Mnenje potrošnikov, Slovenija, september 2019

Razpoloženje potrošnikov v septembru 2019 spet slabše

Razpoloženje potrošnikov se je v septembru 2019 precej poslabšalo. To je bilo že drugo zaporedno poslabšanje na mesečni ravni. Kljub temu je bilo še vedno višje od dolgoletnega povprečja.

  • 20.9.2019
  • |
  • končni podatki
Razpoloženje potrošnikov slabše kot v prejšnjem mesecu

Razpoloženje potrošnikov se je v septembru poslabšalo že drugi mesec zapored. Tokrat se je poslabšalo kar za 4 odstotne točke in je padlo na raven s konca leta 2016, medtem ko je bilo v letih 2017 in 2018 najboljše v celotnem obdobju, odkar ga spremljamo. Kljub poslabšanju je bilo še vedno višje od dolgoletnega povprečja (za 8 odstotnih točk).

Poslabšale so se vrednosti vseh štirih kazalnikov, ki sestavljajo kazalnik zaupanja potrošnikov: pričakovanje glede števila brezposelnih za 6 odstotnih točk, glede gospodarskega stanja v državi za 5 odstotnih točk, glede varčevanja za 4 odstotne točke, glede finančnega stanja v gospodinjstvu pa za 2 odstotni točki.

Poslabšala se je tudi večina drugih kazalnikov, pri čemer so se pričakovanja poslabšala v večji meri kot mnenja o trenutnem in preteklem stanju.

Razpoloženje slabše tudi na letni ravni

Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov je bila v septembru 2019 nižja tudi glede na september 2018, in sicer za 2 odstotni točki; od povprečja v letu 2018 pa je bila nižja za 9 odstotnih točk.

Od posameznih kazalnikov se je v septembru 2019 na letni ravni poslabšalo samo pričakovanje potrošnikov glede števila brezposelnih, in to za 13 odstotnih točk. Pričakovanje glede gospodarskega stanja v državi je bilo enako, pričakovanji glede finančnega stanja v gospodinjstvu in glede varčevanja pa sta se izboljšali (za 1 oz. 5 odstotnih točk).
Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005–september 2019
Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005–september 2019
Vir: SURS
Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, september 2019
Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, september 2019
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Metodološke spremembe v letu 2016
Do konca leta 2015 so se podatki za to raziskovanje zbirali samo s telefonskim anketiranjem. Od januarja 2016 kombiniramo anketiranje po telefonu s spletnim vprašalnikom. Način zbiranja podatkov vpliva na izražena mnenja, kar kažejo tudi izsledki drugih raziskovanj.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.