Indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija, julij 2019

Vrednost opravljenih gradbenih del za 0,1 % višja tako na mesečni kot na letni ravni

Vrednost gradbenih del, opravljenih v juliju 2019, je bila za 0,1 % višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v prejšnjem mesecu, in od vrednosti gradbenih del, opravljenih v juliju 2018.

  • 13. 9. 2019 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Vrednost opravljenih gradbenih del v juliju 2019 višja kot v prejšnjem mesecu  

Vrednost v juliju 2019 opravljenih gradbenih del je bila po padcu v prejšnjem mesecu tokrat ponovno višja, in sicer za 0,1 %.  Vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah je bila nižja za 8,0 %, na gradbenih inženirskih objektih pa je bila višja za 3,9 %. Vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah je bila v juliju 2019 nižja kot v prejšnjem mesecu zaradi nižje vrednosti del, opravljenih na nestanovanjskih stavbah; ta je bila namreč za 11,9 % nižja kot v juniju 2019, vrednost opravljenih gradbenih del na stanovanjskih stavbah pa je bila za 3,5 % višja. 

Vrednost v juliju 2019 opravljenih gradbenih del višja kot v juliju 2018


Vrednost v juliju 2019 opravljenih gradbenih del je bila na letni ravni višja za 0,1 %. Vrednost teh del na stavbah je bila tokrat nižja za 14,5 %, na gradbenih inženirskih objektih pa višja za 7,4 %. Vrednost v juliju 2019 opravljenih gradbenih del na stavbah je bila glede na julij 2018 nižja zaradi del, opravljenih na nestanovanjskih stavbah, katerih vrednost je bila za 20,9 % nižja kot v juliju 2018; vrednost opravljenih gradbenih del na stanovanjskih stavbah je bila namreč za 12,1 % višja. 

Vrednost v prvih sedmih meseceih leta 2019 opravljenih gradbenih del
višja kot v istem obdobju leta 2018 

Vrednost gradbenih del, opravljenih v prvih sedmih mesecih leta 2019, je bila za 11,8 % višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v istem obdobju prejšnjega leta. Vrednost teh del na stavbah je bila višja za 7,2 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 13,7 %.

Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (Ø2015=100)
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (&Oslash2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
VII 2019
VI 2019 
VII 2019
VII 2018
I–VII 2019
I–VII 2018
VII 2019
 Ø 2015 
Gradbeništvo100,1100,1111,8118,6
  stavbe92,085,5107,2139,0
  gradbeni inženirski objekti103,9107,4113,7111,8
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Podatki za zadnje 3 mesece so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnje 3 mesece lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.