Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Transport, Slovenija, julij 2019

V juliju 2019 v pristaniškem in letališkem prometu več potnikov kot v juliju 2018

V slovenskih pristaniščih so v juliju 2019 našteli več kot 25.800 potnikov, kar je za okoli polovico (49 %) več kot v juliju 2018. V juliju 2019 je bilo v Sloveniji prvič registriranih okoli 9.100 osebnih avtomobilov, kar je za 4 % manj kot v juliju 2018.

  • 16.9.2019
  • |
  • končni podatki
Z medkrajevnimi in mednarodnimi avtobusi prepeljanih več potnikov kot pred enim letom
Avtobusi v mestnem javnem linijskem prevozu so v juliju 2019 prepeljali skoraj 3 mio. potnikov ali za 3 % več kot v istem mesecu prejšnjega leta.
Avtobusi v javnem linijskem prevozu (medkrajevnem in mednarodnem) so v juliju 2019 prepeljali okrog 1 mio. potnikov (ali 6 % več kot v juliju 2018). Pri tem so opravili 17,5 mio. potniških kilometrov, kar je skoraj 1 % več kot v juliju 2018. 

V letališkem prometu več potnikov kot v juliju 2018
V juliju 2019 je z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana odpotovalo ali na to letališče pripotovalo okoli 206.700 potnikov, kar je 4 % več potnikov kot v juliju 2018.
Letala največjega slovenskega letalskega prevoznika so v juliju 2019 prepeljala okoli 130.800 potnikov, kar je 5 % manj potnikov kot v juliju 2018, in opravila 124,1 mio. potniških kilometrov ali 17 % manj kot v juliju 2018.

Potniški promet v slovenskih pristaniščih v juliju 2019 za polovico večji kot v juliju 2018
V slovenskih pristaniščih so v juliju 2019 našteli več kot 25.800 potnikov, kar je za 49 % več kot v juliju 2018.
V Pristanišču Koper je bilo v juliju 2019 pretovorjenih skoraj 2 mio. ton blaga, kar je za 1 % več kot v juliju 2018.  

V Sloveniji okoli 9.100 prvič registriranih osebnih avtomobilov
Od cestnih motornih vozil, ki so bila registrirana v Sloveniji v juliju 2019, jih je bilo prvič v Sloveniji registriranih skoraj 12.500; od tega je bilo okoli 9.100 osebnih avtomobilov, kar je za 4 % manj kot v juliju 2018. Okoli 5.900 prvič v Sloveniji registriranih osebnih avtomobilov je bilo novih.   
 
Podrobneje razčlenjeni podatki so objavljeni v podatkovni bazi SiStat. 

  
Pristaniški potniški promet, Slovenija
Pristaniški potniški promet, Slovenija
Vira: SURS, URSP
Izbrani podatki transporta, Slovenija
VII 2019I–VII 2019VII 2019
VII 2018 
I–VII 2019
I–VII 2018
številoindeks
Cestni transport
Potniki v javnem linijskem prevozu (1.000)1)2)3)1.00616.241105,795,2
Potniški km v javnem linijskem prevozu (mio.)1)2)3)17,5307,5100,798,8
Potniki v mestnem javnem linijskem prevozu (1.000)3)3.04833.828103,197,0
Prihodi potnikov čez cestne mejne prehode s Hrvaško (1.000)3.41116.18195,2101,9
Prihodi potniških vozil čez cestne mejne prehode s Hrvaško (1.000)1.5547.21296,3103,1
Prvič registrirana cestna motorna vozila12.45189.66998,1100,1
Prvič registrirani osebni avtomobili9.10667.42796,298,3
Pomorski transport
Promet potnikov v pristaniščih2)25.81573.625148,8113,1
Promet blaga v pristaniščih (1.000 t)2)1.98013.602101,4101,8
Zračni transport
Potniki v zračnem prevozu (1.000)130,8668,594,693,5
Potniški km v zračnem prevozu (mio.)124,1576,183,482,8
Promet potnikov na letališčih (1.000)206,81.064,9103,8103,4
Promet blaga na letališčih (1.000 t)16,796,295,1
1) Brez mestnega javnega linijskega prevoza.
2) Podatki so začasni.
3) Podatki o potnikih in potniških kilometrih v javnem linijskem prevozu ter podatki o potnikih v mestnem javnem linijskem prevozu so od septembra 2016 zaradi uvedbe integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) in enotnih subvencioniranih vozovnic delno ocenjeni (ocene je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo).
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki o cestnem javnem linijskem prevozu za zadnjih 12 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 12 mesecev lahko popravijo ali dopolnijo z novimi podatki. 

Podatki o pristaniškem prometu za zadnjih 6 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 6 mesecev lahko popravijo ali dopolnijo z novimi podatki.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.