Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija, julij 2019

Vrednost industrijske proizvodnje v juliju 2019 za 2,7 % višja kot v juniju 2019

Vrednost industrijske proizvodnje, prihodek od prodaje in vrednost zalog so se v juliju 2019 zvišali tako na mesečni kot na letni ravni.

  • 10.9.2019
  • |
  • začasni podatki
Vrednost industrijske proizvodnje na mesečni ravni višja za 2,7 %

Vrednost industrijske proizvodnje se je v juliju 2019 po znižanju v prejšnjem mesecu na mesečni ravni zvišala za 2,7 %. Letna rast je bila 5,1-odstotna.

Rast industrijske proizvodnje smo v juliju beležili na račun predelovalnih dejavnosti; ta je bila na mesečni ravni 3,5-odstotna. Vrednost proizvodnje v rudarstvu in vrednost proizvodnje v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro sta se namreč znižali (za 10,3 % oz. za 4,0 %).

Prihodek od prodaje v industriji na mesečni ravni višji za 3,0 %, vrednost zalog višja za 1,4 %

Prihodek od prodaje v industriji je bil v juliju 2019 za 3,0 % višji kot v juniju 2019 in za 2,7 % višji kot v juliju 2018. Na mesečni ravni se je zvišal zaradi višje prodaje tako na tujem kot na domačem trgu (za 5,0 % oz. za 0,5 %).

Višji prihodek od prodaje kot v juniju 2019 je bil v juliju 2019 ustvarjen v vseh glavnih namenskih skupinah proizvodov. Najbolj se je zvišal v proizvodnji izdelkov za investicije (za 5,6 %): podjetja v tej skupini so na tujem trgu dosegla najvišjo mesečno rast v 2019 (6,1 %).

Vrednost zalog je bila v juliju 2019 za 1,4 % višja kot v prejšnjem mesecu in za 4,8 % višja kot v istem mesecu prejšnjega leta. V predelovalnih dejavnostih je bila vrednost zalog na mesečni ravni višja za 1,5 %, v rudarstvu pa nižja za 1,8 %.
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija (Ø 2015=100)
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija (Ø 2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija
VII 19
VI 19 
VII 19
VII 18
I-VII 19
I-VII 18
VII 19
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)102,7105,1103,9127,6
B Rudarstvo89,792,3100,799,9
C Predelovalne dejavnosti103,5105,7104,1130,8
D Oskrba z el. energijo, plinom in paro96,099,2101,899,2
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo100,399,6101,3116,1
  AE Energenti95,498,2101,998,2
  AI Surovine101,399,9101,1120,2
B Proizvodi za investicije101,1104,3107,0157,0
C Proizvodi za široko porabo108,9117,2106,2125,9
  CD Trajni proizvodi za široko porabo103,3106,299,6135,1
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo109,5118,6107,5122,0
Tehnološka zahtevnost (Predelovalne dejavnosti)
VTZ Visoko tehnološko zahtevni proizvodi117,0131,3111,2149,8
SVTZ Srednje visoko tehnološko zahtevni proizvodi103,099,5101,2127,8
SNTZ Srednje nizko tehnološko zahtevni proizvodi100,7104,8104,1135,3
NTZ Nizko tehnološko zahtevni proizvodi100,3102,3103,7115,0
Vir: SURS
Realni indeksi prihodka od prodaje v industriji, Slovenija
VII 19
VI 19 
VII 19
VII 18
I-VII 19
I-VII 18
VII 19
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)103,0102,7102,4125,2
B Rudarstvo101,6100,599,3104,0
C Predelovalne dejavnosti103,9103,4103,0125,3
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo101,3100,1101,5118,9
  AE Energentizzzz
  AI Surovine101,399,9101,5119,4
B Proizvodi za investicije105,6101,2101,9146,8
C Proizvodi za široko porabo105,0109,9104,7118,4
  CD Trajni proizvodi za široko porabo104,9106,8100,7119,5
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo104,5110,5105,8117,6
z statistično zaupno
Vir: SURS
Indeksi zalog industrijskih proizvodov, Slovenija
VII 19
VI 19 
VII 19
VII 18
I-VII 19
I-VII 18
VII 19
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)101,4104,8104,8129,0
B Rudarstvo98,298,3132,3152,0
C Predelovalne dejavnosti101,5104,9104,7128,9
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo100,8101,8103,1121,7
  AE Energentizzzz
  AI Surovine100,5101,9103,0121,4
B Proizvodi za investicije103,9108,9109,1145,0
C Proizvodi za široko porabo101,7106,3104,1131,6
  CD Trajni proizvodi za široko porabo97,993,696,8106,7
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo101,7108,1105,1134,4
z statistično zaupno
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki za leto 2019 so začasni. Končni podatki za leto 2019 bodo objavljeni najkasneje 10. avgusta 2020.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.