Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, avgust 2019

V avgustu 2019 izdanih 16 % manj gradbenih dovoljenj kot v juliju in 15 % manj kot v avgustu 2018

Število v avgustu 2019 izdanih gradbenih dovoljenj za stanovanjske stavbe je bilo v primerjavi z julijem 2019 nižje za 22 %, za nestanovanjske stavbe pa za 12 %. 

  • 20. 9. 2019 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Avgusta izdanih manj gradbenih dovoljenj  kot julija
V avgustu 2019 je bilo v Sloveniji izdanih 462 dovoljenj za gradnjo stavb ali za 16 % manj kot v juliju 2019 in 15 % manj kot v avgustu 2018. 166 gradbenih dovoljenj je bilo izdanih za stanovanjske, 296 pa za nestanovanjske stavbe (prvih je bilo 22 % manj kot v juliju in 36 % manj kot v avgustu 2018, drugih pa za 12 % manj kot v juliju in 4 % več kot v avgustu 2018).

Od vseh v avgustu izdanih gradbenih dovoljenj jih je bilo 98 % izdanih za novogradnje, 2 % pa za spremembo namembnosti. Za novogradnjo stanovanjskih stavb je bilo izdanih 22 % manj gradbenih dovoljenj kot v juliju 2019 in 35 % manj kot v avgustu 2018. Za novogradnjo nestanovanjskih stavb pa je bilo izdanih 10 % manj gradbenih dovoljenj kot v prejšnjem mesecu in 5 % več kot v avgustu prejšnjega leta.

V avgustu načrtovanih manj stanovanj kot v juliju

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, izdanimi v avgustu 2019, je predvidena gradnja 265 stanovanj, kar je 6 % stanovanj manj, kot jih je bilo predvidenih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v juliju 2019, in 40 % manj, kot jih je bilo načrtovanih v avgustu 2018. Skoraj vsa stanovanja, ki so načrtovana z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v avgustu 2019, bodo zgrajena kot novogradnje. Samo 4 stanovanja bodo namreč pridobljena z gradbenimi dovoljenji, izdanimi za spremembo namembnosti nestanovanjskih stavb v stanovanjske stavbe.   

Največ stanovanj se bo gradilo v osrednjeslovenski statistični regiji

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v avgustu 2019, je predvidenih največ gradenj stanovanj v osrednjeslovenski statistični regiji  (24 % vseh). Sledili sta pomurska statistična regija (21 % gradenj vseh načrtovanih stanovanj) in savinjska statistična regija (18 % gradenj vseh načrtovanih stanovanj). V preostalih devetih statističnih regijah je bilo načrtovanih manj stanovanj (med temi v primorsko-notranjski in obalno-kraški statistični regiji samo po eno) oz. nobeno (v zasavski statistični regiji).

Površina stavb, Slovenija, januar 2016 - avgust 20191)
Površina stavb, Slovenija, januar 2016 - avgust 2019<sup>1)</sup>
1) Podatki za 2019 so začasni.
Vir: SURS
Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, avgust 2019
Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, avgust 2019
1) Vključuje goriško, gorenjsko, koroško, obalno-kraško, posavsko, primorsko-notranjsko in zasavsko statistično regijo.
Vir: SURS
Gradbena dovoljenja za stavbe in načrtovana stanovanja, Slovenija, avgust 2019
Stavbe Načrtovana stanovanja
številom2številom2
Skupaj462125.16426533.761
  stanovanjske stavbe16660.62026233.426
  nestanovanjske stavbe29664.5443335
Vir: SURS
Indeksi gradbenih dovoljenj, Slovenija
NovogradnjaNačrtovana nova stanovanja
VIII 2019
VII 2019
VIII 2019
VIII 2018
VIII 2019
VII 2019
VIII 2019
VIII 2018
Število85,085,8103,261,7
Površina97,584,593,058,4
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki za leto 2019 bodo objavljeni 20. aprila 2020.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.