Na Statističnem uradu RS se bomo še naprej trudili, da objavimo čim več že napovedanih objav in da statistične podatke ohranimo na najvišji možni ravni. Vse dajalce podatkov prosimo, da še naprej sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija, julij 2019

Vrednost opravljenih gradbenih del za 0,1 % višja tako na mesečni kot na letni ravni

Vrednost gradbenih del, opravljenih v juliju 2019, je bila za 0,1 % višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v prejšnjem mesecu, in od vrednosti gradbenih del, opravljenih v juliju 2018.

  • 13.9.2019
  • |
  • začasni podatki

Vrednost opravljenih gradbenih del v juliju 2019 višja kot v prejšnjem mesecu  

Vrednost v juliju 2019 opravljenih gradbenih del je bila po padcu v prejšnjem mesecu tokrat ponovno višja, in sicer za 0,1 %.  Vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah je bila nižja za 8,0 %, na gradbenih inženirskih objektih pa je bila višja za 3,9 %. Vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah je bila v juliju 2019 nižja kot v prejšnjem mesecu zaradi nižje vrednosti del, opravljenih na nestanovanjskih stavbah; ta je bila namreč za 11,9 % nižja kot v juniju 2019, vrednost opravljenih gradbenih del na stanovanjskih stavbah pa je bila za 3,5 % višja. 

Vrednost v juliju 2019 opravljenih gradbenih del višja kot v juliju 2018


Vrednost v juliju 2019 opravljenih gradbenih del je bila na letni ravni višja za 0,1 %. Vrednost teh del na stavbah je bila tokrat nižja za 14,5 %, na gradbenih inženirskih objektih pa višja za 7,4 %. Vrednost v juliju 2019 opravljenih gradbenih del na stavbah je bila glede na julij 2018 nižja zaradi del, opravljenih na nestanovanjskih stavbah, katerih vrednost je bila za 20,9 % nižja kot v juliju 2018; vrednost opravljenih gradbenih del na stanovanjskih stavbah je bila namreč za 12,1 % višja. 

Vrednost v prvih sedmih meseceih leta 2019 opravljenih gradbenih del
višja kot v istem obdobju leta 2018 

Vrednost gradbenih del, opravljenih v prvih sedmih mesecih leta 2019, je bila za 11,8 % višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v istem obdobju prejšnjega leta. Vrednost teh del na stavbah je bila višja za 7,2 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 13,7 %.

Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (Ø2015=100)
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (&Oslash2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
VII 2019
VI 2019 
VII 2019
VII 2018
I–VII 2019
I–VII 2018
VII 2019
 Ø 2015 
Gradbeništvo100,1100,1111,8118,6
  stavbe92,085,5107,2139,0
  gradbeni inženirski objekti103,9107,4113,7111,8
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Podatki za zadnje 3 mesece so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnje 3 mesece lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.