Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Cene energentov, Slovenija, 2. četrtletje 2019

Povprečne cene zemeljskega plina v drugem četrtletju 2019 nižje tako za gospodinjske kot negospodinjske odjemalce

Povprečna cena zemeljskega plina je bila v Sloveniji v drugem četrtletju 2019 nižja kot v prvem četrtletju, in sicer za gospodinjske odjemalce za 2 %, za negospodinjske odjemalce pa za 13 %.

  • 5.9.2019
  • |
  • začasni podatki

Cene zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce v drugem četrtletju 2019 nižje, cene električne energije pa višje kot v prvem četrtletju 2019

Povprečna cena zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce je v Sloveniji v drugem četrtletju 2019 znašala 0,05 EUR/kWh, to je 2 % manj kot v prvem četrtletju 2019, povprečna cena zemeljskega plina za negospodinjske odjemalce brez davka na dodano vrednost (DDV) pa je znašala 0,03 EUR/kWh in je bila za 13 % nižja kot v prvem četrtletju.

Povprečna cena električne energije za gospodinjske odjemalce je v Sloveniji v drugem četrtletju 2019 znašala 0,16 EUR/kWh, to je 5 % več kot v prvem četrtletju, povprečna cena električne energije za negospodinjske odjemalce brez DDV pa je znašala 0,07 EUR/kWh, to je 1 % manj kot v prvem četrtletju.

Cene električne energije za gospodinjske odjemalce v Sloveniji v drugem polletju 2018 za 22 % nižje od povprečja v celotni EU  

Mednarodna primerjava cen električne energije za drugo polletje 2018 kaže, da je cena električne energije za gospodinjske odjemalce v Sloveniji z vsemi davki (2.500–5.000 kWh letne porabe) znašala 78 % povprečja v celotni EU-28, cena za negospodinjske odjemalce brez DDV (500–2.000 MWh letne porabe) pa 75 % povprečja v celotni EU-28.

Cena zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce z vsemi davki (20–200 GJ ali 5.556–55.556 kWh letne porabe) je v Sloveniji v drugem polletju 2018 znašala 86 % povprečja v celotni EU-28, cena za negospodinjske odjemalce brez DDV (10.000–100.000 GJ ali 2.777.778–27.777.778 kWh letne porabe) pa 110 % omenjenega povprečja.

Cene zemeljskega plina, Slovenija in EU-28
Cene zemeljskega plina, Slovenija in EU-28
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo - Direktorat za energijo
Cene električne energije, Slovenija in EU-28
Cene električne energije, Slovenija in EU-28
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo - Direktorat za energijo
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podatki za 2. četrtletje 2019 bodo postali končni najkasneje čez tri mesece.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.