Računi emisij v zrak, Slovenija, 2017

V 2017 višje emisije CO2 in nižje emisije trdnih delcev PM10

Količina emisij CO2 se je v letu 2017 glede na leto 2016 zvišala za 2,5 %, na 15,6 milijona ton. V istem obdobju so se količine emisij trdnih delcev PM10 zmanjšale za 2,5 %, na 13.600 ton.

  • 12. 9. 2019 ob 10:30
  • |
  • brez statusa
V 2017 nastalo 2,5 % več emisij CO2 kot v letu prej
V 2017 je nastalo 15,6 milijona ton CO2, kar je za 2,5 % več kot v 2016. V 2017 je v primerjavi z letom prej v proizvodnih in storitvenih dejavnostih nastalo za 3,9 % več, v gospodinjstvih pa za 2,2 % manj emisij CO2.

Velik del (70,5 %) emisij trdnih delcev PM10 v letu 2017 nastal v gospodinjstvih

V 2017 je nastalo 13.600 ton emisij PM10, kar je za 2,5 % manj kot v 2016; količina emisij iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti se je v 2017 zvišala za 5,1 %, količina teh iz gospodinjstev pa se je znižala za 5,3 %. V predelovalnih dejavnostih (C) je nastalo 12,1 % emisij PM10, v dejavnosti kmetijstvo, lov, gozdarstvo in ribištvo (A) 5,4 %, v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (D) 3,2 %, v dejavnosti promet in skladiščenje (H) 1,4 %, v vseh ostalih dejavnostih pa 7,5 %. 70,4 % emisij PM10 je izviralo iz gospodinjstev, od tega 88,9 % (ali 62,7 % vseh emisij) iz ogrevanja in hlajenja.

Količina emisij NOx v 2017 nižja (za 6,5 %)
Količina emisij NOx se je v 2017 glede na leto prej znižala za 6,5 % (na 39.100 ton), in sicer količina emisij iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti za 6,9 % ter količina emisij iz gospodinjstev za 5,4 %. Večina emisij NOx je v 2017 nastala v proizvodnih in storitvenih dejavnostih (73,0 %), manjši del pa v gospodinjstvih (27,0 %).

V 2017 so se najbolj zvišale količine emisij SOx
V 2017 je glede na 2016 nastalo za 5,1 % več emisij SOx, 2,5 % več emisij CO2 ter 1,5 % več emisij HFC. Količine drugih nastalih emisij so se glede na leto prej znižale; najbolj se je znižala količina nastalih emisij PFC (za 11,8 %).

V 2017 glede na 2008 nižje emisije CO2 (za 17,1%) in SOx (za 66,7 %)
V 2017 so se količine emisij CO2 glede na leto 2008 znižale za 17,1 %; emisije iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti za 18,2 %, iz gospodinjstev pa za 13,0 %.
V tem obdobju so se najbolj znižale količine emisij SOx (za 66,7 %), znatno so se znižale tudi emisije NOx (za 43,5 %), NMVOC (za 27,9 %) in CO (za 22,3 %). Emisije PM10 so se znižale za 18,0 %. Po drugi strani so se znatno zvišale emisije HFC (za 62,5 %), višje so bile tudi emisije PFC (za 18,4 %) in N2O (za 1,8 %).
Emisije CO2, Slovenija
Emisije CO<sub>2</sub>, Slovenija
1) Druge dejavnosti: kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo (A), rudarstvo (B), oskrba z vodo, odplakami in odpadki (E) ter storitvene dejavnosti (F-S) razen prometa (H).
Vir: SURS
Emisije NOx po izvoru, Slovenija, 2017
Emisije NO<sub>x</sub> po izvoru, Slovenija, 2017
1) Druge dejavnosti: rudarstvo (B), oskrba z vodo, odplakami in odpadki (E) ter storitvene dejavnosti (F-S) razen prometa (H).
Vir: SURS
Emisije v zrak in indeks rasti, Slovenija
200820162017 2017
2016
2017
2008
Ggindeks
  CO218.812,4115.210,7615.589,26102,582,9
  CO2 iz biomase1)3.110,353.044,183.025,3499,497,3
  N2O2,392,492,4397,8101,8
  CH495,1986,0484,0497,788,3
  HFC2)219,99352,33357,48101,5162,5
  PFC2)14,7419,7817,4588,2118,4
  SF62)19,3717,4415,8190,781,6
  NOx69,1341,8039,0893,556,5
  SOx14,644,654,88105,133,3
  NH319,4918,9118,5798,295,3
  NMVOC42,1230,5730,3899,472,1
  CO132,01107,46102,5795,477,7
  PM1016,6413,9813,6497,582,0
  PM2,514,3612,2211,8096,682,2
1) Podatki za emisije CO2, ki izvirajo iz biomase, se objavljajo ločeno, saj jih mednarodne organizacije ne prištevajo med količine toplogrednih plinov.
2) V ekvivalentih CO2.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

V letu 2019 je bila na osnovi novega podatkovnega vira izvedena revizija podatkov o emisijah toplogrednih plinov in onesnaževal, ki izvirajo iz cestnega transporta.

Emisije iz cestnega transporta so se razporedile na vse dejavnosti SKD in ne le na dejavnosti SKD H49, N77, O84, P85, Q86, S96 ter »gospodinjstva – promet«, kakor so bile prikazane do tedaj. Nova razdelitev se je izvedla za celotno časovno serijo od leta 2008 dalje.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.