Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Rojeni, podrobni podatki, Slovenija, 2018

Sedem otrok od desetih, rojenih v 2018 v koroški in pomurski regiji, rojenih neporočenim materam

Povprečna starost žensk, ki so v 2018 rodile prvič, je bila najnižja v posavski regiji, 28,4 leta, in za 2,3 leta nižja od povprečne starosti prvorodnic v obalno-kraški regiji. V koroški regiji se je v 2018 več kot 70 % otrok rodilo neporočenim materam.

  • 12.9.2019
  • |
  • končni podatki

V koroški regiji se je 72 % otrok rodilo neporočenim materam

Pri podatkih o rojenih se raznolikost Slovenije najizraziteje pokaže v deležu otrok, ki se rodijo neporočenim materam. V letu 2018 je bila prva po vrednosti tega podatka koroška (72 %),  druga pa pomurska statistična regija (68,7 %). V severovzhodnih  delih Slovenije, še zlasti v koroški statistični regiji, so bili ti deleži že v sedemdesetih letih največji. V osrednjeslovenski in primorsko-notranjski statistični regiji pa sta bila deleža otrok, rojenih neporočenim materam, tudi v letu 2018 tradicionalno najnižja (50 % in 50,7 %).

Prvorodnice v 2018 povprečno najmlajše v posavski regiji

Povprečna starost matere ob rojstvu je v 2018 v vseh regijah presegla 30 let. V povprečju najvišja je bila  v osrednjem in jugozahodnem delu Slovenije (31 ali več). Najvišja je bila v osrednjeslovenski statistični regiji (31,7 leta) in v obalno-kraški (31,7 leta) ter v goriški (31,2 leta). Najnižja ne glede na vrstni red otroka pa je bila v posavski regiji in v jugovzhodni Sloveniji (30,2 leta).

Povprečna starost žensk, ki so v 2018 rodile prvič, je bila najnižja v posavski statistični regiji, 28,4 leta, in  je bila za 2,3 leta nižja kot v obalno-kraški regiji, kjer je bila najvišja: 30,7 leta. V povprečju višja od 30 let je bila tudi v osrednjeslovenski statistični regiji (30,1 leta).

Novosti v bazi SiStat

Podatke o rojenih za leto 2018, že objavljene v objavi dne 21. 6. 2019, objavljamo zdaj še na podrobnejši ravni po statističnih in kohezijskih regijah, in sicer v podatkovni bazi SiStat.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.