Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Odkup kmetijskih pridelkov, Slovenija, julij 2019

Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov v juliju 2019 za skoraj 21 % višja v juliju 2018

Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov je bila v juliju 2019 za skoraj 21 % višja kot v juliju 2018 in za skoraj 27 % višja kot v juniju 2019.

  • 20.9.2019
  • |
  • začasni podatki

Vrednost odkupljenih žit občutno višja kot v juliju 2018
 
Vrednost v juliju 2019 odkupljenih pridelkov iz skupine poljedelstvo je bila za več kot 76 % višja kot pred enim letom. Višja kot pred enim letom je bila predvsem vrednost odkupljenih žit, precej višja pa je bila tudi vrednost odkupljenih industrijskih rastlin in krompirja. V primerjavi z letom prej je bila odkupljena precej večja količina pridelka (predvsem pšenice in tudi oljne ogrščice), v povprečju višje pa so bile tudi odkupne cene. Vrednost odkupljenih zelenjadnic je bila višja za več kot 7 % (količina odkupljenih zelenjadnic je bila sicer manjša, vendar so bile cene v povprečju višje kot pred enim letom).
 
Vrednost odkupa v skupini sadjarstvo in vinogradništvo višja kot v juliju 2018
 
Vrednost v juliju 2019 odkupljenih pridelkov iz skupine sadjarstvo in vinogradništvo je bila za približno 26 % višja kot v juliju 2018. Vrednost odkupljenega sadja je bila precej višja kot leto prej, in to predvsem zato, ker je bila odkupljena občutno večja količina jabolk. Količina preostalega odkupljenega sadja je bila manjša, v povprečju nižje pa so bile tudi odkupne cene sadja. Vrednost odkupljenega vina je bila višja za skoraj 11 %.
 
Vrednost odkupa v skupini živinoreja višja kot v juliju 2018
 
Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine živinoreja je bila v juliju 2019 za 8 % višja kot v juliju 2018. Vrednost odkupljene perutnine je bila višja za skoraj 16 % (ker so bile cene perutnine v povprečju višje kot pred enim letom, večja pa je bila tudi količina odkupljenih piščancev). Vrednost odkupljene živine je bila višja za 11 % (deloma zato, ker je bila odkupljena večja količina živine, deloma zato, ker so bile tudi odkupne cene v povprečju višje kot pred enim letom). Vrednost odkupljenega mleka je bila višja za več kot 5 %, vrednost odkupljenih jajc pa za več kot 4 %.
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Vir: SURS
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov v skupini živinoreja, Slovenija
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov v skupini živinoreja, Slovenija
Vir: SURS
Odkup kmetijskih pridelkov, Slovenija
VII 2019VII 2019
VI 2019 
VII 2019
VII 2018
1000 EUR1)indeks
Skupaj52.257126,6120,7
Poljedelstvo12.991286,0176,3
  žita8.335600,6221,3
  industrijske in krmne rastline1.594-165,4
  krompir48381,7203,3
  zelenjadnice2)2.578101,0107,4
Sadjarstvo in vinogradništvo2.92390,0125,9
  sadje70668,6191,4
  sadike3)56121,4-
  grozdje---
  alkoholne pijače2.16299,5110,7
Živinoreja36.105109,0108,0
  živina11.100114,3111,0
  perutnina7.862115,5115,5
  jajca4)1.745109,9104,4
  mleko15.089102,5105,4
  mlečni izdelki7121,472,1
  kože in volna286108,968,5
  med in izdelki iz medu1577,37,4
Drugi pridelki5) 23864,0123,9
- ni pojava
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
2) Vključen tudi fižol v zrnju.
3) Sadike sadnega drevja ter sadike in cepljenke vinske trte.
4) Jedilna in valilna jajca.
5) Cvetje, gojene gobe in oljčno olje.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za vse mesece tekočega leta lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.