Plače zaposlenih pri pravnih osebah, Slovenija, julij 2019

Povprečna bruto plača za julij 2019 za 1,1 % višja od bruto plače za prejšnji mesec

Povprečna bruto plača za julij 2019 je znašala 1.737,42 EUR. Od povprečne bruto plače za prejšnji mesec je bila višja, nominalno za 1,1 %, realno pa za 1,8 %. V povprečju najvišjo plačo so imeli zaposleni v finančnih in zavarovalniških dejavnostih.

  • 16. 9. 2019 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Povprečna plača za julij 2019 višja od plače za junij 2019
Povprečna bruto plača za julij 2019 je znašala 1.737,42 EUR; od bruto plače za prejšnji mesec je bila višja, nominalno za 1,1 %, realno pa za 1,8 %. Povprečna neto plača za julij 2019 pa je znašala 1.119,08 EUR in je bila nominalno za 1,0 %, realno pa za 1,7 % višja od neto plače za prejšnji mesec.

Povprečna plača je bila višja tudi v primerjavi s plačo za julij 2018, in sicer v bruto znesku nominalno za 5,2 % (oz. realno za 3,1 %), v neto znesku pa nominalno za 4,4 % (oz. realno za 2,4 %).

Povprečna plača za julij 2019 višja od plače za junij 2019 le v zasebnem sektorju
Povprečna neto plača za julij 2019 je bila v zasebnem sektorju za 1,7 % višja od plače za junij 2019, v javnem sektorju pa se je v primerjavi s plačo za junij 2019 znižala za 0,2 % (v institucionalnem sektorju država se je znižala za 0,5 %).

Zvišanje povprečne plače za julij 2019 (glede na plačo za junij 2019) najbolj opazno v dejavnosti rudarstvo
Povprečna neto plača za julij 2019 je bila najvišja v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (1.555,40 EUR); podobno povprečno neto plačo so imeli tudi zaposleni v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (1.552,99 EUR).

Povprečna neto plača za julij 2019 se je v primerjavi s plačo za prejšnji mesec najbolj zvišala v dejavnosti rudarstvo (za 6,3 %).

Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, julij 2019
Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, julij 2019
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
VII 2019Ø I-VII 2019Ø V-VII 2019VII 2019
VI 2019
VII 2019
VII 2018
Ø I-VII 2019
Ø I-VII 2018
EURindeks
Bruto1.737,421.730,011.727,77101,1105,2104,4
Javni sektor2.044,132.032,352.044,4099,8105,5105,3
  od tega sektor država2.047,942.037,112.049,9099,5106,1106,2
Zasebni sektor1.597,561.591,081.582,90102,0105,2104,1
Neto1.119,081.115,441.113,64101,0104,4103,7
Javni sektor1.304,401.298,891.304,5099,8104,7104,5
  od tega sektor država1.309,241.303,831.310,6799,5105,2105,3
Zasebni sektor1.034,571.031,151.026,31101,7104,4103,5
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podrobneje razčlenjeni in obenem končni podatki o povprečni plači v Sloveniji za julij 2019 bodo objavljeni 25. septembra 2019 v podatkovni bazi SiStat na spletnih straneh Statističnega urada RS.
 
Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.