Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Invalidska podjetja, Slovenija, 2018

Število zaposlenih v invalidskih podjetjih konec leta 2018 6 % višje kot pred enim letom

Konec leta 2018 je bilo v Registru invalidskih podjetji 143 podjetij, ki so skupaj zaposlovala 12.204 oseb. 48,5 % zaposlenih v invalidskih podjetjih je bilo invalidov.

  • 12.9.2019
  • |
  • končni podatki
Konec leta 2018 je bilo število registriranih invalidskih podjetij višje kot pred enim letom
V Registru invalidskih podjetij je bilo konec leta 2018 registriranih 143 invalidskih podjetij ali dve podjetji več kot pred enim letom; od tega jih je 131 delovalo v zasebnem, 12 pa v javnem sektorju. Največ invalidskih podjetij se je v 2018 ukvarjalo s predelovalnimi dejavnostmi (51 %). Invalidska podjetja niso bila prisotna v naslednjih dejavnostih: rudarstvo, oskrba z električno energijo, plinom in paro, oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja, finančne in zavarovalniške dejavnosti, dejavnosti javne uprave in obrambe, dejavnosti obvezne socialne varnosti. 

Število zaposlenih v invalidskih podjetjih konec 2018 za 6 % višje kot pred enim letom 
Konec leta 2018 je bilo v invalidskih podjetjih v Sloveniji zaposlenih 12.204 oseb, kar je 6 % več kot konec leta 2017. Zaposlenih moških v teh podjetjih je bilo 55 %, žensk pa 45 %. 
21 % teh oseb so v 2018 zaposlovala invalidska podjetja v javnem sektorju, 79 % pa invalidska podjetja v zasebnem sektorju. V prvih se je število zaposlenih v primerjavi s preteklim letom znižalo za 1 %, v drugih pa se je zvišalo za 8 %. Številčno razmerje med zaposlenimi moškimi in ženskami v invalidskih podjetjih je bilo v zasebnem sektorju 50 % : 50 %, v javnem sektorju pa 73 % : 27 %.
Konec leta 2018 so med zaposlenimi v invalidskih podjetjih sestavljali največjo skupino zaposleni s srednješolsko izobrazbo; teh je bilo 60,5 %; 24,8 % jih je imelo osnovnošolsko izobrazbo ali manj, 14,7 % pa višješolsko ali visokošolsko izobrazbo.

Polovica zaposlenih oseb v invalidskih podjetjih je invalidov 

Od zaposlenih v invalidskih podjetjih je vseskozi približno polovica invalidov (konec leta 2018 jih je bilo 48,5 %), in sicer nekaj več v javnem (52 %) kot v zasebnem sektorju (48 %). Med vsemi delovno aktivnimi osebami v Sloveniji je bilo konec leta 2018 invalidov 34.349, kar je bilo 3,2 % več kot konec leta 2017. Invalidska podjetja so zaposlovala 17,2 % vseh invalidov ali 5.919. 
Izobrazbena sestava v invalidskih podjetjih zaposlenih invalidov je bila nižja kot izobrazbena sestava vseh zaposlenih oseb v invalidskih podjetjih; višješolsko ali visokošolsko izobrazbo je imelo 5,1 % teh oseb; 61,9 % jih je bilo srednješolsko izobraženih, 33 % pa jih je imelo osnovnošolsko izobrazbo ali manj. 

Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih v invalidskih podjetjih pod državnim povprečjem
Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih v invalidskih podjetjih je za leto 2018 znašala 1.299,55 EUR, povprečna mesečna bruto plača v Sloveniji pa je v istem obdobju znašala 1.681,55 EUR. 
Povprečna mesečna neto plača zaposlenih v invalidskih podjetjih je znašala 872,96 EUR, povprečna mesečna neto plača v Sloveniji pa je za leto 2018 znašala 1.092,74 EUR.
Zaposlene osebe v invalidskih podjetjih po doseženi izobrazbi in spolu, Slovenija, 31. 12. 2018
Vsi zaposleniInvalidi
skupajmoškiženskeskupajmoškiženske
Skupaj12.2046.7095.4955.9193.3902.529
Osnovnošolska ali manj3.0281.3481.6801.9559121.043
Srednješolska7.3854.5172.8683.6652.3181.347
Višješolska, visokošolska1.791844947299160139
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.