Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija, julij 2019

Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih v juliju 2019 povprečno za 5,5 % višje kot v juliju 2018

Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v juliju 2019 povprečno za 5,5 % višje kot v juliju 2018. Cene rastlinskih pridelkov so bile višje v povprečju za 5,7 %, cene živali in živalskih proizvodov pa za 5,3 %.

  • 13.9.2019
  • |
  • začasni podatki

Povprečna cena pšenice v povprečju višja kot pred enim letom
 
Cene rastlinskih pridelkov so bile v juliju 2019 v povprečju za 5,7 % višje kot v juliju 2018. Cene žit so bile v povprečju za 5,6 % višje kot pred enim letom (povprečna cena pšenice se je zvišala za 6,9 %, povprečna cena ječmena pa je bila za 2,5 % nižja). Višje so bile tudi cene krompirja, zelenjadnic in industrijskih rastlin. Cene sadja so se znižale v povprečju za 18,5 % (najbolj so se znižale cene jabolk), cene vina pa v povprečju za 6,1 %.

Cene živali in živalskih proizvodov v povprečju višje kot pred enim letom
 
Cene živali in živalskih proizvodov so bile v juliju 2019 v povprečju za 5,3 % višje kot v juliju 2018. Cene živali za zakol so bile višje v povprečju za 2,4 % (cene prašičev so bile višje v povprečju za 15,8 %, cene perutnine pa za 4,4 %). Cene živalskih proizvodov so bile višje v povprečju za 7,9 %. Povprečna cena mleka se je zvišala za 7,3 %, prav tako za 7,3 % se je zvišala tudi povprečna cena jajc.

Letne stopnje rasti cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Letne stopnje rasti cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Vir: SURS
Mesečno gibanje cen posameznih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Mesečno gibanje cen posameznih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
VII 2019
Ø 2015
VII 2019
VII 2018
KMETIJSTVO SKUPAJ106,89105,5
Kmetijstvo skupaj, brez sadja in zelenjadnic104,01106,1
RASTLINSKI PRIDELKI108,23105,7
Rastlinski pridelki, brez sadja in zelenjadnic99,60108,1
Žita 95,04105,6
Industrijske rastline85,86102,6
Zelenjadnice, sadike in cvetje133,29121,5
  zelenjadnice133,29121,5
  sadike in cvetje130,24110,7
Krompir (vključno seme)147,98167,3
Sadjarstvo110,2181,5
Vino101,1293,9
ŽIVALI IN ŽIVALSKI PROIZVODI105,96105,3
Živali za zakol101,13102,4
Živalski proizvodi110,68107,9
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za vse mesece tekočega leta lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.