.1.2 Nove hiše93,790,791,7102,33
1.2 Rabljene stanovanjske nepremičnine102,1101,5108,3130,15
1.2.1 Rabljena stanovanja, Slovenija102,3101,0107,0134,73
1.2.1.1 Rabljena stanovanja, Ljubljana-občina100,4101,099,9136,47
1.2.1.2 Rabljena stanovanja, preostala Slovenija103,4101,0111,6132,87
1.2.2 Rabljene hiše101,7102,5111,3121,21
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.