Turistična potovanja domačega prebivalstva, Slovenija, 2. četrtletje 2019

Na vsaj eno zasebno potovanje je v 2. četrtletju 2019 odpotovala več kot tretjina prebivalcev Slovenije

V 2. četrtletju 2019 je bilo opravljenih več kot milijon zasebnih potovanj in skoraj dvesto tisoč poslovnih potovanj. Povprečna dnevna poraba na poslovnih potovanjih je bila približno trikrat večja od tiste na zasebnih potovanjih.

  • 26. 9. 2019 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Več kot milijon zasebnih potovanj
V 2. četrtletju 2019 je na vsaj eno zasebno potovanje odšlo 647.000 (37 %) prebivalcev Slovenije, starih vsaj 15 let, kar je za 4 odstotne točke več kot v 2. četrtletju 2018. Vseh zasebnih potovanj, ki so jih ti prebivalci opravili v tem obdobju, je bilo okoli 1.158.000. Približno dve tretjini teh potovanj je bilo opravljenih v tujini, tretjina pa v Sloveniji.

Povprečna dnevna poraba na zasebnih potovanjih: 60 EUR na osebo
Zasebna potovanja so v povprečju obsegala 3,7 prenočitve (v Sloveniji 2,5, v tujini 4,3 prenočitve). Udeleženci teh potovanj so za vse izdatke porabili povprečno okoli 60 EUR na dan (na osebo). Tisti, ki so potovali zasebno po Sloveniji, so porabili povprečno okoli 42 EUR na dan, tisti, ki so potovali zasebno po tujini, pa okoli 66 EUR na dan.

Skoraj dvesto tisoč poslovnih potovanj
V opazovanem obdobju se je vsaj enega poslovnega potovanja udeležilo okoli 125.000 (7 %) prebivalcev Slovenije, starih vsaj 15 let, kar je enako kot v istem obdobju leta 2018. Vseh poslovnih potovanj, ki so jih ti prebivalci opravili v tem obdobju, je bilo okoli 181.000. Približno dve tretjini teh potovanj je bilo opravljenih v tujini, tretjina pa v Sloveniji.

Povprečna dnevna poraba na poslovnih potovanjih: 198 EUR na osebo
Poslovna potovanja so v povprečju obsegala 2,3 prenočitve (v Sloveniji 2,0, v tujini 2,5 prenočitve). Udeleženci poslovnih potovanj so za vse izdatke porabili povprečno okoli 198 evrov na dan (na osebo). Povprečni dnevni izdatki na poslovnem potovanju v Sloveniji so znašali okoli 146 EUR, na poslovnem potovanju v tujini pa okoli 220 EUR na osebo.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.