Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija, julij 2019

Število delovno aktivnih oseb v dejavnosti zdravstvo v juliju 2019 za skoraj 16 % višje kot pred petimi leti

V juliju 2019 je bilo v Sloveniji okoli 893.800 delovno aktivnih oseb ali za 0,4 % manj kot v prejšnjem mesecu in za 2,5 % oseb več kot v juliju 2018. Okoli 44.900 teh oseb je delalo v dejavnosti zdravstvo. 

  • 17.9.2019
  • |
  • končni podatki
Število delovno aktivnih oseb v juliju 2019 za 0,4 % nižje kot v juniju 2019 

Konec julija 2019 je bilo v Sloveniji okoli 893.800 delovno aktivnih oseb (za 0,4 % manj kot v prejšnjem mesecu) in za 2,5 % (ali okoli 22.100 oseb) več kot konec julija 2018. Število zaposlenih oseb se je znižalo za 0,2 % (na okoli 802.700 oseb), število samozaposlenih oseb pa se je znižalo za 1,7 % (na okoli 91.000 oseb). 

Število delovno aktivnih moških se je glede na junij 2019 znižalo za 0,4 % (na nekaj manj kot 492.800 moških); za prav toliko (za 0,4 %) se je znižalo tudi število delovno aktivnih žensk (na nekaj manj kot 401.000 žensk). 

Z vidika statističnih regij, v katerih imajo delovno aktivne osebe delo, se je število delovno aktivnih oseb v juliju 2019 glede na junij 2019 znižalo v vseh dvanajstih statističnih regijah. Najizraziteje se je znižalo v pomurski in zasavski statistični regiji, in sicer v vsaki za 1 %, najmanj izrazito pa se je število znižalo v gorenjski statistični regiji (za 0,1 %). Glede na julij  2018 se je število delovno aktivnih oseb v juliju 2019 zvišalo v vseh statističnih regijah. Najizraziteje se je zvišalo v goriški (za 4,1 %) in gorenjski statistični regiji (za 3,0 %). 

Z vidika dejavnosti, v katerih so imele delovno aktivne osebe zaposlitev, se je število delovno aktivnih oseb v juliju 2019 glede na junij 2019 v devetih zvišalo, v enajstih dejavnostih pa znižalo. Glede na julij 2018 se je to število znižalo v petih, zvišalo pa v petnajstih dejavnostih; najbolj se je zvišalo v  dejavnosti gradbeništvo (za približno 5.800 oseb ali za 9,8 %) in v predelovalnih dejavnostih (za približno 5.200 oseb ali za 2,6 %).  

Število delovno aktivnih oseb v dejavnosti zdravstvo se je v zadnjih petih letih povečalo za 15,8 % 

V dejavnosti zdravstvo je konec julija 2019  delalo okoli 44.900 delovno aktivnih oseb. Od tega jih je bilo zaposlenih 96 %, samozaposlenih pa 4 %. 22 % je bilo moških, 78 % pa žensk. 

V bolnišnični zdravstveni dejavnosti je delalo nekaj več kot 25.700 delovno aktivnih oseb ali 57,3 % vseh v dejavnosti zdravstvo. Nekaj manj kot 11.700 ali 26,0 % delovno aktivnih oseb je delalo v splošni zunajbolnišnični zdravstveni dejavnosti, nekaj manj kot 2.400 ali 5,3 % v specialistični zunajbolnišnični zdravstveni dejavnosti, nekaj manj kot 2.300 ali 5,0 % v zobozdravstveni dejavnosti in skoraj 2.900 ali 6,4 % v drugih dejavnostih za zdravje. 4 % delovno aktivnih oseb v dejavnosti zdravstvo je imelo doseženo osnovnošolsko izobrazbo ali manj, 39 % jih je imelo doseženo srednješolsko izobrazbo in 57 % višješolsko ali visokošolsko izobrazbo. Največji delež delovno aktivnih oseb z doseženo srednješolsko izobrazbo je bil v bolnišnični zdravstveni dejavnosti, največji delež oseb z doseženo višješolsko ali visokošolsko izobrazbo pa v splošni zunajbolnišnični zdravstveni dejavnosti.

Število delovno aktivnih oseb v dejavnosti zdravstvo se je v juliju 2019 glede na junij 2019 zmanjšalo za manj kot 100 ali za 0,1 %, glede na julij 2018 pa se je število povečalo za  nekaj manj kot 1.100 ali za 2,4 %. V zadnjih petih letih se je število delovno aktivnih oseb v dejavnosti zdravstvo povečalo za nekaj več kot 6.100 ali za 15,8 %, najbolj se je povečalo v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti, in sicer za 23,2 % .  

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.