Opravljene delovne ure, Slovenija, 3. četrtletje 2019

Skupno število opravljenih delovnih ur je na medletni ravni naraščalo tudi v 3. četrtletju 2019

V 3. četrtletju 2019 je bilo opravljenih za 3,6 % več delovnih ur kot v 3. četrtletju 2018 (zaradi večjega števila zaposlenih oseb in večjega števila delovnih dni). Povprečno največ delovnih ur na mesec so v tem obdobju opravile osebe, zaposlene v dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo.

  • 5.12.2019
  • |
  • začasni podatki

Skupno število opravljenih delovnih ur tudi v 3. četrtletju 2019 višje kot v istem četrtletju prejšnjega leta
Skupno število opravljenih delovnih ur je na medletni ravni še naprej naraščalo tudi v 3. četrtletju 2019. V Sloveniji zaposlene osebe so v tem četrtletju opravile (po začasnih podatkih) 282,6 milijona delovnih ur, kar je za 3,6 % več kot v istem četrtletju 2018. Skupno število opravljenih delovnih ur je bilo višje predvsem zaradi večjega števila zaposlenih oseb in večjega števila delovnih dni.

Povprečno največ delovnih ur na mesec so opravile osebe, zaposlene v dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo
Čeprav je bilo v 3. četrtletju 2019 opravljenih manj ur neplačanega nadurnega dela kot v 3. četrtletju 2018, je v Sloveniji zaposlena oseba opravila v 3. četrtletju 2019 povprečno za 0,8 % več delovnih ur na mesec kot v istem obdobju 2018. Najpomembnejši razlog za to povečanje je bilo večje število delovnih dni.

Od julija do septembra 2019 so bile (glede na število opravljenih delovnih ur) delovno najbolj obremenjene osebe, zaposlene v dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo; mesečno so opravile povprečno 130 delovnih ur (ali 10 delovnih ur več od slovenskega povprečja). Tudi odstotni delež opravljenih delovnih ur med plačanimi urami je bil v tej dejavnosti med vsemi dejavnostmi najvišji; znašal je 78,8 %.

Povprečno najmanj delovnih ur na mesec pa so v tem obdobju opravile osebe, zaposlene v dejavnosti izobraževanje, in sicer 102.

Skupno število opravljenih delovnih ur se je najbolj zvišalo v dejavnosti gradbeništvo
Skupno število opravljenih delovnih ur se je v 3. četrtletju 2019 glede na isto obdobje 2018 najizraziteje zvišalo v dejavnosti gradbeništvo (za 12,4 %) in v drugih dejavnostih (za 12,2 %), najizraziteje pa se je znižalo v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 1,8 %). V vseh omenjenih dejavnostih so bile spremembe v skupnem številu opravljenih delovnih ur v največji meri posledica sprememb v številu zaposlenih oseb.

Podobne ugotovitve kot za 3. četrtletje 2019 veljajo tudi za obdobje od 1. četrtletja 2019 do 3. četrtletja 2019.

Povprečno mesečno število plačanih ur in opravljenih delovnih ur na zaposleno osebo po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, 3. četrtletje 2019
Povprečno mesečno število plačanih ur in opravljenih delovnih ur na zaposleno osebo po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, 3. četrtletje 2019
Vir: SURS
Indeks skupnega števila opravljenih delovnih ur, Slovenija (isto obdobje prejšnjega leta = 100)
201720182019
I–III104,5102,2101,3
IV–VI99,7101,7104,1
VII–IX101,5102,4103,6
X–XII101,2104,4
… ni podatka
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.