Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, julij 2019

V juliju 2019 cene inputov v kmetijstvu nižje v povprečju za 0,2 %

Cene inputov v kmetijstvu so bile v juliju 2019 v povprečju za 0,2 % nižje kot v juniju 2019. Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se znižale v povprečju za 0,5 %, medtem ko so se cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu zvišale v povprečju za 0,3 %.

  • 13.9.2019
  • |
  • začasni podatki
Cene inputov v kmetijstvu na mesečni ravni nižje, na letni ravni pa višje
Cene inputov v kmetijstvu so bile v juliju 2019 glede na junij 2019 nižje v povprečju za 0,2 %, na letni ravni pa so se zvišale v povprečju za 2,4 %.
 
Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu v juliju nižje za 0,5 %
Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se v juliju 2019 v primerjavi z junijem 2019 znižale v povprečju za 0,5 %, medtem ko so bile v primerjavi z julijem 2018 višje za 2,0 %.

V juliju 2019 so se na mesečni ravni znižale cene v skupinah: energija in maziva (v povprečju za 2,2 %) ter krmila (v povprečju za 0,4 %).

V skupini energija in maziva so se v juliju 2019 na mesečni ravni znižale le cene goriv (cene goriv za gretje za 2,9 %, cene motornih goriv pa za 2,4 %), v skupini krmila pa le žita in drugi proizvodi (v povprečju za 3,3 %).

Cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu višje za 0,3 %
Cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa so bile v juliju 2019 v povprečju za 0,3 % višje kot v juniju 2019 in za 3,4 % višje kot pred letom dni.

V juliju 2019 so cene opreme ostale na ravni prejšnjega meseca, medtem ko so se cene zgradb zvišale v povprečju za 1,2 %.
Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
1) Input 1 (proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu).
2) Input 2 (proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu).
Vir: SURS
Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
VII 2019
Ø 2015 
VII 2019
VI 2019
VII 2019
VII 2018 
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)103,4599,5102,0
Semena in sadike101,62100,0110,7
Energija; maziva105,4897,897,2
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal90,04100,5106,1
Sredstva za varstvo rastlin107,72100,0106,2
Veterinarske storitve107,12100,0100,0
Krmila104,1199,6100,7
Vzdrževanje opreme103,16100,2100,2
Vzdrževanje zgradb106,60100,6104,7
Drugi proizvodi in storitve110,42100,1106,1
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)110,94100,3103,4
Oprema110,70100,0103,7
Zgradbe111,60101,2102,4
Skupaj (input 1 + input 2)105,7599,8102,4
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni Prvi objavi se ti podatki  lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.