Na Statističnem uradu RS se bomo še naprej trudili, da objavimo čim več že napovedanih objav in da statistične podatke ohranimo na najvišji možni ravni. Vse dajalce podatkov prosimo, da še naprej sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, avgust 2019

V avgustu 2019 izdanih 16 % manj gradbenih dovoljenj kot v juliju in 15 % manj kot v avgustu 2018

Število v avgustu 2019 izdanih gradbenih dovoljenj za stanovanjske stavbe je bilo v primerjavi z julijem 2019 nižje za 22 %, za nestanovanjske stavbe pa za 12 %. 

  • 20.9.2019
  • |
  • začasni podatki

Avgusta izdanih manj gradbenih dovoljenj  kot julija
V avgustu 2019 je bilo v Sloveniji izdanih 462 dovoljenj za gradnjo stavb ali za 16 % manj kot v juliju 2019 in 15 % manj kot v avgustu 2018. 166 gradbenih dovoljenj je bilo izdanih za stanovanjske, 296 pa za nestanovanjske stavbe (prvih je bilo 22 % manj kot v juliju in 36 % manj kot v avgustu 2018, drugih pa za 12 % manj kot v juliju in 4 % več kot v avgustu 2018).

Od vseh v avgustu izdanih gradbenih dovoljenj jih je bilo 98 % izdanih za novogradnje, 2 % pa za spremembo namembnosti. Za novogradnjo stanovanjskih stavb je bilo izdanih 22 % manj gradbenih dovoljenj kot v juliju 2019 in 35 % manj kot v avgustu 2018. Za novogradnjo nestanovanjskih stavb pa je bilo izdanih 10 % manj gradbenih dovoljenj kot v prejšnjem mesecu in 5 % več kot v avgustu prejšnjega leta.

V avgustu načrtovanih manj stanovanj kot v juliju

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, izdanimi v avgustu 2019, je predvidena gradnja 265 stanovanj, kar je 6 % stanovanj manj, kot jih je bilo predvidenih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v juliju 2019, in 40 % manj, kot jih je bilo načrtovanih v avgustu 2018. Skoraj vsa stanovanja, ki so načrtovana z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v avgustu 2019, bodo zgrajena kot novogradnje. Samo 4 stanovanja bodo namreč pridobljena z gradbenimi dovoljenji, izdanimi za spremembo namembnosti nestanovanjskih stavb v stanovanjske stavbe.   

Največ stanovanj se bo gradilo v osrednjeslovenski statistični regiji

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v avgustu 2019, je predvidenih največ gradenj stanovanj v osrednjeslovenski statistični regiji  (24 % vseh). Sledili sta pomurska statistična regija (21 % gradenj vseh načrtovanih stanovanj) in savinjska statistična regija (18 % gradenj vseh načrtovanih stanovanj). V preostalih devetih statističnih regijah je bilo načrtovanih manj stanovanj (med temi v primorsko-notranjski in obalno-kraški statistični regiji samo po eno) oz. nobeno (v zasavski statistični regiji).

Površina stavb, Slovenija, januar 2016 - avgust 20191)
Površina stavb, Slovenija, januar 2016 - avgust 2019<sup>1)</sup>
1) Podatki za 2019 so začasni.
Vir: SURS
Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, avgust 2019
Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, avgust 2019
1) Vključuje goriško, gorenjsko, koroško, obalno-kraško, posavsko, primorsko-notranjsko in zasavsko statistično regijo.
Vir: SURS
Gradbena dovoljenja za stavbe in načrtovana stanovanja, Slovenija, avgust 2019
Stavbe Načrtovana stanovanja
številom2številom2
Skupaj462125.16426533.761
  stanovanjske stavbe16660.62026233.426
  nestanovanjske stavbe29664.5443335
Vir: SURS
Indeksi gradbenih dovoljenj, Slovenija
NovogradnjaNačrtovana nova stanovanja
VIII 2019
VII 2019
VIII 2019
VIII 2018
VIII 2019
VII 2019
VIII 2019
VIII 2018
Število85,085,8103,261,7
Površina97,584,593,058,4
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki za leto 2019 bodo objavljeni 20. aprila 2020.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.