Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Plače zaposlenih pri pravnih osebah, Slovenija, julij 2019

Povprečna bruto plača za julij 2019 za 1,1 % višja od bruto plače za prejšnji mesec

Povprečna bruto plača za julij 2019 je znašala 1.737,42 EUR. Od povprečne bruto plače za prejšnji mesec je bila višja, nominalno za 1,1 %, realno pa za 1,8 %. V povprečju najvišjo plačo so imeli zaposleni v finančnih in zavarovalniških dejavnostih.

  • 16.9.2019
  • |
  • začasni podatki

Povprečna plača za julij 2019 višja od plače za junij 2019
Povprečna bruto plača za julij 2019 je znašala 1.737,42 EUR; od bruto plače za prejšnji mesec je bila višja, nominalno za 1,1 %, realno pa za 1,8 %. Povprečna neto plača za julij 2019 pa je znašala 1.119,08 EUR in je bila nominalno za 1,0 %, realno pa za 1,7 % višja od neto plače za prejšnji mesec.

Povprečna plača je bila višja tudi v primerjavi s plačo za julij 2018, in sicer v bruto znesku nominalno za 5,2 % (oz. realno za 3,1 %), v neto znesku pa nominalno za 4,4 % (oz. realno za 2,4 %).

Povprečna plača za julij 2019 višja od plače za junij 2019 le v zasebnem sektorju
Povprečna neto plača za julij 2019 je bila v zasebnem sektorju za 1,7 % višja od plače za junij 2019, v javnem sektorju pa se je v primerjavi s plačo za junij 2019 znižala za 0,2 % (v institucionalnem sektorju država se je znižala za 0,5 %).

Zvišanje povprečne plače za julij 2019 (glede na plačo za junij 2019) najbolj opazno v dejavnosti rudarstvo
Povprečna neto plača za julij 2019 je bila najvišja v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (1.555,40 EUR); podobno povprečno neto plačo so imeli tudi zaposleni v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (1.552,99 EUR).

Povprečna neto plača za julij 2019 se je v primerjavi s plačo za prejšnji mesec najbolj zvišala v dejavnosti rudarstvo (za 6,3 %).

Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, julij 2019
Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, julij 2019
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
VII 2019Ø I-VII 2019Ø V-VII 2019VII 2019
VI 2019
VII 2019
VII 2018
Ø I-VII 2019
Ø I-VII 2018
EURindeks
Bruto1.737,421.730,011.727,77101,1105,2104,4
Javni sektor2.044,132.032,352.044,4099,8105,5105,3
  od tega sektor država2.047,942.037,112.049,9099,5106,1106,2
Zasebni sektor1.597,561.591,081.582,90102,0105,2104,1
Neto1.119,081.115,441.113,64101,0104,4103,7
Javni sektor1.304,401.298,891.304,5099,8104,7104,5
  od tega sektor država1.309,241.303,831.310,6799,5105,2105,3
Zasebni sektor1.034,571.031,151.026,31101,7104,4103,5
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podrobneje razčlenjeni in obenem končni podatki o povprečni plači v Sloveniji za julij 2019 bodo objavljeni 25. septembra 2019 v podatkovni bazi SiStat na spletnih straneh Statističnega urada RS.
 
Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.