Sektor IKT, Slovenija, 2018

Sektor IKT v 2018 več prihodka in dodane vrednosti, tudi več zaposlenih in samozaposlenih kot v 2017

Sektor IKT je v letu 2018 povečal prihodek od prodaje za 3,9 % in ustvaril za 4,7 % višjo dodano vrednost. V njem je bilo 27.680 zaposlenih in samozaposlenih, 5 % več kot v 2017. 76 % vseh podjetij sektorja IKT se je ukvarjalo s računalniškim programiranjem, svetovanjem ipd. (dejavnost J62). 

  • 18.9.2019
  • |
  • začasni podatki

Sektor IKT nudi ustrezno infrastrukturo za digitalno preoblikovanje gospodarstva (poslovnih procesov, razvoj programskih rešitev in novih poslovnih modelov) in družbe. Sestavljajo ga podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo informacijsko-komunikacijske tehnologije (proizvodni sektor IKT) in ki nudijo storitve IKT (storitveni sektor IKT).

Rast prihodka podjetij sektorja IKT nižja kot v prejšnjem letu 

Podjetja sektorja IKT so v letu 2018 ustvarila za okoli 4.139 milijonov EUR prihodka od prodaje ali za 3,9 % več kot v 2017. Ustvarjen prihodek je predstavljal 4,0 % celotnega prihodka, ki so ga ustvarila vsa podjetja, ki so se v tem letu ukvarjala s pretežno tržnimi dejavnostmi. Rast prihodka od prodaje sektorja IKT je bila v 2018 nižja kot v 2017, ko so podjetja sektorja IKT povečala prihodek od prodaje za 6,4 % v primerjavi z 2016. 

68 % prihodka od prodaje sektorja IKT so v letu 2018 ustvarila podjetja, uvrščena po SKD v dejavnost J62 – Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti (35 % ali 1.441 milijonov EUR) in v dejavnost J61 – Telekomunikacijske dejavnosti (33 % ali 1.357 milijonov EUR). 
Podjetja v dejavnosti J61 – Telekomunikacijske dejavnosti so v primerjavi z letom 2017 ustvarila za 2,7 % manj prihodka od prodaje in podjetja v dejavnosti J62 – Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti za 8,3 % več prihodka od prodaje. 


Rast števila zaposlenih in samozaposlenih v sektorju IKT se nadaljuje

V sektorju IKT je bilo v 2018 v Sloveniji 27.680 zaposlenih in samozaposlenih (oseb, ki delajo), kar je 5 % več kot v prejšnjem letu. Ti so predstavljali 4,2 % vseh zaposlenih in samozaposlenih v podjetjih, ki so se v tem letu ukvarjala s pretežno tržnimi dejavnostmi. Do povečanja zaposlenih in samozaposlenih je prišlo tako v proizvodnem sektorju IKT (za 10 %) kot v storitvenem sektorju IKT (za 5 %).

Tudi v 2018 se je nadaljevalo zmanjševanje števila zaposlenih in samozaposlenih v dejavnosti J61 – Telekomunikacijske dejavnosti (za 2 %) in povečevanje v dejavnosti G46.5 – Trgovina na debelo z napravami za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (za 8 %) in v dejavnosti J62 – Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti (za 7 %).

Sektor IKT je v 2018 namenil okoli 665 milijonov EUR za plače, 9,3 % več kot v prejšnjem letu. Sredstva za plače sektorja IKT so predstavljala 5,5 % sredstev za plače vseh podjetij, ki so se v 2018 ukvarjala s pretežno tržnimi dejavnostmi.


Skoraj polovico dodane vrednosti sektorja IKT ustvarila podjetja, ki se ukvarjajo s programiranjem, načrtovanjem in projektiranjem računalniških sistemov

Sektor IKT je v 2018 ustvaril za 1.438 milijonov EUR dodane vrednosti, kar je za 4,7 % ali za okoli 64 milijonov EUR več kot v 2017. Podjetja sektorja IKT so v 2018 ustvarila 6,0 % dodane vrednosti vseh podjetij, ki so se v tem letu ukvarjala s pretežno tržnimi dejavnostmi, kar je skoraj enako kot v 2017. V primerjavi z 2017, ko so podjetja sektorja IKT ustvarila za okoli 114 milijonov EUR več dodane vrednosti kot v 2016, se je rast dodane vrednosti v 2018 v primerjavi z 2017 skoraj prepolovila.

Skoraj polovico dodane vrednosti sektorja IKT so ustvarila podjetja v dejavnosti J62 – Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti (47 %), kjer se je dodana vrednost povečala za 9 % v primerjavi s prejšnjim letom in je znašala okoli 677 milijonov EUR. Za več kot četrtino (26 %) se je povečala ustvarjena dodana vrednost v dejavnosti G46.5 – Trgovina na debelo z napravami za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. Za 7 % pa se je zmanjšala vrednost ustvarjene dodane vrednosti v dejavnosti J61 – Telekomunikacijske dejavnosti, kjer so podjetja v 2018 ustvarila za okoli 438 milijonov EUR dodane vrednosti.

Dodana vrednost sektorja IKT na zaposlenega in samozaposlenega (na osebo, ki dela) je v 2018 znašala 51.940 EUR (v 2017: 52.216 EUR).


Podjetja v dejavnosti J62 – Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti predstavljala več kot tri četrtine vseh podjetij v sektorju IKT

V letu 2018 je v sektorju IKT delovalo 8.524 podjetij, 5 % več kot v prejšnjem letu. Podjetja sektorja IKT so predstavljala 5,8 % vseh podjetij, ki so se v tem letu ukvarjala s pretežno tržnimi dejavnostmi. 97 % podjetij sektorja IKT je delovalo v storitvenem sektorju in 3 % v proizvodnem sektorju IKT, kar je enako kot v prejšnjem letu. 

Do največjega povečanja števila podjetij je prišlo v dejavnosti J62 – Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti (za 6 %), kjer je delovalo 76 % vseh podjetij sektorja IKT, in v dejavnosti J63.1 – Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti, obratovanje spletnih portalov (za 5 %), kjer je delovalo 10 % vseh podjetij v sektorju IKT. Do zmanjšanje števila podjetij sektorja IKT je prišlo v dejavnosti J61 – Telekomunikacijske dejavnosti, in sicer za 4 %. 
Sektor IKT, Slovenija, 20181)
Število podjetijŠtevilo oseb, ki delajoPrihodek od prodajeDodana vrednost v stroških faktorjev
številomio. EUR
Podjetja – skupaj 146.196654.831102.38324.125
Sektor IKT8.52427.6804.1391.438
Proizvodni sektor IKT2363.413476152
  C26.1 Proizvodnja elektronskih komponent in plošč1311.82119666
  C26.2 Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav31zzz
  C26.3 Proizvodnja komunikacijskih naprav18zzz
  C26.4 Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo5669412544
  C26.8 Proizvodnja magnetnih in optičnih nosilcev zapisa----
Storitveni sektor IKT8.28824.2673.6631.286
  G46.5 Trgovina na debelo z napravami za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo2871.09063577
  J58.2 Izdajanje programja5013298
  J61 Telekomunikacijske dejavnosti3164.7521.357438
  J62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti6.46915.7591.441677
  J63.1 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti, obratovanje spletnih portalov8191.94618274
  S95.1 Popravila in vzdrževanje računalnikov in komunikacijskih naprav3475883912
- ni pojava
z statistično zaupno
1) Začasni podatki.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Sektor IKT sestavljajo po definiciji OECD podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo ali nudenjem storitev informacijske in komunikacijske tehnologije in ki po SKD 2008 spadajo v naslednje dejavnosti: proizvodni sektor IKT: C26.1 – Proizvodnja elektronskih komponent in plošč, C26.2 – Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav, C26.3 – Proizvodnja komunikacijskih naprav, C26.4 – Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo, C26.8 – Proizvodnja magnetnih in optičnih nosilcev zapisa; storitveni sektor IKT: G46.5 – Trgovina na debelo z napravami za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, J58.2 – Izdajanje programja, J61 – Telekomunikacijske dejavnosti, J62 – Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti, J63.1 – Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti, obratovanje spletnih portalov, S95.1 – Popravila in vzdrževanje računalnikov in komunikacijskih naprav.


Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.